tang trĩ đoàn gia hứa

Để minh chứng cho mình trai hiểu được cô quí anh, Tang Trĩ (Triệu Lộ Tư) tiếp tục dữ thế chủ động đòi hỏi cả nhị hít nhau ở tập dượt mới nhất "Vụng trộm ko thể giấu".