trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân


TRỌNG SINH CHI NHẤT PHẨM PHU NHÂN

7_554763_655ee55ad21bd19

Tác giả: Sương Minh

Edit+ Beta: Minh Miu

Thể loại: Trọng sinh-Cổ trang-Báo thù- STV (phiên ngoại)-HE

Nguồn: Xà Viện

Truyện căn nhà bản thân chưa xuất hiện sự đồng ý của người sáng tác, là kiệt tác phi thương nghiệp, ao ước người xem chớ đem truyện vô căn nhà chuồn điểm không giống, và bản thân từ chối gửi ver, nên ngoài cần thiết ib hoặc comt van nài gửi ver.

Bạn đang xem: trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân

Đây là lần thứ nhất bản thân edit cổ trang, nếu như với gì sơ sót hoặc ko đích thị ao ước được người xem canh ty ý, cảm ơn

Văn án:

Sống lại một đợt tiếp nhữa, Tả Thiệu Khanh cả đời nghẹn khuất lập chí với thù oán báo thù oán với ân oán trả thù.

Nên đoạt ngay lập tức đoạt, nên giành ngay lập tức giành.

Ai thưa loại tử thì ko thể thực hiện đương gia.

Ai thưa thực hiện quan tiền thì ko thể tham lam chi phí.

Ai thưa phái mạnh nhân thì ko thể đoạn tụ?

Ai thưa trạng nguyên vẹn thì ko thể gả đi ra ngoài?

Chỉ cần thiết tao quí, toàn bộ đều đoạt lấy!

Pass: 

Chương 159+160: Bà Vú của Tả Thiệu Khanh thương hiệu gì?

Chương 172: Khi Lục Tranh bị thương ngất, Tả Thiệu Khanh đang được lấy vật gì kể từ Lục Tranh, khêu gợi ý là vật này đã canh ty Tả Thiệu Khanh hiểu rằng thân thích phận của Lục Tranh?

Phiên nước ngoài 1.6+1.7: Năm A trước Công Nguyên, thời X, nước ta được tạo thành 3 quận, vô cơ, tỉnh Y nằm trong quận Tượng Quận. Pass A là năm bao nhiêu, X là thời nào là, Y là tỉnh nào là của nước ta. Gợi ý: với số, với hoa, với cơ hội, bao gồm 14 kí tự động ( khêu gợi ý thêm: trật tự là AXY)

