trọng sinh chi tiểu gia bất tý hậu

Tác giả: Bích Thủy Mai Lạc

Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh tài, xuyên ko, lãnh cường công, mưu trí cường thụ, 1 x 1, tử sinh, với hài, với ngược, HE

Bạn đang xem: trọng sinh chi tiểu gia bất tý hậu

Link:  Vnsharing  (thanks LynkN)

Độ dài: 79 chương (dài vật vã, 700 trang word, ách)

Xem thêm: tung hoành cổ đại

Xem thêm: muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi

Parinng: Phong Hàn Bích (công) x Chung Như Thủy (thụ)

Edit: Mai Lạc

Tình trạng edit: Hoàn

Văn án Chương 1 Chương 2 Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6 Chương 7
Chương 8
Chương 9 Chương 10 Chương 11
Chương 12
Chương 13 Chương 14 Chương 15
Chương 16
Chương 17 Chương 18 Chương 19
Chương 20
Chương 21 Chương 22 Chương 23
Chương 24 – 25
Chương 26 Chương 27 Chương 28
Chương 29
Chương 30 Chương 31 Chương 32
Chương 33 – 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39 Chương 40 – 41 Chương 42
Chương 43
Chương 44 Chương 45 Chương 46 – 47
Chương 48
Chương 49 – 50 Chương 51 Chương 52 – 53
Chương 54 – 55
Chương 56 Chương 57 Chương 58
Chương 59 – 60
Chương 61 Chương 62 – 63 Chương 64 – 65
Chương 66
Chương 67 Chương 68 Chương 69 – 70
Chương 71
Chương 72 Chương 73 Chương 74