tà phượng nghịch thiên

 • Reads 341,670
 • Votes 9,636
 • Parts 200

Ongoing, First published Sep trăng tròn, 2019

Bạn đang xem: tà phượng nghịch thiên

Table of contents

 • Quyển 1 - Chương 1: Hỏa Vân thành

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 2: Nhất nguyệt chi ước

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 3: Phụ trợ kim giai - Mị Hình ảnh Tiên Tung

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 4: Nghịch thiên quyết - công pháp nghịch tặc thiên

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 5: Thật đem lỗi, tao còn sống

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 6: Ta tiếp tục thắng

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 7: Hóa Linh Đan

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 8: Đại sư khiếp sợ

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 9: Xung đột

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 10: Rửa cổ thật sạch ngóng tao cho tới lấy

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 11: Khảo nghiệm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 12: Hỏa viêm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 13: Gặp nàn ở núi lửa

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 14: Triệu hoán thư tiến bộ giai

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 15: Sự không thể tinh được của Hạ Thiên

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 16: Để mang lại tao tới

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 17: Ai là phế truất vật

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 18: Lâm Phàm cao ngạo

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 19: Tranh đoạt

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 20: Dạ Thiên Tà xuất hiện

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 21: Thật đem lỗi, tao vẫn cho tới chậm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 22: Các ngươi nằm trong lên đi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 23: Đối chiến môn sinh Vân gia

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 24: Tự gánh hậu quả

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 25: Phế chuồn Vân Lâm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 26: Thu mua sắm lòng người

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 27: Khách cho tới chơi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 28: Luyện dược sư trời sinh

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 29: Chạy trốn

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 30: Dong Binh Đoàn Tuyết Lang

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 31: Đột đập Linh Sư nhị cấp

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 32: Huyết Sư Tử

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 33: Hạ Như Phong rời khỏi tay

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 34: Luyện dược? Rất đơn giản

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 35: Nàng là Luyện Dược Sư nhị phẩm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 36: Tới trở nên Phong Chi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 37: Gặp lại sức thân

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 38: Đập phá

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 39: Đập sạch sẽ, cướp sạch sẽ, giết thịt sạch

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 40: Đội trưởng Dong Binh Đoàn Thủy Vực tức giận

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 41: Rời đi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 42: Phương dung dịch tam phẩm cao cấp

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 43: Thất bại hoặc trở nên công?

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 44: Đột phá

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 45: Phát dược tán

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 46: Dĩ nhiên là hắn

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 47: Kim Sí Đại Bằng

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 48: Hỏa Viêm dong binh đoàn

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 49: Giao dịch

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 50: Giả, đấy là giả

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 51: So đấu linh lực

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 52: Dùng một lọ quăng một lọ

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 53: Biến

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 54: Oanh động, oanh động

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 55: Buổi đấu giá chỉ đan dược

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 56: Thuốc giả?

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 57: Bán đấu giá chỉ thiệt đắt

  Mon, Sep 23, 2019

 • Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 59: Phong Chi Loạn thế

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 60: Rời đi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 61: Gặp bên trên đàng đi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 62: Thành Lạc Phương

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 63: Chứng thực cung cấp bậc

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 64: Phiền những ngươi nhường nhịn đàng một chút

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 65: Là bọn bọn chúng cho tới quấy rối

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 66: Đại hội luyện đan bị trì hoãn

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 67: Gặp lại cố nhân

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 68: Tình huống của Hỏa Vân thành

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 69: Mộ Dung Thanh Nguyệt

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 70: Ta cần giết thịt ngươi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 71: Thị Huyết Trùng Thú

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 72: Dạ Thiên Tà tách đi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 73: Hấp thu Hỏa linh

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 74: Nguy cơ của Cốc Mị Nhi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 75: Ai là Cốc Tâm Nhi, lăn kềnh rời khỏi trên đây mang lại ta

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 76: Thiên phú thế này, vẫn còn đó là kẻ sao?

