sinh tiếu thủ hộ thần

Truyện kể về năm 2xxx, mang trong mình một cao bồi thương hiệu là Tề Nhạc vì thế "bị đá" nhưng mà tấn công người ngay gần bị tiêu diệt. Vì ngại tội nên chạy lên Tây Tạng. Ai ngờ được một vị "tiểu tăng" bảo hắn là 1 nhập 13 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần .

Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần gồm: Kỳ Lân (đứng đầu nhập Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần) và 12 con cái giáp: Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tị Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cẩu và Hợi Trư.

Bạn đang xem: sinh tiếu thủ hộ thần

Sau khi thức tỉnh năng lượng của tôi, Tề Nhạc chính thức tu luyện và mò mẫm tìm tòi 12 Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần sót lại, ngăn chặn những quyền lực mong muốn xâm lấn phương sầm uất....

Vì mong muốn những người hâm mộ hoàn toàn có thể cảm biến trường hợp tăng tiềm năng Thăng Vân Quyết của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần được rõ rệt.

Thăng Vân Quyết của chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần khi tăng một vân, tiềm năng tiếp tục tăng thêm 1,5 phiên. Dựa theo dõi công thức này nhưng mà đo lường và tính toán, thành phẩm sau nằm trong, tất cả chúng ta tiếp tục lấy một vân thực hiện hạ tầng.

Một vân tất cả chúng ta coi là mốc khởi điểm, người xem hoàn toàn có thể đo lường và tính toán được tiềm năng tăng thêm khi đạt vân tiếp sau.

Hai vân, là 1 vân nhân với cùng một,5 phiên, tao tiếp tục đi ra được thành phẩm của nhị vân, trình bày cách thứ hai, cảnh giới nhị vân của chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mạnh vội vàng 1,5 phiên một vân.

Cảnh giới thân phụ vân là cảnh giới một vân nhân 2,25 phiên.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 3,375 phiên.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 5,0626 phiên.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 7,5937 phiên.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 11,39 phiên.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 17,085 phiên.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 25,628 phiên.

Từ những số lượng bên trên người xem hoàn toàn có thể thấy được rõ rệt, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần càng tu luyện về sau, mỗi lúc tăng thêm một vân, tiềm năng tăng phì về hóa học.

Xem thêm: nửa đời quen thuộc

Còn nguyên tắc đo lường và tính toán bên trên người Kỳ Lân cũng như vậy, thời gian tăng thêm một vân, tiềm năng một vân của Kỳ Lân cũng như tiềm năng chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, tuy nhiên tiềm năng tăng thêm gấp rất nhiều lần, công thức đo lường và tính toán Từ đó là:

Cảnh giới nhị vân là cảnh giới một vân nhân gấp đôi.

Cảnh giới thân phụ vân là cảnh giới một vân nhân 4 phiên.

Cảnh giới tư vân là cảnh giới một vân nhân 8 phiên.

Cảnh giới năm vân là cảnh giới một vân nhân 16 phiên.

Cảnh giới sáu vân là cảnh giới một vân nhân 32 phiên.

Cảnh giới bảy vân là cảnh giới một vân nhân 64 phiên.

Cảnh giới tám vân là cảnh giới một vân nhân 128 phiên.

Cảnh giới chín vân là cảnh giới một vân nhân 256 phiên.

Từ những điều này hoàn toàn có thể thấy được, Kỳ Lân tu luyện càng về sau tiềm năng còn xịn thân phụ rộng lớn những chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không giống, Kỳ Lân đạt cho tới chín vân, tiềm năng vội vàng chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân chục phiên. Đương nhiên, Kỳ Lân càng tu luyện về sau càng khó khăn tăng thêm. Cơ hồ nước chỉ việc toàn bộ chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần nỗ lực, đều hoàn toàn có thể đạt cho tới chín vân, nhưng mà Kỳ Lân thì ko cần thế, mặc dầu ở thời kỳ cổ xưa, rát không nhiều đem Kỳ Lân này tu luyện đột đập ngoài bảy vân, thân phụ vân sau nằm trong của Kỳ Lân, mới nhất là tăng thêm xịn thân phụ.

Đồng thời, khi chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa và Kỳ Lân Bản Tương Dị Hóa.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tổ chức Bản Chúc Tương Dị Hóa phiên trước tiên, tiềm năng hoàn toàn có thể thẳng tăng thêm gấp rất nhiều lần, Kỳ Lân cũng như vậy. Nhưng nhưng mà, cho tới quy trình loại nhị, tiếp tục không giống nhau, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tiếp tục tăng mạnh rộng lớn quy trình trước tiên vội vàng 1,5 phiên, nhưng mà Kỳ Lân quy trình loại nhị tiếp tục vội vàng nhị phiên quy trình trước tiên. Giai đoạn sau cùng cũng như vậy. Cho nên, chiến sỹ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân quy trình dị hóa loại thân phụ, trừ vân lực biến đổi còn ngày càng tăng vân lực lên vội vàng năm phiên quy trình loại nhị, nhưng mà Kỳ Lân là 4 phiên.

Xem thêm: đọc yêu thần ký

Bởi vậy hoàn toàn có thể thể hiện Tóm lại.

Chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần chín vân, bên dưới trường hợp dùng Bản Chúc Tương Dị Hóa quy trình loại thân phụ sau nằm trong, tiềm năng kể từ 25. 628 phiên nhân song (x2). 25 phiên, đó là vội vàng một vân 57. 665 phiên.

Kỳ Lân chín vân, bên dưới trường hợp dị hóa phiên thân phụ, tiềm năng tiếp tục tăng kể từ 256 phiên nhân với 4 phiên, đạt cho tới số lượng xịn thân phụ là 1024 phiên đối với khi một vân. Kỳ Lân khi cơ chỉ mất thần mới nhất tưởng tượng được. Đây cũng chính là nguyên vẹn nhân Kỳ Lân trở nên vương vãi của thần thú, Kỳ Lân sau cùng nhất, trọn vẹn hoàn toàn có thể hủy hoại toàn cỗ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Danh xưng thần thú có thể nói rằng đùa sao?​