nữ chủ đại nhân ta sai lầm rồi

 • Reads 452,902
 • Votes 19,821
 • Parts 200

Ongoing, First published Nov 27, 2016

Bạn đang xem: nữ chủ đại nhân ta sai lầm rồi

Table of contents

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Sun, Nov 27, 2016

 • Mon, Nov 28, 2016

 • Wed, Nov 30, 2016

 • Sat, Dec 3, 2016

 • Sat, Dec 3, 2016

 • Sun, Dec 4, 2016

 • chương 121~127: Các loại phiên ngoại

  Sun, Dec 4, 2016

 • Sun, Dec 4, 2016

 • Mon, Dec 5, 2016

 • Tue, Dec 6, 2016

 • Thu, Dec 8, 2016

 • Fri, Dec 9, 2016

 • Sat, Dec 10, 2016

 • Mon, Dec 12, 2016

 • Mon, Dec 12, 2016

 • Wed, Dec 14, 2016

 • Thu, Dec 15, 2016

 • Fri, Dec 16, 2016

 • Tue, Dec 27, 2016

 • Chương 165 Phiên nước ngoài Giáng Sinh

  Tue, Dec 27, 2016

 • Mon, Jan 2, 2017

 • Sat, Jan 14, 2017

 • Sat, Jan 14, 2017

 • Sun, Jan 15, 2017

 • Sun, Jan 15, 2017

 • Mon, Jan 16, 2017

 • Mon, Jan 16, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Thu, Feb 9, 2017

 • Sun, Feb 12, 2017

 • Sun, Feb 12, 2017

 • Sun, Feb 12, 2017

 • Thu, Feb 16, 2017

 • Thu, Feb 16, 2017

 • Thu, Feb 16, 2017

 • Sat, Feb 18, 2017

 • Sat, Feb 18, 2017

 • Sat, Feb 18, 2017

 • Mon, Feb trăng tròn, 2017

 • Mon, Feb trăng tròn, 2017

 • Mon, Feb trăng tròn, 2017

 • Sat, Oct 6, 2018

 • Wed, Feb 22, 2017

 • chương 192: Phiên nước ngoài 11

  Sat, Oct 6, 2018

 • Sat, Oct 6, 2018

 • Sat, Oct 6, 2018

 • Sat, Oct 6, 2018

 • Sat, Feb 25, 2017

 • Sat, Feb 25, 2017

 • Sat, Feb 25, 2017

 • Sun, Mar 5, 2017

 • Sun, Mar 5, 2017

 • Sun, Mar 5, 2017

 • Fri, Mar 10, 2017

 • Fri, Mar 10, 2017

 • Fri, Mar 10, 2017

 • Thu, Mar 16, 2017

 • Thu, Mar 16, 2017

 • Thu, Mar 16, 2017

 • Sat, Mar 18, 2017

 • Sat, Mar 18, 2017

 • Sat, Mar 18, 2017

 • Sun, Mar 26, 2017

 • Sun, Mar 26, 2017

 • Sun, Mar 26, 2017

 • Sun, Mar 26, 2017

 • Sun, Mar 26, 2017

 • Tue, Mar 28, 2017

 • Tue, Mar 28, 2017

 • Tue, Mar 28, 2017

 • Tue, Mar 28, 2017

 • Tue, Mar 28, 2017

 • Wed, Mar 29, 2017

 • Wed, Mar 29, 2017

 • Wed, Mar 29, 2017

 • Tue, Apr 4, 2017

 • Tue, Apr 4, 2017

 • Tue, Apr 4, 2017

 • Fri, Apr 7, 2017

 • Fri, Apr 7, 2017

 • Fri, Apr 7, 2017

 • Fri, Apr 7, 2017

 • Mon, Apr 10, 2017

 • Mon, Apr 10, 2017

  Xem thêm: CakhiaTV - Cổng thông tin trực tuyến hàng đầu về bóng đá

 • Mon, Apr 10, 2017

 • Mon, Apr 10, 2017

 • Mon, Apr 10, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sat, Apr 15, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Sun, Apr 16, 2017

