mê điệp tình nhân chiến

 • Reads 1,461,317
 • Votes 60,927
 • Parts 85

Complete, First published Feb 11, 2015

Bạn đang xem: mê điệp tình nhân chiến

Table of contents

 • Tue, Mar 3, 2015

 • Tue, Mar 3, 2015

 • Tue, Mar 3, 2015

 • Tue, Mar 3, 2015

 • Tue, Mar 3, 2015

 • Tue, Mar 3, 2015

 • Thu, Mar 5, 2015

 • Wed, Mar 11, 2015

 • Sat, Mar 14, 2015

 • Sun, Mar 15, 2015

 • Wed, Mar 18, 2015

 • Sat, Mar 21, 2015

 • Sat, Mar 21, 2015

 • Wed, Mar 25, 2015

 • Sat, Mar 28, 2015

 • Sat, Mar 28, 2015

 • Mon, Mar 30, 2015

 • Wed, Apr 1, 2015

 • Wed, Apr 1, 2015

 • Sat, Apr 4, 2015

 • Sat, Apr 11, 2015

 • Sun, Apr 12, 2015

 • Wed, Apr 15, 2015

 • Sun, Apr 19, 2015

 • Mon, Apr đôi mươi, 2015

 • Thu, Apr 23, 2015

 • Sun, May 3, 2015

 • Wed, May 6, 2015

 • Tue, May 12, 2015

 • Sat, May 16, 2015

 • Fri, May 22, 2015

 • Thu, May 28, 2015

 • Tue, Jun 2, 2015

 • Tue, Jun 2, 2015

 • Wed, Jun 17, 2015

 • Tue, Jun 30, 2015

 • Tue, Jul 14, 2015

 • Fri, Jul 31, 2015

 • Tue, Sep 8, 2015

 • Thu, Sep 10, 2015

 • Wed, Sep 16, 2015

 • Thu, Sep 17, 2015

  Xem thêm: truyện hàn tổng anh là đồ khốn

 • Sun, Sep đôi mươi, 2015

 • Fri, Oct 2, 2015

 • Sun, Oct 11, 2015

 • Wed, Oct 21, 2015

 • Thu, Oct 22, 2015

 • Tue, Oct 27, 2015

 • Sat, Oct 31, 2015

 • Fri, Nov 6, 2015

 • Thu, Nov 12, 2015

 • Wed, Nov 25, 2015

 • Wed, Dec 2, 2015

 • Thu, Dec 3, 2015

 • Thu, Dec 3, 2015

 • Sun, Dec 13, 2015

 • Mon, Dec 14, 2015

 • Thu, Dec 31, 2015

 • Wed, Jan 6, 2016

 • Mon, Jan 11, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Sat, Jan 23, 2016

 • Wed, Jan 27, 2016

 • Sat, Jan 30, 2016

 • Mon, Feb 1, 2016

 • Mon, Feb 1, 2016

 • Mon, Feb 1, 2016

 • Mon, Apr 18, 2016

 • Mon, Apr 18, 2016

 • Mon, Apr 18, 2016

 • Tue, Apr 19, 2016

 • Wed, Apr đôi mươi, 2016

 • Thu, Apr 21, 2016

 • Fri, Apr 22, 2016

 • Mon, Apr 25, 2016

 • Mon, Apr 25, 2016

 • Wed, Apr 27, 2016

 • Wed, Apr 27, 2016

 • Thu, Apr 28, 2016

 • Fri, Apr 29, 2016

 • Sun, May 1, 2016

 • Sun, May 1, 2016

 • Mon, May 2, 2016

  Xem thêm: tôi trở thành phu nhân giàu có của tổng tài siêu ngầu

 • Mon, May 2, 2016

 • Mon, May 2, 2016

Tên truyện : Mê điệp tình nhân chiến [ 迷蝶情人战 ]
  Tác fake : Cẩm Tiêu Trúc Huyễn [ 锦潇竹幻 ]
  Thể loại : Bách ăn ý, tiến bộ, tè tam x vẹn toàn phối, HE.
  Tình trạng bạn dạng RAW : trả 84 chương
  Couple: Nhan Tiêu x Lạc Tử Tịch
  Editor: Jaycee
  Tình trạng edit : Hoàn (đang beta)

#21tiểu-thuyết-chung