tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính

 • Reads 477,060
 • Votes 52,479
 • Parts 72

Complete, First published Dec 05, 2021

Bạn đang xem: tôi là thằng em kế độc ác của nhân vật chính

Table of contents

 • Mon, Dec 6, 2021

 • Tue, Dec 7, 2021

 • Wed, Dec 8, 2021

 • Thu, Dec 9, 2021

 • Sun, Dec 12, 2021

 • Thu, Dec 16, 2021

 • Tue, Dec 21, 2021

 • Thu, Dec 30, 2021

 • Thu, Dec 30, 2021

 • Sun, Jan 2, 2022

 • Sun, Jan 2, 2022

 • Sun, Jan 9, 2022

 • Sat, Jan 22, 2022

 • Sat, Jan 22, 2022

 • Sat, Jan 22, 2022

 • Sat, Feb 5, 2022

 • Sat, Feb 5, 2022

 • Sat, Feb 5, 2022

 • Tue, Feb 8, 2022

 • Sun, Feb trăng tròn, 2022

 • Sun, Feb trăng tròn, 2022

 • Sun, Feb trăng tròn, 2022

 • Sat, Mar 12, 2022

 • Sat, Mar 12, 2022

 • Sat, Mar 12, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Thu, Mar 31, 2022

 • Sun, Apr 24, 2022

 • Sun, Apr 24, 2022

 • Sun, Apr 24, 2022

 • Fri, May 13, 2022

 • Fri, May 13, 2022

 • Fri, May 13, 2022

 • Fri, May 13, 2022

  Xem thêm: Bongdalu: Trang web hàng đầu về tin tức và trực tiếp bóng đá

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Sun, May 29, 2022

 • Tue, Jun 14, 2022

 • Tue, Jun 14, 2022

 • Tue, Jun 14, 2022

 • Tue, Jul 5, 2022

 • Tue, Jul 5, 2022

 • Tue, Jul 5, 2022

 • Sun, Jul 24, 2022

 • Sun, Jul 24, 2022

 • Sun, Jul 24, 2022

 • Mon, Aug 1, 2022

 • Sun, Aug 14, 2022

 • Sun, Aug 14, 2022

 • Sun, Aug 14, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Sep 4, 2022

 • Sun, Oct 2, 2022

 • Sun, Oct 2, 2022

 • Sun, Oct 2, 2022

 • Tue, Nov 1, 2022

 • Tue, Nov 1, 2022

 • Tue, Nov 1, 2022

 • Sun, Dec 11, 2022

 • Sun, Dec 11, 2022

 • Sun, Dec 11, 2022

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sat, Feb 11, 2023

 • Sun, Mar 26, 2023

 • Sun, Mar 26, 2023

 • Sun, Mar 26, 2023

 • Sun, Mar 26, 2023

  Xem thêm: anh chỉ cần em

 • Wed, May 31, 2023

 • 72. Luật cơ phiên bản của đổi thay thái

  Sat, Jun 10, 2023

Tên gốc: 我是主角的恶毒继第
  Tác giả: w Tòng Tinh
  Edit: Bàn
  Độ dài: 70 chương
  
  Giới thiệu:
  Văn NP thứ bực nhất.
  "Năm lớp 11, tía tôi tái ngắt hít."
  
  Ngốc bạch ngọt vỏ ngoài ngày tiết chó.
  
  Cảnh báo: NP/có khoác thiết bị nữ/hơi với chống ép/khoa xương/nước thịt/ngốc bạch ngọt/ngôi loại nhất
  
  Ngày há sới: 6/12/2021 - Ngày đóng góp sới: ê hê hê