Database error

  -  

Hôm này chúng ta sẽ chạm chán lại nhau để cùng nhau tìm hiểu 1 góc phương Bắc Ấn Độ. Đợt 2019 mình có dịp đi công tác làm việc Ấn Độ và gồm tiện xịt thăm vài ba địa danh nổi tiếng thú vị làm việc Ấn, mình sẽ viết lại vài hưởng thụ để mọi bạn nếu có dịp gạnh thăm gồm tư liệu xem thêm nhé.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*