vì gió ở nơi ấy

 • Reads 353,927
 • Votes 5,846
 • Parts 27

Complete, First published Apr trăng tròn, 2017

Bạn đang xem: vì gió ở nơi ấy

Table of contents

 • Mon, May 6, 2019

 • Mon, May 6, 2019

 • Mon, May 6, 2019

 • Mon, May 6, 2019

 • Mon, May 6, 2019

 • Thu, May 9, 2019

 • Thu, May 9, 2019

 • Thu, May 9, 2019

 • Thu, May 9, 2019

 • Thu, May 9, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

  Xem thêm: nữ nhi là kẻ thù kiếp trước

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

  Xem thêm: vô địch thiên hạ

 • Fri, May 10, 2019

 • Fri, May 10, 2019

Văn Án:
  
  Vì sao chắc chắn cần xua theo?
  Bởi vì như thế cô ấy ở điểm đấy.
  
  Lời Người Dịch:
  
  Truyện và đã được Công ty Nanubooks mua sắm bạn dạng quyền ao ước những các bạn sẽ cỗ vũ mang đến sách xuất bạn dạng và người sáng tác.

#541hiệnđại