 • Mon, Apr 17, 2017

 • Mon, Apr 17, 2017

 • Mon, Apr 17, 2017

 • Wed, Apr 19, 2017

 • Wed, Apr 19, 2017

 • Wed, Apr 19, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Thu, Apr trăng tròn, 2017

 • Sat, Apr 22, 2017

 • Sat, Apr 22, 2017

 • Sat, Apr 22, 2017

 • Sun, Apr 23, 2017

 • Mon, Apr 24, 2017

 • Tue, Apr 25, 2017

 • Chương 277: Tiểu Quang (update)

  Thu, Apr 27, 2017

 • Sat, Oct 6, 2018

 • Sat, Oct 6, 2018

 • Sat, Oct 6, 2018

 • Wed, May 3, 2017

 • Thu, May 4, 2017

 • Sun, May 7, 2017

 • Tue, May 9, 2017

 • Tue, May 9, 2017

 • Thu, May 11, 2017

 • Fri, May 12, 2017

 • Sat, May 13, 2017

 • Wed, Apr 3, 2019

 • Sun, May 14, 2017

 • Tue, May 16, 2017

 • Fri, May 19, 2017

 • Wed, Apr 3, 2019

 • Fri, May 19, 2017

 • Sat, May trăng tròn, 2017

 • Sun, May 21, 2017

 • Mon, May 22, 2017

 • Wed, May 24, 2017

 • Sat, Oct 6, 2018

 • Thu, May 25, 2017

 • Sat, May 27, 2017

 • Sat, May 27, 2017

 • Sun, May 28, 2017

 • Sun, May 28, 2017

 • Wed, May 31, 2017

 • Fri, Jun 2, 2017

 • Sun, Jun 4, 2017

 • Sun, Jun 4, 2017

 • Sun, Jun 4, 2017

 • Tue, Jun 6, 2017

 • Wed, Jun 7, 2017

 • Tue, Jun 13, 2017

 • Tue, Jun 13, 2017

 • Fri, Jun 16, 2017

 • Fri, Jun 16, 2017

 • Fri, Jun 16, 2017

 • Fri, Jun 16, 2017

 • Fri, Jun 16, 2017

 • Tue, Jun trăng tròn, 2017

 • Tue, Jun trăng tròn, 2017

 • Tue, Jun trăng tròn, 2017

 • Fri, Jun 23, 2017

 • Fri, Jun 23, 2017

 • Fri, Jun 23, 2017

 • Fri, Jun 23, 2017

 • Tue, Jun 27, 2017

 • Tue, Jun 27, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Sun, Jul 9, 2017

 • Wed, Jul 19, 2017

 • Wed, Jul 19, 2017

  Xem thêm: nhạc tiên sinh đang không vui truyện full

 • Fri, Jul 28, 2017

 • Fri, Jul 28, 2017

[BHTT][Xuyên Không] Nữ Chủ đại nhân, tớ sai lầm không mong muốn rồi! - tác giả: Nhạn Quá Ngô Ngân
  
  Văn án: 
  Đồng dao vừa vặn cảm xúc tỉnh táo, trị hiện tại bản thân thảm kịch rồi.
  Không chỉ mất xuyên qua loa cho tới một quyển bị người sáng tác thái giám (Drop) ngôn tình tè thuyết ảo diệu bên phía trong,
  Còn xuyên trở thành một chiếc vai phụ yêu thương dò thám đàng bị tiêu diệt, mến nằm trong nữ giới công ty cướp phái nam nhân.
  
  Vì đảm bảo an toàn cái mạng nhỏ của chủ yếu bản thân.
  Đồng dao ngay lập tức chân chó địa bao bọc lấy nữ giới công ty đùi, "Nữ công ty đại nhân, tớ sai rồi."
  
  Nhân Vật chính: Đông Phương Minh Huệ, Đông Phương (Ngàn) Uyển Ngọc | Phối giác:

#3lang