TƠ NITRON LÀ TƠ GÌ

  -  

Câu hỏi:Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A.CH2=CH-CN.

Bạn đang xem: Tơ nitron là tơ gì

B.CH2=C(CH3)-COOCH3.

C.CH2=CH-CH=CH2.

D.CH3COO-CH=CH2.

Lời giải:

Đáp án đúng:A.CH2=CH-CN.

Giải thích:

Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrionitrin) (CH2=CH-CN)nên được gọi là poliacrionitrin (hay tơ olon hoặctơ nitron).

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây" width="506">

Tơ Notron là một loại polime tổng hợp, cùng Top lời giải đi tìm hiểu về các loại polime tổng hợp qua bài viết dưới đây nhé.

1. Chất dẻo

- Là những vật liệu polime có tính dẻo

- Một số polime dùng làm chất dẻo:

a. Polietilen (PE)

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 2)" width="455">

b, Poli(vinyl clorua) (PVC)

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 3)" width="432">

c, Poli (metyl metacrylat)

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 4)" width="501">

2. Vật liệu compozit


Là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau.

Thành phần gồm chất nền và chất độn:

- Chất nền:có thể là nhựa dẻo hay nhựa nhiệt rắn;

-Chất độn:có thể là chất sợi hoặc chất bột.

Xem thêm: Top 25 Điểm Đến Du Lịch Nổi Tiếng Nhất Thế Giới Do Tripadvisor Bình Chọn

3. Tơ

Là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định.

Tơ được chia làm 2 loại:

- Tơ tự nhiên:bông, len, tơ tằm, len lông cừu...

- Tơ hóa học:gồm tơ tổng hợp (nilon-6,6, lapsan,..) và tơ bán tổng hợp (visco, xenlulozo axetat).

Trong tơ, những phân tử polime có mạch không phân nhánh, sắp xếp song song với nhau. Polime này tương đối rắn, bền với nhiệt và các dung môi thông thường; mềm, dai không độc và có khả năng nhuộm màu

4. Một số loại tơ thường gặp

a, Tơ nilon-6,6

Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ poliamit vì các mắt xích nối với nhau bằng các nhóm amit –CO–NH–. Nilon-6,6 được điều chế từ hexametylen điamin H2N6NH2và axit ađipit (axit hexanđioic) :

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 5)" width="708">

b, Tơ lapsan

Tơ lapsan thuộc loại tơ polieste được tổng hợp từ axit terephtalic và etylen glicol. Tơ lapsan rất bền về mặt cơ học, bền đới với nhiệt, axit, kiềm hơn nilon, được dùng đề dệt vải may mặc.

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 6)" width="692">

c, Tơ nitron

Tơ nitron thuộc loại tơ vinylic được tổng hợp từ vinyl xianua (hay acrilonitrin) nên được gọi poliacrilonitrin

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 7)" width="348">

d. Cao su:là vật liệu polime có tính đàn hồi.

- Cao su thiên nhiên:

+ Là polime của isoprenvới hệ số trùng hợp n = 1500 - 15000

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 8)" width="186">

+ Có tính đàn hôi, không dẫn điện và nhiệt, không thấm khí và nước; không tan trong nước, etanol,... nhưng tan trong xăng, benzen

+ Có thể tham gia các phản ứng cộng hidro, HCl,... đặc biệt tác dụng với S cho cao su lưu hóa có tính đàn hổi, chịu nhiệt, lâu mòn, khó tan trong các dung môi hơn cao su thường

- Cao su tổng hợp:

- Cao su buna

+ Cao su buna chính là polibutađien tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp buta-1,3-đien có mặt Na :

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 9)" width="242">

+ Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên.

+ Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren C6H5CH=CH2có mặt Na, ta đượccao su buna-S

+ Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin CNCH=CH2có mặt Na, ta đượccao su buna-N

- Cao su isopren

CTPT:

*
Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây (ảnh 10)" width="185">

- Được sản xuất bằng cách trùng hợp isopren, có đặc tính gần giống cao su thiên nhiên.

- Tương tự người ta còn sản xuất policloropren( CH2–CCl=CH–CH2)n và polifloropren ( CH2–CF=CH–CH2)n

5. Keo dán

Là loại vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất của các vật liệu được kết dính.

Xem thêm: Mẹo Chọn Chỗ Ngồi Trên Máy Bay Vietjet Chỉ Từ 30, Sơ Đồ Chỗ Ngồi Máy Bay Vietjet Air

Một số loại keo dán thông dụng: keo epoxi, keo dán ure -fomandehit, nhựa vá săm, keo hồ tinh bột.