Tốt bụng tiếng anh là gì

  -  

Làm vắt nào nhằm khen ai đó xuất sắc bụng hay chi tiết ngoài từ “kind”? bài học từ bây giờ sẽ trình làng với chúng ta 15 từ rất có thể dùng cố kỉnh thế, hãy thuộc xem nhé!

1. Benevolent– /bəˈnev.əl.ənt/:nhân đức, nhân ái

Ví dụ:

He is a benevolent leader.

Bạn đang xem: Tốt bụng tiếng anh là gì

Ông ấy là 1 trong những nhà chỉ đạo nhân đức.

2. Congenial– /kənˈdʒiː.ni.əl/:dễ gần, thân thiện

Ví dụ:

He has a congenial smile.

Anh ấy có một nụ cười thân thiện.

*

3. Kind-hearted– /ˌkaɪndˈhɑːr.t̬ɪd/:tốt bụng

Ví dụ:

She is a very kind-hearted person.

Cô ấy là 1 trong những người tốt nhất có thể bụng.

4. Compassionate– /kəmˈpæʃ.ən/:từ bi, thiện.

Ví dụ:

Falun da Fa practitioners are very compassionate because domain authority Fa’s principles teach them follow Truthfulness-Compassion-Forbearance.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp rất từ bi vày các nguyên tắc của Đại Pháp dạy dỗ họ theo Chân – Thiện – Nhẫn.

*

5. Considerate– /kənˈsɪd.ɚ.ət/:ân cần, chu đáo

Ví dụ:

It was very considerate of you to lớn offer me.

Bạn thật chi tiết khi mời tôi.

*

6. Caring– /ˈker.ɪŋ/:cảm thông, quan lại tâm, ân cần

Ví dụ:

He is a caring father.

Xem thêm: Riding A Motorbike Tour In Vietnam Motorbike Ride, Vietnam Motorbike Ride

Ông ấy là 1 trong người phụ vương ân cần.

*

7. Friendly– /ˈfrend.li/:thân thiện, dễ mến

Ví dụ:

She is very friendly.

Cô ấy vô cùng thân thiện.

*

8. Thoughtful– /ˈθɑːt.fəl/:ân cần, lo lắng, quan liêu tâm

Ví dụ:

He is a thoughtful friend.

Anh ấy là 1 người bạn luôn quan trọng điểm tới fan khác.

*

9. Nice– /naɪs/:tốt bụng, dễ chịu

Ví dụ:

How nice of you khổng lồ help me in my work!

Anh thật giỏi bụng khi giúp sức tôi vào công việc.

*

10. Benign– /bɪˈnaɪn/:tốt, lành, nhân từ

Ví dụ:

I think Jack is a benign man.

Tôi suy nghĩ Jack là một người lũ ông tốt.

*

11. Humane– /hjuːˈmeɪn/:nhân đạo, nhân đức

Ví dụ:

We all have to lớn live a humane life if we want lớn be real happly.

Tất cả chúng ta phải sinh sống một cuộc đời có đạo đức nghề nghiệp nếu bọn họ muốn hạnh phúc thực sự.

*

12. Beneficent–/bəˈnef.ɪ.sənt/:tốt bụng, trường đoản cú bi

Ví dụ:

She was born in a kind family và she grows up with a beneficent influences.

Xem thêm: Truyện Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì ? Hôm Nay Ta Lại Biến Thành Gì

Cô ấy được ra đời trong một gia đình tốt và cô ấy lớn lên với các sự tác động tốt lành.