sau khi làm vô thường bán thời gian

 • Reads 1,256,720
 • Votes 117,243
 • Parts 106

Ongoing, First published Mar 24, 2020

Bạn đang xem: sau khi làm vô thường bán thời gian

Table of contents

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

  Xem thêm: tao thích mày

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • Mon, May 16, 2022

 • [Hoàn chủ yếu văn][Vô Thường] Chương 103

  Mon, May 16, 2022

 • [Vô Thường] Phiên nước ngoài 1

  Mon, May 16, 2022

  Xem thêm: có chút ngoài ý muốn tôi sinh con cho tổng tài lạnh lùng

 • [Vô Thường] Phiên nước ngoài 2

  Mon, May 16, 2022

[Hoàn] Sau Lúc thực hiện Vô Thường buôn bán thời hạn thì tui "hot"
  
  Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thố Tử
  
  Nguồn raw: Tấn Giang
  
  Chuyển ngữ: Dú
  
  Độ dài: Tác fake đang được đào
  
  Thể loại: Linh dị thần quỷ quái, giới vui chơi, sảng văn, huyền học
  
  Văn án:
  
  Người sinh sống cho tới âm ti thực hiện chức quan tiền nhỏ, được xưng là "Đi Vô Thường"*.
  
  Lan Hà lăn chiêng lộn nhập giới vui chơi, tuy nhiên vì thế không tồn tại "cơ" nên vẫn dậm chân mãi ở tuyến 18.
  
  Hồi đầu mới mẻ biết bản thân nên thực hiện Vô Thường buôn bán thời hạn, ăn cơm trắng âm ti thì anh vẫn kể từ chối đấy, mãi cho tới Lúc phân phát sinh ra... Ủa sao đi làm việc ở âm ti nhưng mà còn làm bản thân hót hòn họt ở dương gian trá vậy nhỉ?
  
  Lan Hà: Là tôi phía trên - Tên cao bồi "độc địa" nhất âm ti, và lưu lượng nổi nhất dương gian trá.
  
  (*Chú thích: Đi Vô Thường - Trong Liêu Trai Chí Dị, đua phảng phất âm ti tiếp tục sai người sinh sống bên trên dương gian trá đi làm việc âm sai, thực hiện hoàn thành trách nhiệm thì lại trở lại dương thế thì được gọi là "Đi Vô Thường".)
  
  CẤM REPOST, CHUYỂN VER.

#1than