Link tham lam khảo

  Mục Lục   

♥CHƯƠNG 1♥

♥CHƯƠNG 2♥  ♥CHƯƠNG 3♥

♥CHƯƠNG 4♥ ♥CHƯƠNG 5♥ ♥CHƯƠNG 6♥

♥CHƯƠNG 7♥ ♥CHƯƠNG 8♥♥CHƯƠNG 9♥ ♥CHƯƠNG 10♥

♥CHƯƠNG 11♥ ♥CHƯƠNG 12♥ ♥CHƯƠNG 13♥ ♥CHƯƠNG 14♥ ♥CHƯƠNG 15♥

 ♥CHƯƠNG 16♥ ♥CHƯƠNG 17♥ ♥CHƯƠNG 18♥ ♥CHƯƠNG 19♥

♥CHƯƠNG 20♥ ♥CHƯƠNG 21♥ ♥CHƯƠNG 22♥

♥CHƯƠNG 23♥ ♥CHƯƠNG 24♥

♥CHƯƠNG 25♥

———♣♣♣———

 ♥CHƯƠNG 26♥

♥CHƯƠNG 27♥ ♥CHƯƠNG 28♥

♥CHƯƠNG 29♥ ♥CHƯƠNG 30♥ ♥CHƯƠNG 31♥

♥CHƯƠNG 32♥ ♥CHƯƠNG 33♥ ♥CHƯƠNG 34♥ ♥CHƯƠNG 35♥

 ♥CHƯƠNG 36♥ ♥CHƯƠNG 37♥ ♥CHƯƠNG 38♥ ♥CHƯƠNG 39♥ ♥CHƯƠNG 40♥

 ♥CHƯƠNG 41♥ ♥CHƯƠNG 42♥ ♥CHƯƠNG 43♥ ♥CHƯƠNG 44♥

♥CHƯƠNG 45♥ ♥CHƯƠNG 46♥ ♥CHƯƠNG 47♥

♥CHƯƠNG 48♥ ♥CHƯƠNG 49♥

♥CHƯƠNG 50♥

———♣♣♣———

 ♥CHƯƠNG 51♥

♥CHƯƠNG 52♥ ♥CHƯƠNG 53♥

♥CHƯƠNG 54♥ ♥CHƯƠNG 55♥ ♥CHƯƠNG 56♥

♥CHƯƠNG 57♥ ♥CHƯƠNG 58♥ ♥CHƯƠNG 59♥ ♥CHƯƠNG 60♥

♥CHƯƠNG 61♥ ♥CHƯƠNG 62♥ ♥CHƯƠNG 63♥ ♥CHƯƠNG 64♥ ♥CHƯƠNG 65♥

♥CHƯƠNG 66♥ ♥CHƯƠNG 67♥ ♥CHƯƠNG 68♥ ♥CHƯƠNG 69♥

♥CHƯƠNG 70♥ ♥CHƯƠNG 71♥ ♥CHƯƠNG 72♥

♥CHƯƠNG 73♥ ♥CHƯƠNG 74♥

♥CHƯƠNG 75♥

———♣♣♣———

♥CHƯƠNG 76♥

♥CHƯƠNG 77♥ ♥CHƯƠNG 78♥

  ♥CHƯƠNG 79♥ ♥CHƯƠNG 80♥ ♥CHƯƠNG 81♥

♥CHƯƠNG 82♥  ♥CHƯƠNG 83♥ ♥CHƯƠNG 84♥ ♥CHƯƠNG 85♥

♥CHƯƠNG 86♥ ♥CHƯƠNG 87♥ ♥CHƯƠNG 88♥ ♥CHƯƠNG 89♥ ♥CHƯƠNG 90♥

♥CHƯƠNG 91♥ ♥CHƯƠNG 92♥ ♥CHƯƠNG 93♥ ♥CHƯƠNG 94♥

 ♥CHƯƠNG 95♥ ♥CHƯƠNG 96♥ ♥CHƯƠNG 97

♥CHƯƠNG 98♥ ♥CHƯƠNG 99

♥CHƯƠNG 100♥

———♣♣♣———

♥CHƯƠNG 101♥

♥CHƯƠNG 102♥ ♥CHƯƠNG 103♥

♥CHƯƠNG 104♥ ♥CHƯƠNG 105♥ ♥CHƯƠNG 106♥

♥CHƯƠNG 107♥ ♥CHƯƠNG 108♥ ♥CHƯƠNG 109♥ ♥CHƯƠNG 110♥

♥CHƯƠNG 111♥ ♥CHƯƠNG 112♥ ♥CHƯƠNG 113♥ ♥CHƯƠNG 114♥ ♥CHƯƠNG 115♥

♥CHƯƠNG 116♥ ♥CHƯƠNG 117♥ ♥CHƯƠNG 118♥ ♥CHƯƠNG 119♥

♥CHƯƠNG 120♥ ♥CHƯƠNG 121♥ ♥CHƯƠNG 122♥

♥CHƯƠNG 123♥ ♥CHƯƠNG 124♥

♥CHƯƠNG 125♥

———♣♣♣———

♥CHƯƠNG 126♥

Xem thêm: truyện linh kiếm tôn

♥CHƯƠNG 127♥ ♥CHƯƠNG 128♥

♥CHƯƠNG 129♥ ♥CHƯƠNG 130♥ ♥CHƯƠNG 131♥

♥CHƯƠNG 132♥ ♥CHƯƠNG 133♥ ♥CHƯƠNG 134♥ ♥CHƯƠNG 135♥

♥CHƯƠNG 136♥ ♥CHƯƠNG 137♥ ♥CHƯƠNG 138♥ ♥CHƯƠNG 139♥ ♥CHƯƠNG 140♥