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 77: Nữ nhân nom trộm Dạ Thiên Tà

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 78: Nhị trưởng lão, ngươi cần được nén bi thương

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 79: Hạ Như Phong, bài bác danh một trăm vô bảng Phong Vân

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 80: Ngươi ko xứng gọi thương hiệu này

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 81: Không biết vẫn đột đập như vậy nào

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 82: Thế lực mạnh cho tới thăm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 83: Trêu chọc nường là sai lầm không mong muốn rộng lớn nhất

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 84: Quyết ấn định của Cốc Mị Nhi và Hạ Ngân Nguyệt

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 85: Nguy cơ của Hoàng Ảnh

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 86: Thu phục

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 87: ngọc hoàng thánh thượng bị đe dọa

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 88: Nữ tử yêu thương nghiệt bài bác danh loại ba

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 89: Ai thắng ai thua

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 90: Nghe nhiều tiếp tục thân quen thôi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 91: Cho cho tới bị tiêu diệt cũng ko hối hận hận

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 92: Bi kịch của Hồng Long

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 93: Thăng cung cấp nằm trong lúc

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 94: Đứng nhất

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 95: Dạ Thiên Tà tách đi

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 96: Như Phong xẩy ra chuyện

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 97: Các Linh Quân tức giận

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 98: Bi kịch của lục trưởng lão

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 99: Cuối nằm trong cũng cho tới Linh Tướng

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 100: Chiến Đội Nghịch Thiên

  Mon, Sep 23, 2019

  Xem thêm: anh chỉ cần em

 • Quyển 1 - Chương 101: Vị trí này, bạn dạng tè thư muốn

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 102: Ta bắt nạt ngươi thì sao?

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 103: Háo hức về nhà

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 104: Trở về Hỏa Vân thành

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 105: Thanh Nguyệt rời khỏi tay

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 106: Vân gia, ngày tiêu vong của những ngươi vẫn đến

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 107: Cầu loài kiến Như Phong đại nhân

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 108: Vân Lâm bi thảm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 109: Người Nghiêm gia đến

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 110: Gặp lại Hoa Vô Tuyệt

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 111: Lăng mộ xuất hiện

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 112: Ngân Diện công tử

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 113: Nam tử bạch nó thần bí

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 114: Linh Quân tiến công cướp

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 115: Tu vi tăng mạnh

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 116: Khẩn cung cấp luyện dược

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 117: Nguy cơ

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 118: Toàn diệt

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 119: Ngũ Hành Thánh Giả

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 120: Lựa chọn

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 121: May mắn ko ô nhục mệnh

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 1 - Chương 122: Bạch Thụy tỉnh lại

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 1: Thương Lang quốc, Dạ Thiên Tà

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 2: Cha và phụ nữ bắt gặp lại

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 3: Tung tích của tam ca

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 4: Tam ca bị nguy khốn hiểm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 5: Gia tộc Nam Môn, những ngươi đó là ham muốn chết!

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 6: Tỷ thí luyện dược? Các ngươi xứng sao?

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 7: Tỷ thí luyện dược chuẩn bị bắt đầu

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 8: Ai vô sỉ

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 9: Toàn ngôi trường khiếp sợ

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 10: Mượn thế đột phá

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 11: Đột đập vô dự kiến

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 12: Tại sao tao lại ko thể suy nghĩ như vậy?

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 13: Đã vì vậy, thì tức thì lúc này đi!

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 14: Nghiêm lão

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 15: Lần thứ nhất bắt gặp Âu Dương Doãn

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 16: Ông con cháu xa lạ biết bắt gặp nhau

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 17: Tà Tông? Dạ Thiên Tà?

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 18: Ta ngóng ngươi trả thù

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 19: Ngươi tránh việc vũ nhục nàng

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 20: So tài chuẩn bị bắt đầu

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 21: Đánh cược

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 22: Ta nhận thua

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 23: Khiêu chiến với nàng

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 24: Nàng mới nhất là tài năng thiên bẩm chân chính

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 25: Lấy một địch lại nhiều người

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 26: Vật Nhỏ uy vũ

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 27: Gặp lại Ngân Diện

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 28: Quỳ xuống gọi gia gia

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 29: Gặp Dạ Thiên Tà bên trên đường

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 30: Nghiêm lão mời

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 31: Nàng cực kỳ nguy khốn hiểm

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 32: Quốc sư Lâu Ngọc Thần

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 33: Biến cố ngày đại thọ

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 34: Gia tôn nhận nháu

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 35: Đạt cho tới Linh Tướng lục cấp

