phu xe tieng anh la gi

Phép dịch "phu xe" trở nên Tiếng Anh

rickshaw driver là bạn dạng dịch của "phu xe" trở nên Tiếng Anh. Câu dịch mẫu: Tôi cần phát biểu một trong mỗi con xe ngựa của phu nhân, vì thế bà có tương đối nhiều xe cộ ngựa. ↔ I should say one of her ladyship's carriages, for she has several.

Bạn đang xem: phu xe tieng anh la gi

  • rickshaw driver

  • Glosbe

  • Google

Tôi cần phát biểu một trong mỗi cái xe ngựa của phu nhân, vì thế bà có tương đối nhiều xe ngựa.

I should say one of her ladyship's carriages, for she has several.

Phu nhân Foster, tôi đang được sẵn sàng xe để mang phu nhân và Chloe về ngôi nhà.

Mrs Foster, I've arranged the car to tướng take you and Chloe back to tướng the residence.

Xe ngựa của phu nhân thông thường được sử dụng để mang Shop chúng tôi về.

Her ladyship's carriage is regularly ordered for us.

Phu Tử, sở hữu cần đó là xe ngựa của mình Mạnh và Thúc không?

Teacher, these are Meng and Shu's carriages

Khi ở trong nhà, anh hầu hết ở nhập chống sách. căn chống sở hữu tầm nhìn hướng ra phía tuyến phố điểm xe ngựa của phu nhân Catherine cút ngang.

When he's in the house, he is mostly in his book room, which affords a good view of the road, whenever Lady Catherine's carriage should drive by.

Phu tử, không tồn tại con cái ai tiếp tục kéo xe ngựa?

Teacher, who will drive your cart if I am not around?

" quý khách mạnh vũ phu, bạn! " Fearenside, leo thoát khỏi xe chở thực phẩm phì của tớ nhập tay, trong những lúc con cái chó nhìn anh trải qua bánh xe.

" You brute, you! " said Fearenside, climbing off the waggon with his whip in his hand, while the dog watched him through the wheel.

Xem thêm: cod la gi moi truong

Không sở hữu binh đoàn phục vụ hầu cần tồn bên trên bám theo nghĩa hiện nay đại; trong những chiến dịch ở cương vực quốc tế như ở Mỹ, ngựa, xe ngựa và phu mã thông thường được trưng dụng kể từ địa hạt, thông thường là vì chống bức hoặc mướn mướn.

No logistical corps existed in the modern sense; while on chiến dịch in foreign territories such as America, horses, wagons, and drivers were frequently requisitioned from the locals, often by impressment or by hire.

Không có thêm cái xe ngựa nào là, và sức mạnh của Phu nhân Danbury ko được chấp nhận bà đi dạo một khoảng cách xa xăm như vậy.

There was no carriage in sight, and Lady Danbury's health did not allow her to tướng walk such distances.

Không có thêm cái xe ngựa nào là, và sức mạnh của Phu nhân Danbury ko được chấp nhận bà đi dạo một khoảng cách xa xăm như vậy.

There was no carriage in sight, and Lady Danbury’s health did not allow her to tướng walk such distances.

Bạn tôi Laurie đang xuất hiện một vị hít phu thì cô tử nàn nhập một vụ tai nạn ngoài ý muốn xe khá – vì vậy liệu sở hữu tàn nhẫn rộng lớn chăng?

My friend Laurie had had a fiancé when she’d died in a car accident—was this any crueler?

Trông lão có vẻ như còn khá say xe, vì thế Harry đành cút vô tiệm của phu nhân Malkin 1 mình, trong tim rất là lo lắng.

He did still look a bit sick, sánh Harry entered Madam Malkin's cửa hàng alone, feeling nervous.

Đầu trong năm này, Chị Burton và tôi, cùng theo với Chủ Tịch Đoàn Giáo Vùng Bắc Nam Mỹ đang được tham gia với Đệ Nhất Phu Nhân của Columbia, bên trên một trong mỗi lễ trao tặng xe lăn chiêng.

Early this year Sister Burton and I, with the South America North Area Presidency, participated with the First Lady of Colombia in a wheelchair presentation.

12 Hãy coi một nông phu tiếp tục làm những gì khi ông mong muốn thay cho thay đổi việc làm mang đến những loài vật của ông, ví dụ như từ những việc cày một đám ruộng cho tới việc kéo xe.

12 Consider what a farmer would vì thế when he wanted to tướng change jobs for his animals, say from plowing a field to tướng drawing a cart.

Qua Si-ru Đại Đế, Đa-ri-út I (Đa-ri-út Đại Đế), và Ạt-ta-xét-xe I, Mê-đi Phe-rơ-sơ đang được giải hòa người Do Thái ngoài ách phu tù của Ba-by-lôn và gom bọn họ tái ngắt thiết đền rồng thờ của Đức Giê-hô-va và sửa sang trọng lại tường trở nên Giê-ru-sa-lem.

Through Cyrus the Great, Darius I (Darius the Great), and Artaxerxes I, Medo-Persia freed Babylon’s Jewish captives and helped them rebuild Jehovah’s temple and repair Jerusalem’s walls.

Xem thêm: loungewear la gi