♥CHƯƠNG 141♥ ♥CHƯƠNG 142♥ ♥CHƯƠNG 143♥ ♥CHƯƠNG 144♥

♥CHƯƠNG 145♥ ♥CHƯƠNG 146♥ ♥CHƯƠNG 147♥

 ♥CHƯƠNG 148♥ ♥CHƯƠNG 149♥

♥CHƯƠNG 150♥

———♣♣♣———

♥CHƯƠNG 151♥

♥CHƯƠNG 152♥ ♥CHƯƠNG 153♥

♥CHƯƠNG 154♥ ♥CHƯƠNG 155♥ ♥CHƯƠNG 156♥

♥CHƯƠNG 157♥ ♥CHƯƠNG 158♥ ♥CHƯƠNG 159♥ ♥CHƯƠNG 160♥

♥CHƯƠNG 161♥ ♥CHƯƠNG 162♥ ♥CHƯƠNG 163♥ ♥CHƯƠNG 164♥ ♥CHƯƠNG 165♥

♥CHƯƠNG 166♥ ♥CHƯƠNG 167♥ ♥CHƯƠNG 168♥ ♥CHƯƠNG 169♥

♥CHƯƠNG 170♥ ♥CHƯƠNG 171♥ ♥CHƯƠNG 172♥

♥CHƯƠNG 173♥ ♥CHƯƠNG 174♥

♥CHƯƠNG 175♥

———♣♣♣———

♥CHƯƠNG 176♥

♥CHƯƠNG 177♥ ♥CHƯƠNG 178♥

♥CHƯƠNG 179♥ ♥CHƯƠNG 180♥ ♥CHƯƠNG 181♥

♥CHƯƠNG 182♥ ♥CHƯƠNG 183♥ ♥CHƯƠNG 184♥ ♥CHƯƠNG 185♥

♥CHƯƠNG 186♥ ♥CHƯƠNG 187♥ ♥CHƯƠNG 188♥ ♥CHƯƠNG 189♥ ♥CHƯƠNG 190♥

♥CHƯƠNG 191♥ ♥CHƯƠNG 192♥ ♥CHƯƠNG 193♥ ♥CHƯƠNG 194♥

♥CHƯƠNG 195♥ ♥CHƯƠNG 196♥ ♥CHƯƠNG 197♥

♥CHƯƠNG 198♥ ♥CHƯƠNG 199♥

♥CHƯƠNG 200♥

———♣♣♣———

♥CHƯƠNG 201♥

♥CHƯƠNG 202♥ ♥CHƯƠNG 203♥

♥CHƯƠNG 204♥ ♥CHƯƠNG 205♥ ♥CHƯƠNG 206♥

♥CHƯƠNG 207♥ ♥CHƯƠNG 208♥ ♥CHƯƠNG 209♥ ♥CHƯƠNG 210♥

♥CHƯƠNG 211♥ ♥CHƯƠNG 212♥ ♥CHƯƠNG 213♥ ♥CHƯƠNG 214♥ ♥CHƯƠNG 215♥

♥CHƯƠNG 216♥ ♥CHƯƠNG 217♥ ♥CHƯƠNG 218♥ ♥CHƯƠNG 219♥

♥CHƯƠNG 220♥ ♥CHƯƠNG 221♥ ♥CHƯƠNG 222♥

♥CHƯƠNG 223♥ ♥CHƯƠNG 224♥

♥CHƯƠNG 225♥

———♣♣♣———

♥CHƯƠNG 226♥

♥CHƯƠNG 227♥ ♥CHƯƠNG 228♥

♥CHƯƠNG 229♥ ♥CHƯƠNG 230♥ ♥CHƯƠNG 231♥

♥CHƯƠNG 232♥ ♥CHƯƠNG 233♥ ♥CHƯƠNG 234♥ ♥CHƯƠNG 235♥

♥CHƯƠNG 236♥ ♥CHƯƠNG 237♥ ♥CHƯƠNG 238♥ ♥CHƯƠNG 239♥ ♥CHƯƠNG 240♥

♥CHƯƠNG 241♥ ♥CHƯƠNG 242♥ ♥CHƯƠNG 243♥

HOÀN CHÍNH VĂN

PHIÊN NGOẠI

NHẬT KÍ TRƯỞNG THÀNH CỦA TẢ TIỂU LANG

1–2–3–4–5–6–7

CHIẾN VIÊN PHONG VÀ TÀO TÔNG QUAN

1–2–3–4–5

NÓNG LÒNG YÊU CHỒNG

LỤC TRANH VỀ KINH

PHU PHU RA KHƠI

THIÊN TÀI ĐỊA BẢO

CHUA ĐẾN Ê RĂNG

TĂNG SỨC ĂN

QUÁ MỨC MỆT MỎI

ĐIỀU ĐÓ KHÔNG THỂ NÀO

HIỂU MỘT CHÚT

VÔ CÙNG CHẮC CHẮN

BẢN CÔNG LÀM THAY

SUY NGHĨ MỘT CHÚT MÀ THÔI

LÃO PHU NHÂN ĐẾN

ĐẶT Tại CHỖ NÀO

Xem thêm: tung hoành cổ đại

ĐỨA NHỎ SINH RA

LA TIỂU LỤC VÀ ẨN NHẤT

1–2 

HOÀN

Tác giả

Bình luận