truyện khang kiều

Tên tác phẩm: Khang Kiều

Bạn đang xem: truyện khang kiều

Tác giả: Loan

Số chương: 140

Thể loại: Ngược tâm, OE theo phía SE, nữ giới ngu dốt nát, nam giới tổn thất dạy

Poster: 

Văn án:

Về sau tôi mới mẻ biết, té ra Khang Kiều là tên gọi một người đàn bà – Các nữ giới phụ.

*Bản văn án lênh láng trở nên ý:

Mùa hè năm 2006, công an Indonesia sẽ có được một cú Smartphone báo án. Khi bọn họ cho tới hiện nay ngôi trường thì trừng trị hiện nay nhị nam giới nữ giới thanh niên đang được hoi hóp tương đối tàn vì thế dùng dung dịch ngủ quá văng mạng, vị trí xẩy ra vụ việc là hốc Tình Nhân – thánh địa tự động tử vì thế tình phổ biến ở hòn đảo Bali. Về sau, công an mệnh danh mang đến vụ này là: Tự tử vì thế tình thất bại. Chàng trai thương hiệu Hoắc Liên Ngao, cô nàng thương hiệu Khang Kiều.

Mười lăm giờ đồng hồ thời trang sau, khi tỉnh lại, Khang Kiều tiếp tục căn vặn Hoắc Liên Ngao: Vì sao lại gọi năng lượng điện thoại?

Vì sao anh gọi cú Smartphone ấy nhập khoảng thời gian rất ngắn ở đầu cuối, thiệt rời khỏi Khang Kiều tiếp tục sớm làm rõ, chẳng qua loa cũng chỉ vì thế yêu thương ko đầy đủ tuy nhiên thôi.

*Bản văn án người sáng tác yêu thương thích:

Con sinh rời khỏi nhập loại Hai thì dung mạo bảnh bao, con cái sinh rời khỏi nhập loại Tư thì dễ dàng nhức thương, con cái sinh rời khỏi nhập loại Sáu thì tâm địa chất lượng tốt, còn đứa sinh rời khỏi nhập loại Năm tiếp tục ra đi rồi.

Bài đồng dao của nước Anh cổ kính nhường nhịn như tiếp tục hát lên số phận của mình. Đứa sinh rời khỏi nhập loại Hai thương hiệu Hoắc Liên Ngao, đứa sinh rời khỏi nhập loại Tư thương hiệu Khang Kiều, đứa sinh rời khỏi nhập loại Sáu thương hiệu Văn Tú Thanh, còn đứa sinh rời khỏi nhập loại Năm thương hiệu Hoắc Tiểu Phàn.

MỤC LỤC

Chương 1: Năm 2013 – năm trước (01)

Chương 2: Năm 2013 – năm trước (02)

Chương 3: Năm 2013 – năm trước (03)

Chương 4: Năm 2013 – năm trước (04)

Chương 5: Năm 2013 – năm trước (05)

Chương 6: Năm 2013 – năm trước (06)

Chương 7: Năm 2013 – năm trước (07)

Chương 8: Năm 2013 – năm trước (08)

Chương 9: Năm 2013 – năm trước (09)

Chương 10: Năm 2013 – năm trước (10)

Chương 11: Năm 2013 – năm trước (11)

Chương 12: Năm 2013 – năm trước (12)

Chương 13: Năm 2013 – năm trước (13)

Chương 14: Năm 2013 – năm trước (14)

Chương 15: Năm 2013 – năm trước (15)

Chương 16: Năm 2013 – năm trước (16)

Chương 17: Năm 2013 – năm trước (17)

Chương 18: Năm 2013 – năm trước (18)

Chương 19: Năm 1998 – 2000 (01)

Chương 20: Năm 1998 – 2000 (02)

Chương 21: Năm 1998 – 2000 (03)

Chương 22: Năm 1998 – 2000 (04)

Chương 23: Năm 1998 – 2000 (05)

Chương 24: Năm 1998 – 2000 (06)

Chương 25: Năm 1998 – 2000 (07)

Chương 26: Năm 1998 – 2000 (08)

Chương 27: Năm 2000 – 2002 (01)

Chương 28: Năm 2000 – 2002 (02)

Chương 29: Năm 2000 – 2002 (03)

Chương 30: Năm 2000 – 2002 (04)

Chương 31: Năm 2000 – 2002 (05)

Chương 32: Năm 2000 – 2002 (06)

Chương 33: Năm 2002 – 2003 (01)

Chương 34: Năm 2002 – 2003 (02)

Chương 35 Năm 2002 – 2003 (03)

 Chương 36: Năm 2002 – 2003 (04)

Chương 37: Năm 2002 – 2003 (05)

Chương 38: Năm 2002 – 2003 (06)

Chương 39: Năm 2002 – 2003 (07)

Chương 40: Năm 2002 – 2003 (08)

Chương 41: Năm 2002 – 2003 (09)

Chương 42: Năm 2002 – 2003 (10)

Chương 43: Năm 2002 – 2003 (11)

Chương 44: Năm 2002 – 2003 (12)

Chương 45: Năm 2002 – 2003 (13)

Chương 46: Năm 2002 – 2003 (14)

Chương 47: Năm 2002 – 2003 (15)

Chương 48: Năm 2002 – 2003 (16)

Chương 49: Năm 2002 – 2003 (17)

