thiên sư truyện

THIÊN SỨ – MANHUA

THIÊN SỨ – CÂU CHUYỆN ĐÁNG YÊU CỦA HAI CHÀNG THIÊN SỨ

Bạn đang xem: thiên sư truyện

TÁC GIẢ: 被自己纯洁到的東爺

TRANS: JUAN

EDIT: GIN

FACEBOOK: DAMMEI BL (https://www.facebook.com/dammeibl)

TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP.

PASS: TẠI ĐÂY

CHAP 1+2+3 CHAP 4+5+6 CHAP 7+8+9

CHAP 10+11+12CHAP 13+14+15 CHAP 16+17+18

CHAP 19+20+21 CHAP 22+23+24 CHAP 25+26+27

CHAP 28+29+30 CHAP 31+32+33 CHAP 34+35+36

CHAP 37+38+39 CHAP 40+41CHAP 42+43 CHAP 44

CHAP 45(pass) CHAP 46CHAP 47+48

CHAP 49(H-pass)CHAP 50 CHAP 51+52

CHAP 53(pass) CHAP 54CHAP 55

HALLOWEEN GIÁNG SINH

CHAP 56+57CHAP 58+59CHAP 60(pass)

Xem thêm: Cập nhật tin tức bóng đá nóng hổi trên CakhiaTV

CHAP 61 + 62 CHAP 63 + 64 CHAP 65 +66

CHAP 67 + 68 CHAP 69 CHAP 70

CHAP 71 CHAP 72

CHAP 73+74 CHAP 75 CHAP 76

CHAP 77 CHAP 78 CHAP 79

CHAP 80 CHAP 81CHAP 82

CHAP 83CHAP 84CHAP 85

PN GIÁNG SINH

CHAP 86CHAP 86.2(H) CHAP 87

CHAP 88 CHAP 89 CHAP 90 CHAP 91

NGOẠI TRUYỆNPHIÊN NGOẠI THẤT TỊCH

PN(CHẾ NGỰ-CP PHỤ 1) PN(CHẾ NGỰ-CP PHỤ 2)

PN(CHẾ NGỰ – CP PHỤ 3) PN(CHẾ NGỰ – CP PHỤ 4)

PN(CHẾ NGỰ – CP PHỤ 5) PN(CHẾ NGỰ – CP PHỤ 6)

PN(CHẾ NGỰ – CP PHỤ 7) PN(CHẾ NGỰ – CP PHỤ 8)

Xem thêm: tổng tài và cô vợ nhỏ

PN(CHẾ NGỰ – CP PHỤ 9) BÍ MẬT CHỮA BỆNH (CP PHỤ)

PN(CHẾ NGỰ – CP PHỤ 10)

BABA 1(H+) khêu gợi ý pass