come after la gi

I wish something would happen to tướng old man Falcone before he comes after one of us.

Bạn đang xem: come after la gi

Ước gì lão già cả Falcone gặp gỡ chuyện gì tê liệt trước lúc lão sờ tới một người vô tất cả chúng ta.

He could come after Lee!

Hắn hoàn toàn có thể nhằm mục đích vào Lee!

They'll come after you.

Bọn chúng ta tiếp tục tìm tới bọn cất cánh.

So that's why they're still coming after her.

Vì vậy, này là nguyên do tại vì sao chúng ta vẫn còn đấy truy sát cô nhỏ xíu.

And now, he'll come after us.

Nên giờ ông tao tiếp tục săn lùng tất cả chúng ta.

Scary men in dark suits who come after guys lượt thích you.

Mấy lão khoác vật dụng đen sạm kinh sợ tê liệt truy lùng những người dân như anh.

When these are not met, some disappointment may come after the first few weeks.

Rồi lúc không được thỏa mãn nhu cầu như yêu cầu, không ít tuyệt vọng hoàn toàn có thể đến ngay lập tức sau vài ba tuần lễ đầu.

The guys that killed Travis may be coming after Darren now.

Đám người giết thịt Travis, giờ hoàn toàn có thể đang lùng Darren.

Because he'll come after you, and there's nothing that you can do!

hắn sẽ ứng phó với cậu.

He's out, you know he'll be coming after you.

Hắn tao được thả rồi, anh biết là hắn sẽ truy đuổi anh.

“Whosoever will come after mạ, let him deny himself, and take up his cross, and follow mạ.

“Nếu ai ham muốn theo tao, nên bạt mạng bản thân, vác thập tự động giá bán bản thân tuy nhiên theo gót tao.

We've always said they would come after us.

Chúng tao luôn luôn trình bày là chúng ta tiếp tục truy sát tất cả chúng ta.

The cops won't come after us with hit teams and Apache helicopters.

Cớm đâu với truy xua tao vị team ám sát và máy cất cánh thổ dân.

Xem thêm: noi nhu gi

Even if he hadn't, I thought he'd come after mạ.”

Ngay cả nếu như ông tao ko hăm đe, tôi vẫn nghĩ về ông tao săn đuổi tôi.”

And I don't care if they come after mạ.

Và tôi ko quan hoài chúng ta với theo tôi ko.

It seems there are other people coming after us besides Trunks.

Sau tê liệt người xem quay quay trở lại nhà nước ngoài trừ Suneo.

She's gonna come after you.

Mụ tao sẽ tìm cô.

If I don't have that cash, I'm coming after ya.

Tao tuy nhiên ko lấy được chi phí thì tao sẽ cho tới tìm mi.

“[Jesus] said to tướng them: ‘Come after mạ, and I will make you fishers of men.’

“[Chúa Giê-su] trình bày với họ: ‘Hãy theo tôi, tôi tiếp tục thực hiện cho những anh phát triển thành những tay tiến công lưới người’.

Won't the agents just come after baby Matt again?

Chả nên những đặc vụ tiếp tục lại đến bắt nhỏ xíu Matt nữa sao?

They'll come after mạ if I attempt to tướng participate in any more trials.

Họ tiếp tục truy tố nếu như tôi còn tồn tại ý muốn nhập cuộc demo nghiệm này nữa.

Even if he hadn’t, I thought he’d come after mạ.”

Ngay cả nếu như ông tao ko hăm đe, tôi vẫn nghĩ về ông tao săn đuổi tôi.”

And now, you fat son of a bitch... we're coming after you and that bitch you protect.

Và giờ cho tới lượt mi, thằng bệu chó đẻ... bọn tao sẽ cho tới tìm mi và con cái điếm mi đang được bảo đảm.

They have what they want for now, but that won't stop them from coming after you again.

Giờ chúng ta vẫn với những gì chúng ta ham muốn, tuy nhiên nó ko ngăn chúng ta ko tìm đến cô đợt tiếp nhữa.

Well, I'm going to tướng have to tướng come after you and tickle you!

Vậy phụ thân nên đành đuổi theo và chọt lét con!

Xem thêm: discovery 3 phu quoc