xuyên việt chi tu tiên

ML Xuyên việt chi tu tiên


Tác giả: Y Lạc Thành Hỏa

Thể loại: đam mỹ, 1×1,tu chân, tình hữu độc công cộng, xuyên qua quýt thời ko, giá buốt lùng công x ôn nhuận thụ.

Bạn đang xem: xuyên việt chi tu tiên

Editor: Yuki

Trans: QT + google

Văn án

Tiên giới, đem chín ngàn toàn cầu rộng lớn, bên trên phụ thân ngàn, trung phụ thân ngàn, bên dưới phụ thân ngàn nằm trong vô số toàn cầu nhỏ.

Từ Tử Thanh kiếp trước mắc bệnh quấn thân thuộc, kiếp này chỉ ham muốn nhắm tới cuộc sống thường ngày thanh thảnh thơi vùng thanh nện lục thủy, ko ngờ năm chục phụ thân tuổi hạc, cuộc sống trở thành đổi khác.

Thân đem linh căn, thì cần bước bên trên con phố tu tiên. Nếu không thích trở nên hòn đá bên dưới chân người không giống, chỉ rất có thể chuồn ngược dòng sản phẩm chảy trực tiếp tiến bộ về phía đằng trước, huỷ tầng tầng cửa quan.

Dưới Thiên tôn đều là con cái loài kiến, Từ Tử Thanh kể từ phân tử vết mờ do bụi nhỏ nhỏ xíu, lại nguyện thủ vững vàng chân nguyên vẹn, lấy tâm phía đạo, thân thuộc hóa Côn phẳng phiu, lên như diều gặp gỡ dông, giẫm phát triển thành cửu thiên!

Phân cấp độ tu tiên nhập truyện ( kể từ thấp- cao) : Luyện Khí> Trúc Cơ> Hóa Nguyên> Kim Đan> Nguyên Anh> Hóa Thần> Đại Thừa…. ( tiếp tục update thêm)

Thuộc tính âm khí và dương khí 5 nhân tố nhập truyện được phân chia theo gót Thiên Can, đem toàn bộ chục Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Ứng với năm tính chất, được phân chia như sau: Giáp Mộc ( dương), Ất mộc ( âm), Bính Hỏa ( dương), Đinh Hỏa ( âm), Mậu Thổ ( dương), Kỷ Thổ ( âm), Canh Kim ( dương), Tân Kim ( âm), Nhâm Thủy ( dương), Quý Thủy ( âm).

Quyển 1: Từ thị ( dòng tộc Từ)

chương 1    chương 2    chương 3    chương 4    chương 5    chương 6    chương 7    chương 8    chương 9    chương 10    chương 11    chương 12

Quyển 2: Tiểu túng cảnh Lâm Nguyên

  chương 13    chương 14    chương 15    chương 16    chương 17    chương 18    chương 19    chương 20    chương 21    chương 22    chương 23   chương 24    chương 25    chương 26    chương 27    chương 28    chương 29    chương 30    chương 31    chương 32    chương 33

Xem thêm: CakhiaTV - Cổng thông tin trực tuyến hàng đầu về bóng đá

Quyển 3: Kinh hoàng bên trên biển

chương 34    chương 35    chương 36    chương 37    chương 38    chương 39

Quyển 4: Quốc sự Thừa Hoàng

chương 40    chương 41    chương 42    chương 43    chương 44    chương 45    chương 46    chương 47

Quyển 5: Tán Tu Minh

chương 48    chương 49    chương 50    chương 51    chương 52    chương 53    chương 54    chương 55

Quyển 6: Vương gia quận Bình Lan

chương 56   chương 57   chương 58   chương 59   chương 60   chương 61   chương 62   chương 63   chương 64   chương 65   chương 66   chương 67   chương 68   chương 69   chương 70

Quyển 7: Đại hội Thăng Long Môn

 chương 71   chương 72   chương 73   chương 74   chương 75   chương 76   chương 77   chương 78   chương 79   chương 80   chương 81   chương 82   chương 83   chương 84   chương 85   chương 86   chương 87   chương 88   chương 89   chương 90   chương 91   chương 92   chương 93   chương 94   chương 95   chương 96   chương 97   chương 98   chương 99   chương 100

Quyển 8: Ngũ Lăng Tiên Môn

chương 101   chương 102   chương 103   chương 104   chương 105   chương 106   chương 107   chương 108   chương 109  chương 110   chương 111   chương 112   chương 113   chương 114   chương 115   chương 116   chương 117   chương 118   chương 119

 Quyển 9: Tuyển nhận đệ tử

chương 120   chương 121   chương 122   chương 123   chương 124   chương 125   chương 126   chương 127

Quyển 10: Kiếm động

chương 128   chương 129   chương 130   chương 131   chương 132   chương 133   chương 134   chương 135   chương 136  chương 137   chương 138   chương 139   chương 140   chương 141   chương 142   chương 143   chương 144

Quyển 11: Tông môn đại bỉ

 chương 145   chương 146   chương 147   chương 148   chương 149   chương 150   chương 151   chương 152   chương 153   chương 154   chương 155   chương 156   chương 157   chương 158   chương 159   chương 160   chương 161   chương 162   chương 163   chương 164   chương 165   chương 166   chương 167   chương 168   chương 169   chương 170   chương 171   chương 172   chương 173 

Xem thêm: scandal hàng đầu

Quyển 12: Như Ý tiên trang

chương 174   chương 175   chương 176   chương 177   chương 178   chương 179   chương 180   chương 181   chương 182   chương 183   chương 184   chương 185   chương 186   chương 187  chương 188   chương 189  chương 190    chương 191    chương 192    chương 193    chương 194     chương 195  chương 196  chương 197   chương 198   chương 199   chương 200

Quyển 13: Bình nguyên vẹn mãng thú

chương 201   chương 202   chương 203   chương 204   chương 205   chương 206   chương 207   chương 208   chương 209   chương 210   chương 211   chương 212   chương 213   chương 214   chương 215   chương 216  chương 217   chương 218   chương 219   chương 220   chương 221   chương 222   chương 223   chương 224   chương 225   chương 226   chương 227   chương 228   chương 229   chương 230   chương 231   chương 232   chương 233   chương 234   chương 235   chương 236   chương 237   chương 238

Quyển 14: Đại Diễn Đế Quốc

chương 239   chương 240   chương 241   chương 242   chương 243   chương 245