THÔNG TUỆ LÀ GÌ

  -  
thông tuệ tt. Nh. Thông-duệ.

Bạn đang xem: Thông tuệ là gì

Nguồn tham khảo: từ điển - Lê Văn Đức
thông tuệ - Nh. Thông minh: Thấy phái nữ thông tuệ kì cục (K).
thông tuệ - Thông minh, sáng suốt
Nguồn tham khảo: tự điển mở - hồ Ngọc Đức
thông tuệ tt. Bao gồm trí tuệ, thông minh: Thấy con gái thông tuệ khác lại (Truyện Kiều).
Nguồn tham khảo: Đại từ bỏ điển giờ Việt
thông tuệ tt (H. Thông: bao gồm trí tuệ; tuệ: trí óc phát âm biết) Thông minh đặc biệt: Thấy nữ giới thông tuệ không giống thường, Sư càng nể mặt, nữ giới càng vững vàng chân (K).
Nguồn tham khảo: trường đoản cú điển - Nguyễn Lân
thông tuệ tt. Xuất sắc sáng suốt.
Nguồn tham khảo: từ bỏ điển - Thanh Nghị
thông tuệ nói đến người bao gồm tư-chất tốt, nghe là đọc biết ngay: Thông-tuệ khác thường.

Xem thêm: Khu Du Lịch Pacific - Khu Du Lịch Sinh Thái Thủy Châu, Bình Dương

Nguồn tham chiếu: tự điển - Khai Trí

* tham khảo ngữ cảnh
Là ông vua thông tuệ , học vấn cao minh , Trần Dụ Tông chăm lo việc võ , sửa thanh lịch việc văn khiến các di thần đều phục.
Huống bỏ ra khi em bình sinh vốn thông tuệ , không giống hẳn với mọi người thường , nếu có rất linh , xin sớm cho anh được theo về dưới đất , anh ko muốn lại trông thấy sư cụ Pháp Vân nữa.
Thúy Tiêu vốn tất cả khiếu thông tuệ , mỗi lúc Sinh đọc sách , thanh nữ cũng học thầm nhưng rồi thuộc được.
Sử thần Ngô Sĩ Liên nói : Sử khen vua là người nhân triết , thông tuệ , bao gồm đại lược văn võ , lục nghệ không nghề gì ko tường.

Xem thêm: Giải Mã Bí Mật Ngôi Nhà Ma Ở Đà Lạt Và Những Sự Thật Kinh Hồn Mà Không Ai Biết

Vua tính rất thông tuệ , học vấn cao minh , chăm lo việc võ , sửa lịch sự việc văn , những di thần đều phục.