insure la gi

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

 • IPA: /ɪn.ˈʃʊr/
Hoa Kỳ[ɪn.ˈʃʊr]

Ngoại động từ[sửa]

insure ngoại động từ /ɪn.ˈʃʊr/

Bạn đang xem: insure la gi

 1. Bảo hiểm (tài sản, tính mệnh).
 2. Đảm bảo, thực hiện cho tới chắc hẳn chắn).
  care insures one against error — sự cảnh giác đáp ứng cho tất cả những người tớ không bị lầm lẫn

Chia động từ[sửa]

insure

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to insure
Phân kể từ hiện nay tại insuring
Phân kể từ vượt lên trên khứ insured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại insure insure hoặc insurest¹ insures hoặc insureth¹ insure insure insure
Quá khứ insured insured hoặc insuredst¹ insured insured insured insured
Tương lai will/shall² insure will/shall insure hoặc wilt/shalt¹ insure will/shall insure will/shall insure will/shall insure will/shall insure
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại insure insure hoặc insurest¹ insure insure insure insure
Quá khứ insured insured insured insured insured insured
Tương lai were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại insure let’s insure insure
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

insure nội động từ /ɪn.ˈʃʊr/

Xem thêm: nhung quan pho ngon nhat ha noi

 1. Ký ăn ý đồng bảo đảm.

Chia động từ[sửa]

insure

Dạng không chỉ là ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to insure
Phân kể từ hiện nay tại insuring
Phân kể từ vượt lên trên khứ insured
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại insure insure hoặc insurest¹ insures hoặc insureth¹ insure insure insure
Quá khứ insured insured hoặc insuredst¹ insured insured insured insured
Tương lai will/shall² insure will/shall insure hoặc wilt/shalt¹ insure will/shall insure will/shall insure will/shall insure will/shall insure
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại insure insure hoặc insurest¹ insure insure insure insure
Quá khứ insured insured insured insured insured insured
Tương lai were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure were to insure hoặc should insure
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại insure let’s insure insure
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường rằng will; chỉ rằng shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường rằng shall và chỉ rằng will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "insure". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt free (chi tiết)

Lấy kể từ “https://viethanquangngai.edu.vn/w/index.php?title=insure&oldid=1860047”

Xem thêm: quan xuan vang mui ne