Là gì? nghĩa của từ rice trong tiếng việt

  -  

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng với English Vocabulary in Use trường đoản cú viethanquangngai.edu.vn.

Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ rice trong tiếng việt

Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


to lớn separate food, especially cooked potatoes, into very small pieces that look like rice by forcing it through small holes in a special tool:
the small brown or trắng seeds produced by a grass plant that are a major food source in many countries, or the plant itself, which is grown in warm, wet places
Transplanted rice undergoes two more growth processes than does the directly seeded rice, nursery growth and transplanting shock.
Identification và characterization of a new blast resistance gene located on rice chromosome 1 through linkage and differential analysis.
Broadcasting of the fertilizer in flooded rice fields is easy and can be done in less than a day for an entire hectare.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn tả quan điểm của các chỉnh sửa viên viethanquangngai.edu.vn viethanquangngai.edu.vn hoặc của viethanquangngai.edu.vn University Press giỏi của những đơn vị trao giấy phép.

rice

Các tự thường được thực hiện với rice.

Xem thêm: Quy Định Về Độ Tuổi Thiếu Nhi Dành Cho Độ Tuổi Nào? Quốc Tế Thiếu Nhi Là Độ Tuổi Nào


Here again they fell into lớn their own trap, because they miscalculated the weight ratio of uncooked rice lớn cooked rice.
Tangyuan are smaller dumplings made with glutinous rice flour & filled with sweet sesame, peanut, red bean paste.

Xem thêm: Thủ Tục Làm Thẻ Apec Tại Tp Hồ Chí Minh, Thủ Tục Cấp Thẻ Doanh Nhân Apec


Improvements to lớn flood plain rice cultivation were estimated in 19545 to cost between 10,000 và 70,000 fcfaha.
Những ví dụ này từ viethanquangngai.edu.vn English Corpus và từ các nguồn bên trên web. Tất cả phần đông chủ kiến trong số ví dụ ko mô tả ý kiến của các biên tập viên viethanquangngai.edu.vn viethanquangngai.edu.vn hoặc của viethanquangngai.edu.vn University Press hay của người trao giấy phép.
*

something that many people want to read or that a particular group of people should read

Về câu hỏi này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn viethanquangngai.edu.vn English viethanquangngai.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語