Chương 50: Năm 2002 – 2003 (18)

Chương 51: Năm 2002 – 2003 (19)

Chương 52: Năm 2002 – 2003 (20)

Chương 53: Năm 2002 – 2003 (21)

Chương 54: Năm 2002 – 2003 (22)

Chương 55: Năm 2002 – 2003 (23)

Chương 56: Năm 2002 – 2003 (24)

Chương 57: Năm 2002 – 2003 (25)

Chương 58: Năm 2002 – 2003 (26)

Chương 59: Năm 2003 – 2004 (01)

Chương 60: Năm 2003 – 2004 (02)

Chương 61: Năm 2003 – 2004 (03)

Chương 62: Năm 2003 – 2004 (04)

Xem thêm: tổng tài và cô vợ nhỏ

Chương 63: Năm 2003 – 2004 (05)

Chương 64: Năm 2003 – 2004 (06)

Chương 65: Năm 2003 – 2004 (07)

Chương 66: Năm 2003 – 2004 (08)

Chương 67: Năm 2003 – 2004 (09)

Chương 68: Năm 2003 – 2004 (10)

Chương 69: Năm 2003 – 2004 (11)

Chương 70: Năm 2003 – 2004 (12)

Chương 71: Năm 2003 – 2004 (13)

Chương 72: Năm 2003 – 2004 (14)

Chương 73: Năm 2004 – 2005 (01)

Chương 74: Năm 2004 – 2005 (02)

Chương 75: Năm 2004 – 2005 (03)

Chương 76: Năm 2004 – 2005 (04)

Chương 77: Năm 2004 – 2005 (05)

Chương 78: Năm 2004 – 2005 (06)

Chương 79: Năm 2004 – 2005 (07)

Chương 80: Năm 2004 – 2005 (08)

Chương 81: Năm 2004 – 2005 (09)

Chương 82: Năm 2004 – 2005 (10)

Chương 83: Năm 2004 – 2005 (11)

Chương 84: Năm 2004 – 2005 (12)

Chương 85: Năm 2004 – 2005 (13)

Chương 86: Năm 2004 – 2005 (14)

Chương 87: Năm 2004 – 2005 (15)

Chương 88: Năm 2004 – 2005 (16)

Chương 89: Năm 2004 – 2005 (17)

Chương 90: Năm 2004 – 2005 (18)

Chương 91: Năm 2004 – 2005 (19)

Chương 92: Năm 2004 – 2005 (20)

Chương 93: Năm 2004 – 2005 (21)

Chương 94: Năm 2005 – 2006 (01)

Chương 95: Năm 2005 – 2006 (02)

Chương 96: Năm 2005 – 2006 (03)

Chương 97: Năm 2005 – 2006 (04)

Chương 98: Năm 2005 – 2006 (05)

Chương 99: Năm 2005 – 2006 (06)

Chương 100: Năm 2005 – 2006 (07)

Chương 101: Năm 2005 – 2006 (08)

Chương 102: Năm 2005 – 2006 (09)

Chương 103: Năm 2005 – 2006 (10)

Chương 104: Năm 2005 – 2006 (11)

Chương 105: Năm 2005 – 2006 (12)

Chương 106: Năm 2005 – 2006 (13)

Chương 107: Năm 2005 – 2006 (14)

Chương 108: Năm 2005 – 2006 (15)

Chương 109: Năm 2005 – 2006 (16)

Chương 110: Phiên nước ngoài 1

Chương 111: Phiên nước ngoài 2

Chương 112: Năm năm trước – năm ngoái (01)

Chương 113: Năm năm trước – năm ngoái (02)

Chương 114: Năm năm trước – năm ngoái (03)

Chương 115: Năm năm trước – năm ngoái (04)

Chương 116: Năm năm trước – năm ngoái (05)

Chương 117: Năm năm trước – năm ngoái (06)

Chương 118: Năm năm trước – năm ngoái (07)

Chương 119: Năm năm trước – năm ngoái (08)

Chương 120: Năm năm trước – năm ngoái (09)

Chương 121: Năm năm trước – năm ngoái (10)

Chương 122: Năm năm trước – năm ngoái (11)

Chương 123: Năm năm trước – năm ngoái (12)

Chương 124: Năm năm trước – năm ngoái (13)

Chương 125: Năm năm trước – năm ngoái (14)

Chương 126: Năm năm trước – năm ngoái (15)

Chương 127: Năm năm trước – năm ngoái (16)

Chương 128: Năm năm trước – năm ngoái (17)

Chương 129: Năm năm trước – năm ngoái (18)

Chương 130: Năm năm trước – năm ngoái (19)

Chương 131: Năm năm trước – năm ngoái (20)

Chương 132: Năm năm trước – năm ngoái (21)

Chương 133: Năm năm trước – năm ngoái (22)

Chương 134: Năm năm trước – năm ngoái (23)

Chương 135: Năm năm trước – năm ngoái (24)

Chương 136: Kết đôn đốc (Phần đầu)

Chương 137: Kết đôn đốc (Phần giữa)

Xem thêm: anh chỉ cần em

Chương 138: Kết đôn đốc (Phần cuối)

Chương 139: Phiên nước ngoài 3

Ngoại truyện: Đầu mộc, mau sinh con cái mang đến anh…

Tác giả

Bình luận