copy la gi

/'kɔpi/

Thông dụng

Danh từ

Bản sao, bạn dạng chép lại
certified copy
bản sao chủ yếu thức
certified true copy
bản sao chính nguyên vẹn văn
to make a copy of a deed
sao một bệnh từ
Sự sao lại, sự chép lại, sự làm theo, sự phỏng theo đòi, sự tế bào phỏng
Bản, cuộn (sách); số (báo)
(ngành in) bạn dạng thảo, bạn dạng in
Đề tài nhằm viết lách (báo)
this sự kiện will make good copy
sự khiếu nại này tiếp tục là 1 trong những chủ đề hoặc nhằm viết lách báo
Kiểu, kiểu (một bức hoạ); loại (chữ)

Động từ

Sao lại, chép lại; làm theo, phỏng theo đòi, tế bào phỏng
to copy a letter
sao lại một bức thư
to copy out a passage from a book
chép lại một quãng nhập sách
to copy someone
bắt chước ai, tuân theo ai
to copy someone's walk
bắt chước dáng vẻ chuồn của những người nào
Quay cóp

Cấu trúc từ

fair (clean) copy
bản thảo tiếp tục sửa và chép lại rõ rệt trước lúc đem in
rough (foul) copy
bản nháp

hình thái từ

  • V-ing: copying
  • V-ed: copied

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

bản chép lại
mẫu chép hình
phỏng tạo

Toán & tin tưởng

bản sao chép
block copy
bản sao chép khối
soft copy
bản sao chép mềm
tài liệu sao chép

Xây dựng

bản sao chụp

Kỹ thuật công cộng

bản sao

Giải quí VN: Các vật liệu-bao bao gồm văn bạn dạng, những đồ gia dụng thị, những hình hình họa, và những hình nghệ thuật-được ráp lại nhằm in. Nghĩa khác: đem nguyên vẹn một trong những phần của một tư liệu nhập địa điểm không giống nhập tư liệu cơ hoặc nhập tư liệu không giống.

Bạn đang xem: copy la gi

bản thảo
calip
can vẽ
chép hình
copy machinery
sự gia công chép hình
copy milling
sự phay chép hình
copy milling
sự tiện chép hình
copy milling templet
dưỡng phay chép hình
copy picture
sao chép hình
copy planing
sự bao chép hình
copy shaper
máy bào chép hình
copy spindle
trục chủ yếu chép hình
copy turning
sự phay chép hình
copy turning
sự tiện chép hình
copy-milling attachment
đồ gá phay chép hình
copy-milling machine
máy phay chép hình
hydraulic copy mill
máy phay chép hình thủy lực
movement from copy
chuyển động theo đòi chăm sóc (chép hình)
chép lại
bản chép tay
sự chép hình
sự sao chép
sao chép
ATC (authorizationto copy)
sự được quyền sao chép
authorization lớn copy (ATC)
sự được quyền sao chép
Blind Copy (BC)
sao chép mò
block copy
bản sao chép khối
block copy
sao chép khối
Bulk Copy Program (BCP)
chương trình sao chép theo đòi khối lớn
copy and paste
sao chép và dán
copy buffer
đệm sao chép
copy check
kiểm tra sao chép
copy control
điều khiển sao chép
copy control
sự tinh chỉnh và điều khiển sao chép
copy cycle
chu kỳ sao chép
copy cycle
chu trình sao chép
copy function
chức năng sao chép
copy group
nhóm sao chép
copy guide
hướng dẫn sao chép
copy instruction
lệnh sao chép
copy machine
máy sao chép
copy mass storage volume
thành phần sao chép
copy module
khối sao chép
copy module
môđun sao chép
Copy Network (CN)
mạng sao chép
copy picture
sao chép hình
copy program
chương trình sao chép
Copy Protected (CP)
bảo vệ sao chép
copy protection
chống sao chép
copy protection
sự kháng sao chép
copy protection
sự ngăn chặn sao chép
copy screen mode
chế phỏng sao chép mùng hình
copy tape
băng sao chép
copy tool face
sao chép mặt mày dụng cụ
disk copy
sao chép đĩa
Extended Copy (XCOPY)
sao chép há rộng
file copy program
chương trình sao chép luyện tin
hard copy
bản sao chép cứng
hard-copy interface
giao diện sao chép cứng
local copy operation
thao tác sao chép viên bộ
Not copy protected (NCP)
bảo vệ kháng sao chép
RCP (remotecopy program)
chương trình sao chép kể từ xa
remote copy program
chương trình sao chép kể từ xa
Remote Copy [Internet] (RCP)
Sao chép kể từ xa thẳm [Internet]
soft copy
bản sao chép mềm
sao lại

Kinh tế

bản (số bạn dạng in sách, báo...)
bản (viết tay, tấn công máy, in)
bản sao
bản thảo
copy reader
người hiểu duyệt (bản thảo) bài xích quảng cáo
bản văn quảng cáo
copy test
trắc nghiệm bạn dạng văn quảng cáo
bổn
đề tài
nguyên cảo (bài đem in)
phó bản

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
archetype , carbon , carbon copy * , cast , clone , counterfeit , counterpart , ditto * , ectype , effigy , ersatz , facsimile , forgery , hard copy , image , impersonation , impression , imprint , likeness , microfiche , mimeograph , miniature , mirror , model , offprint , parallel , pattern , photocopy , photograph , photostat , portrait , print , reflection , replica , replication , representation , reprint , reproduction , rubbings , similarity , simulacrum , simulation , study , tracing , transcript , transcription , type , xerox * , carbon copy , duplicate , reduplication , imitation , pinchbeck , apograph , derivative , duplication , estreat , example , exemplification , manuscript , original , pasticcio , porotype , precedent , protocol , xerography
verb
carbon , cartoon , clone , counterfeit , delineate , depict , ditto , draw , dupe , engrave , engross , nhái , forge , imitate , knock off * , limn , manifold , mimeo , mirror , mold , paint , paraphrase , photocopy , photostat , picture , plagiarize , portray , reduplicate , reflect , repeat , replicate , represent , reproduce , rewrite , sculpture , simulate , sketch , stat , trace , transcribe , xerox * , act lượt thích , ape , burlesque , tự , tự a take-off , tự lượt thích , echo , embody , emulate , epitomize , follow , follow example , follow suit , go lượt thích , illustrate , incarnate , make lượt thích , mimic , mock , model , parody , parrot , personify , phony , pirate , play a role , prefigure , sham , steal , take leaf out of book , take off * , travesty , typify , duplicate , pattern , cheat , edit , effigy , exemplify , facsimile , forgery , image , imitation , issue , likeness , mime , mimeograph , redraft , remake , replica , reprint , reproduction , takeoff , tracing , transcript , xerox

Từ trái khoáy nghĩa

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Xem thêm: khu du lich sinh thai dong thap muoi

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: elope la gi