giay xac nhan luu tru

Mẫu Đơn van lơn xác nhận tồn tại là văn phiên bản được sử dụng vô tình huống một người ham muốn van lơn được xác nhận tồn tại bên trên một vị trí này cơ và vô thời hạn chắc chắn. Dưới đấy là khuôn Đơn van lơn xác nhận tồn tại và chỉ dẫn cơ hội viết lách.

Bạn đang xem: giay xac nhan luu tru

1. Đơn van lơn xác nhận tồn tại là gì?

Theo khoản 6 Điều 2 Luật Cư trú năm 2020, tồn tại được hiểu như sau:

6. Lưu trú là sự việc công dân ở lại một vị trí ko cần điểm thông thường trú hoặc điểm tạm thời trú vô thời hạn thấp hơn 30 ngày.

Như vậy, khi ở một vị trí ko cần điểm thông thường trú hoặc điểm tạm thời trú vô thời hạn tối thiểu 30 ngày thì công dân cần tổ chức giấy tờ thủ tục thông tin tồn tại.

Theo cơ, rất có thể hiểu khuôn Đơn van lơn xác nhận tồn tại là khuôn sách vở được sử dụng trong những tình huống công dân ở lại vô một thời hạn chắc chắn bên trên vị trí nằm trong xã, phường, thị xã ngoài điểm trú ngụ của tôi tối thiểu 30 ngày.

Trong Đơn van lơn xác nhận tồn tại tiếp tục bao gồm những nội dung:

- Nơi nhận đơn;

- tin tức của những người thực hiện đơn: Họ thương hiệu, số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, hộ khẩu thông thường trú, địa điểm ở thời điểm hiện tại.

- Nội dung rõ ràng về sự tồn tại, thời hạn tồn tại.

- Xác nhận của phòng ban công an;

- Chữ ký người thực hiện đơn.

don-xin-xac-nhan-luu-tru-1
Mẫu Đơn van lơn xác nhận tồn tại và chỉ dẫn giấy tờ thủ tục triển khai (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Đơn van lơn xác nhận tồn tại được sử dụng phổ biến

2.1 Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

—–o0o—–

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯU TRÚ

Căn cứ Luật Cư trú 2020;

Kính gửi: Công an xã/phường ……………, huyện/quận ………, tỉnh/thành phố ……….

Tôi là: ………….…… Sinh ngày: …………………

Chứng minh dân chúng số: …………. cấp cho ngày ……..……. bên trên ……………

Hộ khẩu thông thường trú: …………………………..

Chỗ ở hiện tại nay: ………………………………..

Tôi thực hiện đơn này van lơn trình diễn với quý phòng ban nội dung như sau:

(Trình bày nội dung rõ ràng về sự tồn tại, thời hạn tồn tại bên trên địa phương)

Vào ngày ……../……./…….., tôi đang đi tới nghịch tặc mái ấm ……… của tôi bên trên địa điểm ……………. và tồn tại bên trên địa hạt vô một khoảng chừng thời hạn từ thời điểm ngày ……./……./……. cho tới ngày ……/……/……… Trong thời hạn này, tôi nằm trong gia chủ là ông/bà ……………….. đang đi tới quý phòng ban khai báo và đăng ký lưu trú theo quy toan pháp lý.

Do cơ, căn cứ Điều …. Luật Cư trú 2020, tôi thực hiện đơn này, van lơn xác nhận về sự tôi sở hữu tồn tại trong tầm thời hạn từ thời điểm ngày ……./…../….. cho tới ngày ……/…../…..  bên trên …………..và kính ý kiến đề xuất quý phòng ban xác nhận nội dung, vấn đề nêu bên trên.

Kính hy vọng quý phòng ban kiểm tra, giúp sức.

Tôi van lơn rất cảm ơn.

Xác nhận của công an xã phường…                         Người thực hiện đơn

(Ký và ghi rõ rệt chúng ta tên)

2.2 Mẫu số 02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự - Hạnh phúc

Xem thêm: truyện linh kiếm tôn

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯU TRÚ, TẠM TRÚ

KÍNH GỬI: CÔNG AN PHƯỜNG: ……………………………

Tôi tên: …………… Sinh ngày …………. CMND số ………….....

Hộ khẩu thông thường trú: ………………………………………

Tôi sở hữu cho tất cả những người làm việc, SV mướn chống nhằm ở bên trên địa chỉ:………………

Tôi cam kết:

Danh sách tồn tại kể từ ngày…...... tháng……. năm ……… cho tới ngày…….. tháng……. năm………

STT

TÊN HỌ

SINH NĂM

ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ

SỐ

CMND

NAM

NỮ

1

2

3

4

5

6

Lý do: Đăng ký toan nút dùng nước sinh hoạt.

Chân trở thành cảm ơn./.

Ngày……. tháng……. năm 20……..

      Người thực hiện đơn

          XÁC NHẬN CÔNG AN PHƯỜNG (XÃ)

3. Thủ tục van lơn tồn tại triển khai thế nào?

Thủ tục van lơn tồn tại lúc bấy giờ triển khai kha khá giản dị, cụ thể:

- Bước 01: Cá nhân, tổ chức triển khai thông tin tồn tại cho tới phòng ban ĐK trú ngụ.

- Bước 02: Cán cỗ công an triển khai tiêu thụ thông tin tồn tại.

Theo cơ, phương thức ĐK tồn tại được triển khai thông qua:

- Trực tiếp bên trên phòng ban ĐK trú ngụ hoặc vị trí tiêu thụ thông tin tồn tại tự phòng ban ĐK trú ngụ quy định;

- Thông qua quýt số Smartphone hoặc vỏ hộp thư năng lượng điện tử tự phòng ban ĐK trú ngụ thông tin hoặc niêm yết;

Xem thêm: quỷ tân nương con dâu xử lý hắn

- Thông qua quýt trang vấn đề năng lượng điện tử của phòng ban ĐK trú ngụ hoặc qua quýt Cổng cty công vương quốc, Cổng cty công Sở Công an, Cổng cty công vận hành cư trú;

- Thông qua quýt phần mềm bên trên khí giới năng lượng điện tử.

Trên đấy là mẫu Đơn van lơn xác nhận tồn tại phổ trở nên. Nếu còn vướng giắt, độc giả phấn chấn lòng tương tác 1900.6192 và để được LuatVietnam tương hỗ.