ông xã phải được dỗ dành

 • Reads 437,574
 • Votes 18,014
 • Parts 68

Complete, First published Jan 27, 2019

Bạn đang xem: ông xã phải được dỗ dành

Table of contents

 • Sun, Jan 27, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

  Xem thêm: ngoan dỗ em

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

  Xem thêm: phù đồ tháp

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải.
  
  Số chương: 66 chương + 1 nước ngoài truyện. (Đã hoàn)
  
  Thể loại: tân tiến, quân nhân, sạch sẽ, sủng, HE.
  
  Editor: Vân Vân.
  
  Giới thiệu:
  
  Một mẩu truyện nhẹ dịu hài hước về côn trùng tình thân thuộc vị sĩ quan liêu xuất ngủ cùng theo với cô bé vô tình gặp gỡ được.
  
  Sau Khi xuất ngũ thì Tần Qua lại bị giắt hội bệnh rối loàn tư tưởng sau cuộc chiến tranh nguy hiểm, đang được trải qua chuyện chữa trị tuy nhiên vẫn còn đó di bệnh.
  
  "không cần là mong muốn liên thơm sao, vậy thìa là cô ấy cũng rất được." Tần Qua tùy tiện phát biểu.
  
  "Tôi đơn thuần khách hàng tuy nhiên thôi." Ngô Đồng tỏ vẻ bản thân thiệt không có tội.
  
  ......
  
  "Tuy rằng ck cô đang được hoàn thiện việc chữa trị tuy nhiên vẫn còn đó di bệnh, ví như xúc động, dễ dàng rét mướt giẫn dữ, ý mong muốn kiểm soát người không giống rất rất mạnh". Bác sĩ tư tưởng phát biểu. "Tóm lại cần gạ dành".
  
  "Tôi biết rồi". Ngô Đồng không hề mong muốn phát biểu gì.

#170hiệnđại