Either Of Là Gì

  -  

Ta cần sử dụng both, neither, either vẫn chỉ ra rằng mối tương tác giữa 2 con người hoặc 2 đồ. Cách áp dụng cụ thể sẽ được trình diễn cụ thể trong bài viết tiếp sau đây.Quý Khách đã xem: Either of là gì

1. Cách cần sử dụng Both (of)

Both tức là “cả hai”. Both hoàn toàn có thể được dùng có tác dụng đại từ, chỉ 2 đồ nhưng ta vẫn nói tới.

Bạn đang xem: Either of là gì

Ví dụ:

A: Do you want the blue shirt or the red one? B: I’ll buyboth(= the blue shirt AND the red shirt = both shirts)

Both X and Y

Cụm tự này tương đương với Not only X but also Y (không chỉ là X ngoại giả cả Y).

Both… and… hoàn toàn có thể dùng với tính từ: Both + Adjective + and + Adjective

Ví dụ:

He’sbothtallandhandsome.I’mbothhappyandconfused at the same time!I have had a long, hard day & I’mbothtiredandhungry.

Both… and… hoàn toàn có thể cần sử dụng cùng với danh trường đoản cú số ít: Both + Noun + và + Noun

Ví dụ:

She speaks both English and Arabic.They have sầu both a mèo and a dog.He is both an actor and a director.

Both cũng rất có thể sử dụng với danh trường đoản cú số nhiều: Both + plural noun

Ví dụ:

She speaksboth languages.

Both tốt Both of?

Both/Both of không không giống nhau nhiều về nghĩa tuy vậy Both of phổ biến hơn trong giờ Anh Mỹ.

Both (of) đứng trước từ bỏ hạn định (my, his, these, the…) với danh tự số nhiều: Both (of) + determiner + plural noun

Ví dụ:

Both (of) my friends arrived late khổng lồ class.Both of the wheels wobble too much.A prize was given to both of the players.

Lúc sử dụng Both (không có of), ta bỏ mạo trường đoản cú the.

Ví dụ:

Both oftheparents were nervous.Both parents were nervous.

Khi dùng Both cùng với đại tự làm cho xẻ ngữ sinh hoạt số những (us, them), ta đề nghị giới tự of trước đại từ: Both of + Object Pronoun

Ví dụ:

He has invited both us. (sai)He has invited bothofus. (đúng)I’ll take bothofthem. (đúng)I need to lớn speak khổng lồ bothofyou. (đúng)

Ta rất có thể dùng Both sau một đại tự bổ ngữ sống số nhiều: Verb + Object Pronoun + both.

Ví dụ:

I hope they inviteus both(= I hope they inviteboth of us)Do you needthem both? (= Do you needboth of them)The teacher sentthem bothlớn the principal’s office.

Both đi sau cồn trường đoản cú lớn be (hoặc trợ hễ từ bỏ như have hoặc động tự kngày tiết thiếu): To be + Verb.

Ví dụ:

He isboth intelligent and agile.My sister & Iare bothready for the trip.Wewere bothhappy with our exam results.My parentscan bothspeak French.Theyshould bothtry harder.My brotherswould bothbe shocked if they knew the truth.

Both đi trước các cồn từ bỏ khác: Both + các đụng tự khác.

Nếu tất cả một trợ hễ tự đi kèm, Both đang đứng giữa: Trợ đụng trường đoản cú + Both + Verb.

Ví dụ:

Weboth wantedlớn stay in bed & not go to lớn work.Theyboth likedthe surprise.My parentsboth workin the same building.Theyhaveboth studieda lot.

Both với nghĩa che định.Ta ko cần sử dụng Both vào kết cấu lấp định. Ttuyệt vào đó, ta lựa chọn Neither.

Ví dụ:

Both of them are not ready (sai)Neitherof them are ready (đúng)

2. Cách sử dụng Neither (of)

Neither nghĩa là “ko đặc điểm này mà lại cũng ko loại kia”. Neither là từ có nghĩa che định cùng đi kèm với đụng trường đoản cú số ít sinh sống thể khẳng định.

Neither X nor Y

Neither… nor… duy trì sứ mệnh là liên từ. Đây là nhiều trường đoản cú trái lập của Both… and…

Nếu đụng từ bỏ đi sau các trường đoản cú này, hễ trường đoản cú đang chia sống số không nhiều.

Ví dụ:

NeitherJohnnorFred likes doing the dishes. (= “Both John và Fred don’t like doing the dishes”)I wantneitherthe red shirtnorthe blue shirt.Ineithersmokenordrink.

Neither được sử dụng cùng với sứ mệnh tự hạn định – determiner trước một danh trường đoản cú số ít: Neither + singular nound

Ví dụ:

Neither team wanted to lớn chiến bại.That tennis game was very cthua trận. Neither player had a clear advantage.

