truyện dị giới

  • Trang Thể Loại Truyện Dị Giới
  • Truyện Dị Giới Mới Cập Nhật
  • Danh Sách Thể Loại

Top Truyện Dị Giới Trong Tháng Thêm

Truyện Dị Giới Mới Cập Nhật

Dị Giới Dược Tề Sư (Dịch) Nhất Điều Hàm Ngư C 668 Chương

Con Đường chống Chủ

Akay Hau

2461 Chương

Quỷ Bế Tắc Chi Chủ 2: Túc Mệnh Chi Hoàn (Dịch) Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc 1028 Chương

Chế Tạo Siêu Huyền Huyễn (Dịch)

Lý Hồng Thiên

1354 Chương

Bạn đang xem: truyện dị giới

Huynh đệ tớ vẫy vùng Dị Giới nguyên Ẩnthếbốvươngkì2 88 Chương

Ma Lâm Thiên Hạ (Bản Dịch)

Thuần Khiết Tích Tiểu Long

2969 Chương

Góc Chết Bế Tắc Mật (Bản dịch) Cổn Khai 1173 Chương

Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Tà Tâm Vị Mẫn

3360 Chương

Xem thêm: dẫn sói vào nhà full

Xem Danh Sách Đầy Đủ

Xem thêm: hệt như hàn quang gặp nắng gắt hanul

Dị Giới là những truyện mà hero chủ yếu sẽ xuyên ko cho tới một không khí hoặc một toàn cầu với nền văn minh trọn vẹn không giống Trái Đất.