Participate In Là Gì

  -  
A:To join in or take part in something for example it is compulsory khổng lồ participate in the meeting. That means you must join the meeting.
A:Take part in. You might participate in a competition or a marathon run or a charity sự kiện or something similar.

Bạn đang xem: Participate in là gì


A:I"d lượt thích you lớn participate. He participated in the debate. Tom didn"t participate in the discussion. The most important thing in the Olympics is not to win but khổng lồ participate. Anybody can participate. I participated in the discussion. I did not participate in the dialog. They participated in the team games. He was wise not khổng lồ participate in it. (CM) I want to participate in the protest. (wwkudu)The important thing is khổng lồ participate. (AlanF_US) He wants lớn participate in the contest. (CK)She participated in the beauty contest. (CK) <
A:- where have you been? (verb: be) - i have been away for a long time. (verb: be) - the carrots have been eaten by the rabbits. (verb: eat) - rabbits have eaten the carrots. (verb: eat) - the child have grown a lot. ( verb: grow)
A:Hello! Participate means lớn join in on something, so phrases would be “You must participate in the game”“I participated in the lesson”“If you participate, you will receive a prize” “He is willing lớn participate”“You can participate in the discussion”I hope this helps!!
A:Participate is a verbParticipation is a noun“Are you going khổng lồ participate in the spelling bee next week?”“Participation is mandatory in order khổng lồ pass this class.”
A:They mean the same thing but "participate" is more formal. You would use "take part" in less formal situations (for example with friends) or if you"re talking to young children.Hope this helps :)
A:Participating is when you are part of an activiethanquangngai.edu.vnty. "Jim participated in the baseball game".Attending just means that you are there. "Jim attended the baseball game, but did not participate."To help remember, PARTicipate means you are taking a PART in an activiethanquangngai.edu.vnty.

Xem thêm: Cảng Ba Ngòi Đi Bình Ba - Kinh Nghiệm Phượt Đảo Bình Ba


A:Participate means that you take part in an activiethanquangngai.edu.vnty.Attend means that you show up to an event. I attended the event but did not participate in the activiethanquangngai.edu.vnties.

Xem thêm: Phát Triển Du Lịch Sinh Thái Ở Việt Nam, Du Lịch Sinh Thái


viethanquangngai.edu.vn là 1 trong những nền tảng để người tiêu dùng trao thay đổi kiến thức của chính bản thân mình về những ngôn ngữ với nền văn hóa khác nhau.


Nói chiếc này như vậy nào?Cái này tức là gì?Sự biệt lập là gì?Hãy chỉ mang đến tôi số đông ví dụ với ~~.Hỏi nào đó khác
EnglishFrançaisDeutschItaliano日本語한국어polskiPortuguês (Brasil)PortuguêsРусский中文(简体)Español中文 (繁體)TürkçeTiếng viethanquangngai.edu.vnệt