Xem thêm: Parallelism Là Gì, Nghĩa Của Từ Parallel, Parallelism

Neither parent knew about the accident.

Có thể sử dụng Neither of trước 1 trường đoản cú hạn định (my, his, these, the…) và danh từ số nhiều: Neither of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

Neither of my friends came to lớn class today.Neither of the parents understood what the baby was trying khổng lồ say.Neither of our cars has enough petrol so we have sầu to lớn take the bus.

khi dùng Neither of + đại trường đoản cú (you, us, them), ta đề nghị giới từ bỏ Of trước đại từ: Neither of + Pronoun.

Nếu sau cụm từ này có hễ tự thì phải phân chia đụng từ bỏ ở số ít.

Ví dụ:

The present is for neitherofus.Neitherofthem is married.Neitherofus expected to be fired.

Neither thường xuyên được dùng nlỗi một trong những phần của câu vấn đáp nthêm khi một bạn nói điều nào đó mang nghĩa bao phủ định với bạn ưng ý cùng với chúng ta.

Ví dụ:

A: I have never been khổng lồ SwitzerlandB: Neither have I.A: I don’t want to lớn go.B: Neither vì I.

Neither cũng có thể được sử dụng hòa bình.

Ví dụ:

A: Would you like a blue tie or a green tie?B: Neither. (= Neither tie)

3. Neither vs Either

Có thể cần sử dụng Either cùng với hễ từ tủ định để thay thế sửa chữa Neither cùng với đụng từ bỏ xác định.

Ví dụ:

Ihave sầu neithertime nor moneyIdon’thaveeithertime or money.


*

Ảnh: English Learn Site

3. Cách sử dụng Either (of)

Either tức là “hoặc tính năng này hoặc loại kia”. Either đi kèm với hễ từ số không nhiều sinh hoạt thể khẳng định cùng phần nhiều được dùng vào câu hỏi hoặc câu che định.

Either X or Y

Either… or… được sử dụng như một liên tự - conjunction. Ý nghĩa của nó là biểu đạt sự thay thế sửa chữa và/hoặc chọn lọc thân 2 trang bị (nhiều khi nhiều hơn thế 2). Động tự đi kèm buộc phải phân chia sống số ít.

Ví dụ:

EitheryouorJohn has to lớn finish the report before 5pm.You can haveeitherthe red shirtorthe xanh shirt. (= but not both)Eitheryou leave the building noworI Gọi the security guards.

Either được dùng như từ hạn định – determiner trước danh từ số ít: Either + singular Noun.

Ví dụ:

There are only two options and I’m not interested ineitherfilm.A: Do you want it ready for Thursday or Friday? B:Eitherday is fine for me.

Có thể dùng Either of trước 1 từ hạn định (my, his, these, the…) và 1 danh từ số nhiều: Either of + determiner + plural noun.

Ví dụ:

We’ve sầu been dating for 6 months and I haven’t meteitherof her parents.I haven’t readeitherof these books.I don’t wanteitherof those apples. Do you have sầu one that is not rotten?

lúc cần sử dụng Either + đại trường đoản cú có tác dụng ngã ngữ (you, us, them), ta nên giới từ OF trước đại từ bỏ kia.

Either + of + Pronoun

Ví dụ:

I don’t think he is going to lớn invite eitherofus.A: Which pholớn vì you prefer? B: I don’t lượt thích eitherofthemI think I left my keys and wallet at the office. I don’t want to lớn đại bại eitherofthem.

Either cũng hoàn toàn có thể được sử dụng độc lập. Nó Tức là sàng lọc như thế nào cũng khá được. Đôi khi, nó đi kèm với đại trường đoản cú “one”.

Ví dụ:

A: Would you like a coffee or a tea?B: Either (one). (= I don’t mind if it’s coffee or tea, both alternatives are fine – Tôi không quan tâm là tsoát hay coffe. 2 lựa chọn hầu như ổn)

Either có thể được dùng làm việc cuối một câu bao phủ định khi bạn chấp nhận với điều bao phủ định nhưng mà bạn như thế nào đó vừa nói. Nghĩa của Either tại chỗ này tương tự too hoặc also (được dùng ở thể khẳng định).

Xem thêm: Đi Du Lịch Xe Máy Ngay Lập Tức, Trải Nghiệm Du Lịch Bụi Miền Tây Bằng Xe Máy

Ví dụ:

A: I wasn’t thirsty. B: I wasn’t either. (You cannot say “I wasn’ttoo”)A: I’ve never been khổng lồ Portugal. B: I haven’t either.A: I didn’t go lớn class yesterday. B: I didn’t either

4. So sánh either/ neither / both vs any/ none/ all

Dưới đây là các ví dụ nhằm đối chiếu either / neither / both (nhị thứ) cùng any / none / all (nhiều hơn thế nữa hai).