quân sư vương phi


Quân Sư Vương phi

王妃军师

Tác giả: Tùy Phong Thanh – 随风清

Tình trạng chủ yếu văn: trả (90 chương + pn)

Thể loại: ngôn tình, cổ trang

Tranlastor: QT ca ca

Editor: tất yếu là tao – LệNguyệt – 泪月

Tình trạng edit: Hoàn

Nguồn: tangthuvien

Bản edit này chỉ vì thế đáp ứng cá thể, trọn vẹn ko mang tính chất hóa học thương nghiệp. Editor là tao – một kẻ giờ Trung chỉ biết xấp xỉ chục kể từ cho nên việc lưu giữ ko được nguyên vẹn bạn dạng truyện là vấn đề ko tránh khỏi. Nếu đem gì khác lạ với bạn dạng giờ trung ngóng những vị rộng lớn lượng bỏ dở cho tới.

Mong những vị bạn hữu ko rước bạn dạng edit này chuồn điểm không giống, những vị rất có thể dẫn đàng liên kết cho tới điểm này.

Bạn đang xem: quân sư vương phi

Mục lục

¤ Văn án ¤

Quyển 1: Chiến Trường Thiên

 Đệ nhất chương

 Đệ nhị chương        Đệ tam chương

 Đệ tứ chương

Đệ ngũ chương          Đệ lục chương

Đệ thất chương

Đệ chén chương         Đệ cửu chương

 Đệ thập chương

 Đệ thập nhất chương      Đệ thập nhị chương

 Đệ thập tam chương

 Đệ thập tứ chương       Đệ thập ngũ chương

 Đệ thập lục chương

 Đệ thập thất chương      Đệ thập chén chương

 Đệ thập cửu chương

Đệ nhị thập chương      Đệ nhị thập nhất chương

 Đệ nhị thập nhị chương

 Đệ nhị thập tam chương         Đệ nhị thập tứ  chương

Đệ nhị thập ngũ chương: Thượng    Hạ

 Đệ nhị thập lục chương          Đệ nhị thập thất chương

 Đệ nhị thập chén chương

Đệ nhị thập cửu chương         Đệ tam thập chương

 Đệ tam thập nhất chương

 Đệ tam thập nhị chương       Đệ tam thập tam chương

 Đệ tam thập tứ chương  :   Thượng    Hạ

 Đệ tam thập ngũ chương       Đệ tam thập lục chương

 Đệ tam thập thất chương

 Đệ tam thập chén chương       Đệ tam thập cửu chương

Đệ tứ thập chương

Đệ tứ thập nhất chương      Đệ tứ thập nhị chương

Đệ tứ thập tam chương

Đệ tứ thập tứ chương         Đệ tứ thập ngũ chương

Đệ tứ thập lục chương: Thượng   Hạ

Đệ tứ thập thất chương        Đệ tứ thập chén chương

Đệ tứ thập cửu chương

Đệ ngũ thập chương         Đệ ngũ thập nhất chương

Đệ ngũ thập nhị chương

Hoàn quyển 1

*  * *

 Quyển 2: Kinh Đô Thiên

Đệ ngũ thập tam chương

Đệ ngũ thập tứ chương      Đệ ngũ thập ngũ chương

Đệ ngũ thập lục chương

Đệ ngũ thập thất chương       Đệ ngũ thập chén chương

đệ ngũ thập cửu chương


đệ lục thập chương     đệ lục thập nhất chương


đệ lục thập nhị chương


đệ lục thập tam chương     đệ lục thập tứ chương

đệ lục thập ngũ chương

đệ lục thập lục chương     đệ lục thập thất chương

đệ lục thập chén chương

đệ lục thập cửu chương     đệ thất thập chương

đệ thất thập nhất chương

đệ thất thập nhị chương      đệ thất thập tam chương

đệ thất thập tứ  chương

Hoàn quyển 2

* * *

 Quyển 3: Giang Hồ Thiên

đệ thất thập ngũ chương

đệ thất thập lục chương      đệ thất thập thất chương

đệ thất thập chén chương

đệ thất thập cửu chương      đệ chén thập chương

đệ chén thập nhất chương

đệ chén thập nhị chương   đệ chén thập tam chương  Thượng   Hạ

đệ chén thập tứ chương   Thượng   Hạ

đệ chén thập ngũ chương   đệ chén thập lục chương

đệ chén thập thất chương

đệ chén thập chén chương   đệ chén thập cửu chương

đệ cửu thập chương

Hoàn quyển 3

* * *

•°o.O  Hoàn Chính Văn O.o°•

Phiên Ngoại

Kinh Diễm Giang Nam Du [ 一 ]

Đệ nhất chương: Bức hít 1

Đệ nhị chương: Bức hít 2

Đệ tam chương: Bức hít 3

Đệ tứ chương: Bức hít 4

Xem thêm: CakhiaTV - Cổng thông tin trực tuyến hàng đầu về bóng đá

Đệ ngũ chương: Bức hít 5

Đệ lục chương: Bức hít 6

Đệ thất chương: Bức hít 7

Đệ chén chương: Bức hít 8

Đệ cửu chương: Bức hít 9

* * *

•°o.O  Hoàn Phiên Ngoại Kinh Diễm Giang Nam Du [ 一 ] O.o°•

Kinh Diễm Giang Nam Du [ 二 ]

Đệ nhất chương: Hái hoa đạo 1

Đệ nhị chương: Hái hoa đạo 2

Đệ tam chương: Hái hoa đạo 3

Đệ tứ chương: Hái hoa đạo 4

Đệ ngũ chương: Hái hoa đạo 5

Đệ lục chương: Hái hoa đạo 6

Đệ thất chương: Hái hoa đạo 7

Đệ chén chương: Hái hoa đạo 8

Đệ cửu chương: Hái hoa đạo 9

Đệ thập chương: Hái hoa đạo 10

Đệ thập nhất chương: Hái hoa đạo 11

Đệ thập nhị chương: Hái hoa đạo 12

Đệ thập tam chương: Hái hoa đạo 13

Đệ thập tứ chương: Hái hoa đạo 14

 Đệ thập ngũ chương: Hái hoa đạo 15

Đệ thập lục chương: Hái hoa đạo 16

Đệ thập thất chương: Hái hoa đạo 17

Đệ thập chén chương: Hái hoa đạo 18

* * *

•°o.O  Hoàn Phiên Ngoại Kinh Diễm Giang Nam Du [ 二] O.o°•

*Thở phào*

Haiz~ Cuối và một đoạn đường lâu năm vẫn kết đốc, “Quân Sư Vương Phi” đang đi đến kết quả cuối cùng. Không phụ lòng ao ước của người xem, Cẩn ca và Quân tỷ vẫn mang 1 kết viên cực kỳ ư là HAPPY ENDING!! *Tung bông* *Tung bông*

Xem thêm: truyện linh kiếm tôn

Tuy rằng trên đây ko cần là cỗ trả đâu tiên, tuy nhiên lại là cỗ tao edit trước tiên, thiệt sự còn cực kỳ non nớt, ngóng người xem bỏ dở cho tới.

Thời gian trá qua quýt người xem vẫn chỉ giáo nhiều, xim cảm tạ. *Cúi đầu*

> Mọi vướng mắc hay là muốn ném đá thỉnh nhập đây tuy nhiên ném, cám ơn.