-  
*
Tickets are valid for purchase at the promotional price until 29 Aug 2021.

Bạn đang xem:

*
Tickets purchased under this promotion will be valid for use on selected dates from 26 Jul to lớn 29 Aug 2021.

Valid for Singapore Residents with an official Singapore Photo ID (NRIC, Employment Pass, S Pass, Work Permit, Work Holiday Pass, Dependent’s Pass, Long Term Visit Pass or Student’s Pass). ID required for entry.

Note: Change of rides operating hours for Universal Studios Singapore,find out more here.

Xem thêm: Thời Tiết Đài Loan Tháng 2, Thời Tiết Hàng Tháng Ở Đài Bắc, Đài Bắc, Đài Loan


Welcome! You have sầu unlocked the door to a world of privileged access and rewards at Resorts World Sentosa.

We look forward khổng lồ seeing you at the Resort.


Make your moments at Resorts World Sentosa more memorable with the RWS Invites Membership, your key to a world of privileged access & rewards at Resorts World Sentosa. Sign up now at SGD8! Sign Up Now.


Vui lòng điền những cụ thể tiếp sau đây với một email sẽ tiến hành gửi mang lại liên can tin nhắn sẽ ĐK của doanh nghiệp để đổi mật khẩu đăng nhập.

Xem thêm: Mũi Kê Gà Có Gì Vui - Kinh Nghiệm Du Lịch Phượt Mũi Kê Gà

Số thành viên(Mã số Đăng nhập)
Hãy bảo đảm an toàn rằng đa số đọc tin được hỗ trợ phần đông đúng chuẩn và tài khoản Thỏng Mời RWS của khách hàng đã có được kích hoạt. Để được hỗ trợ, gửi email mang đến rwsinvites

Chúng tôi đã nhận được được từng trải của người sử dụng. Một tin nhắn cùng với khuyên bảo thay đổi password đang mau chóng được gửi cho chính mình.


*

Terms & Conditions:

Promotion is valid for purchases made between 20 July 2021 to lớn 29 August 2021 (both days inclusive) và visits from 26 July 2021 lớn 29 August 2021 during park"https://viethanquangntua.edu.vn/universal-studios-singapore-ticket-price/imager_3_16367_700.jpgs operating days. Extension of validity if not permitted. Promotion is valid for purchase of Adult One Day Dated Tickets only, subjected lớn availability. Promotion is valid for purchase online at www.viethanquangngai.edu.vn, with presentation of valid Singapore Resident identification (NRIC / Employment Pass / Work Permit / Student Pass) at point of admission. Promotion is not valid with other discounts và promotion. Admission ticket is non-refundable, even in cases of inclement weather. Admission ticket is not khổng lồ be used for promotional purposes unless approved in writing by Resorts World Sentosa. Any resale of tickets/vouchers is strictly prohibited unless authorized in writing by RWS. RWS reserves the right khổng lồ invalidate tickets/vouchers in connection with any fraudulent /unauthorized resale transaction, without refund or other compensation. Resorts World Sentosa reserves the right to amover or add lớn the Terms và Conditions at any time without prior notice. Others general Terms & Conditions apply, including the RWS Attraction Pass Terms and Conditions.