truyen dam mi

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được ghi chép với cùng 1 phong thái romantic, nhẹ dịu, giàn giụa tình thân và tế bào mô tả những tình tiết tình thương trong những hero phái mạnh đặc biệt cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng có thể có những truyện Đam Mỹ được ghi chép với phong thái tráng lệ, triệu tập vô việc thể hiện nay những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của hero.

Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

7.2/10

Bạn đang xem: truyen dam mi

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đa Kim Thiếu Nữ Miêu

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 7
Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

7.2/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Phù An Khâm

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 14
Mắt Nhỏ Của Ai Còn Không Trừng Hình ảnh Đế!

Mắt Nhỏ Của Ai Còn Không Trừng Hình ảnh Đế!

7/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạc Lí

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 4
Cần Bao Nhiêu Cách Để Tô Màu Cho Bạch Liên Hoa

Cần Bao Nhiêu Cách Để Tô Màu Cho Bạch Liên Hoa

8.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tây Oa

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 11
Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

7.9/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ánh Trăng Sáng Vằng Vặc

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 25
Hp Ngã Ba Đường

Hp Ngã Ba Đường

7.4/10

1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Rayni.K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 14
Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

7.5/10

10.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ngũy Nhiên

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 188
Dẫn Đường Này Bị Điên À

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.8/10

2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoa Gian Ly Hỏa

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 33
Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

8.2/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Kim Sinh Duyên Thiển

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 196
Đừng Có Học Hư

Đừng Có Học Hư

8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nhất Tùng Âm

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 4
Sói Xám Và Đóa Hồng Hoa

Sói Xám Và Đóa Hồng Hoa

7.5/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mèo Tam Thể

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Ngạ Cốt Luân Hồi

Ngạ Cốt Luân Hồi

8.3/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Sái Đậu Tương

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Đông Phương

Chương 8
Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

C7

Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

7.2/10

1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

C14

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

7.2/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Mắt Nhỏ Của Ai Còn Không Trừng Hình ảnh Đế!

C4

Mắt Nhỏ Của Ai Còn Không Trừng Hình ảnh Đế!

7/10

1K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Xem thêm: chẳng cháy hết

Cần Bao Nhiêu Cách Để Tô Màu Cho Bạch Liên Hoa

C11

Cần Bao Nhiêu Cách Để Tô Màu Cho Bạch Liên Hoa

8.3/10

1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

C25

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

7.9/10

1.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Hp Ngã Ba Đường

C14

Hp Ngã Ba Đường

7.4/10

1.6K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

C188

Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

7.5/10

10.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Dẫn Đường Này Bị Điên À

C33

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.8/10

2.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

C196

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

8.2/10

1K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Đừng Có Học Hư

C4

Đừng Có Học Hư

8/10

1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sói Xám Và Đóa Hồng Hoa

C11

Sói Xám Và Đóa Hồng Hoa

7.5/10

1.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngạ Cốt Luân Hồi

C8

Ngạ Cốt Luân Hồi

8.3/10

1K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Chồng Ơi Nổ Miếng Tiền Đi

7.2/10

Vân Dưỡng Tiểu Hoàng Tử

7.2/10

Mắt Nhỏ Của Ai Còn Không Trừng Hình ảnh Đế!

7/10

Cần Bao Nhiêu Cách Để Tô Màu Cho Bạch Liên Hoa

8.3/10

Thiếu Gia Trong Lời Đồn

7.9/10

Hp Ngã Ba Đường

7.4/10

Cặn Cặn Bã Hoàn Lương

7.5/10

Dẫn Đường Này Bị Điên À

7.8/10

Trọng Sinh Chi Làm Bé Ngoan

8.2/10

Đừng Có Học Hư

8/10

Sói Xám Và Đóa Hồng Hoa

Xem thêm: truyen tinh ha xan lan

7.5/10

Ngạ Cốt Luân Hồi

8.3/10