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 36: Gặp gỡ lũ Thanh Lang

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 37: Ra tay cứu vớt giúp

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 38: Thực lực lại tăng tiến

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 39: Bắc Hình ảnh Lạc Sa

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 40: Ai dám thương tổn người của ta

  Mon, Sep 23, 2019

 • Quyển 2 - Chương 41: Gặp cần nguy khốn hiểm

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 42: Gương mặt mày thiệt của Ngân Diện công tử

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 43: Biến cố

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 44: Như Phong trở về

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 45: Dạ Minh Nguyệt chết

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 46: Ta chắc chắn tiếp tục bị tiêu diệt ở trước mặt mày nàng

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 47: Tuyết Hồ tỉnh lại

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 48: Giúp nâng ngươi thực hiện Hoàng đế

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 49: Nghiêm gia tính kế

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 50: Thủ đoạn của Dạ Thiên Tà

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 51: Như Phong đại sư, tao cho tới chậm

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 52: Sinh vật tới từ Minh Giới

  Tue, Sep 24, 2019

 • Quyển 2 - Chương 53: Lên đàng, Băng Tuyết quốc

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 54: Thế giới này, đều phải có những kẻ ngu ngốc

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 55: Băng Tuyết quốc, Lâu Ngọc Thần

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 56: Hạ Như Phong cường thế

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 57: Phát huy thất thường?

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 58: Không, tuyệt không tồn tại kĩ năng này!

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 59: Như Phong tức giận

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 60: Nữ nhân Bổn tọa

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 61: Bế quan lại nửa năm

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 2 - Chương 62: Khắp điểm cho tới chúc mừng - Đông Linh đại lục, tao cho tới đây

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 1: Danh chấn thiên hạ - Khởi đầu mới

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 2: Thí luyện sinh tồn

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 3: Ba huynh đệ Ma Hổ

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 4: Gặp may?

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 5: Đột đập kỉ lục

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 6: Bắt đầu xếp thứ hạng thi đua đấu

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 7: Khiếp hoảng sợ, khiếp sợ!

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 8: Ta hoàn toàn có thể trị liệu mang lại ngươi

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 9: Chiến đấu với Tạ Đình

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 10: Đột đập Linh Quân nhị cấp

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 11: Tung tích của Tà

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 12: Ai dám động vô nàng?

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 13: Ta là nam giới nhân của nàng

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 14: Nguy cơ của gia tộc Bắc Ảnh

  Wed, Sep 25, 2019

 • Quyển 3 - Chương 15: Bắc Hình ảnh Dao

  Wed, Sep 25, 2019

  Xem thêm: truyện linh kiếm tôn

 • Quyển 3 - Chương 16: Thánh cung xuất hiện

  Wed, Sep 25, 2019

Hạ Như Phong, phụ nữ của một cổ võ thế gia Hoa Hạ bất thần xuyên qua chuyện phát triển thành phái đẹp nhi bị hất hủi của Nghiêm gia, bị xua đuổi ngoài Thiên Lang quốc.
  
  Một người yếu ớt ko thể phát triển thành Triệu Hồi Sư sau khoản thời gian bị hãm sợ hãi cho tới bị tiêu diệt lại tiếp nhận một vong hồn Hoa Hạ trọn vẹn mới nhất.
  
  Trong trở nên Hạ gia tầm thông thường đó là nguyên vẹn nhân nhằm nường trở thành mạnh mẽ và tự tin.
  
  Đan dược ngũ phẩm? Không tính là gì không còn, chủ yếu nường hoàn toàn có thể kéo ra thực hiện kẹo ăn.
  
  Ngươi triệu hồi thú thấp cấp, thiệt quan ngại, Thánh thú vẫn tìm tới tao nhưng mà nương tựa.
  
  Hối hận? Trên đời này không tồn tại dung dịch trị hối hận hận.
  
  Kẻ nường dám tổn thương cho tới Hạ gia đều cần bị tiêu diệt, tổn thương cho tới nường càng cần bị tiêu diệt.
  
  Nàng mạnh mẽ và tự tin càn quét tước đại lục vì như thế Hạ gia, Nàng sử dụng hành vi nhằm rằng với toàn thiên hạ rằng kẻ nào là dám kháng đối Hạ Như Phong nường đó là tự động tìm hiểu chết choc.
  
  ---
  Tác giả: Băng Y Khả Khả
  Nguồn: truyencuatui.vn

#15tiểuthuyết