total revenue la gi

Tổng lệch giá (tiếng Anh: Total revenue) là tổng số chi phí tuy nhiên công ty nhận được nhờ bán sản phẩm.

Bạn đang xem: total revenue la gi

TR2

Hình minh họa (Nguồn: wikihow)

Tổng doanh thu

Khái niệm

Tổng doanh thu vô giờ Anh được gọi là: Total revenue.

Tổng doanh thu: là tổng số chi phí tuy nhiên công ty nhận được nhờ bán sản phẩm. 

Công thức tính và đàng tổng doanh thu

Khi tính tổng lệch giá ứng với 1 khối số lượng sản phẩm q được dung nạp, tao có: 

TR = TR(q) = P..q

Trong bại liệt P.. đó là nấc giá chỉ tính cho từng đơn vị chức năng sản phẩm & hàng hóa. 

Nói cách thứ hai, tổng lệch giá trước không còn là 1 trong hàm số của sản lượng. 

Sự thay cho thay đổi của nấc sản lượng là 1 trong trong mỗi vẹn toàn nhân dẫn tới sự thay cho thay đổi của tổng lệch giá. Tuy nhiên, tổng lệch giá còn tùy thuộc vào nấc giá chỉ P.. Đến lượt bản thân, nấc giá chỉ P.. cũng thông thường ko song lập với nấc sản lượng. 

Trừ tình huống qui tế bào sản lượng của công ty là kha khá nhỏ đối với qui tế bào sản phẩm & hàng hóa được thanh toán giao dịch công cộng bên trên thị ngôi trường, rằng công cộng nếu như công ty ham muốn bán tốt một khối số lượng sản phẩm to hơn, nó thông thường nên hạ giá chỉ.

Xem thêm: fra la san bay nao

Điều này thực đi ra xuất phát điểm từ qui luật cầu: Khi nấc giá chỉ sản phẩm & hàng hóa hạ xuống, người chi tiêu và sử dụng sẵn lòng mua sắm một khối số lượng sản phẩm to hơn, tức là công ty đem kỹ năng bán tốt nhiều sản phẩm & hàng hóa rộng lớn. 

Ngược lại, Khi nấc giá chỉ tạo thêm, lượng cầu về sản phẩm & hàng hóa của những người chi tiêu và sử dụng hạ xuống, công ty chỉ rất có thể bán tốt một khối số lượng sản phẩm thấp hơn. Vì thế, rất có thể coi nấc giá chỉ P.. cũng là 1 trong hàm số của sản lượng q. 

Trong tình huống nấc giá chỉ P.. là 1 trong hằng số của sản lượng q, đàng tổng lệch giá là 1 trong đường thẳng liền mạch dốc lên, với chừng dốc ko thay đổi là P.. 

Ở tình huống điển hình nổi bật rộng lớn, Khi P.. tùy thuộc vào sản lượng q, thoạt tiên, tổng lệch giá thông thường tạo thêm Khi sản số lượng sản phẩm bán tốt tạo thêm tự côn trùng lợi bắt mối cung cấp từ các việc tăng sản lượng xuất kho to hơn khoản thiệt kinh sợ bắt mối cung cấp từ các việc tách giá chỉ. 

Đến một ngưỡng sản lượng này bại liệt, việc kế tiếp tăng sản lượng tiếp tục thực hiện tổng lệch giá hạ xuống. Lúc này, côn trùng lợi của việc tăng sản lượng không thể bù được những thiệt kinh sợ tự nên tách đơn giá chỉ sản phẩm & hàng hóa tương quan cho tới một số lượng sản phẩm rộng lớn. 

Hình dạng đàng tổng lệch giá được minh họa vị hình 1.

tr1

Hình 1: Hình dáng vẻ của một đàng tổng doanh thu

(Tài liệu tham lam khảo: Giáo trình Kinh tế Vi tế bào, PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, NXB Đại học tập Quốc Gia Hà Nội)

Xem thêm: san bay quang nam