nghịch thiên chí tôn truyện full

Nghịch Thiên Chí Tôn

Tác giả: Đang cập nhật

Bạn đang xem: nghịch thiên chí tôn truyện full

Nhóm dịch: Tổng phù hợp nhiều nguồn

Trạng thái : Đang tiến thủ hành

Thể loại :

Adventure Chuyển Sinh Mystery Supernatural Truyện Màu

Lượt xem: 153.008

NỘI DUNG TRUYỆN

26% Off

Hại người thân trong gia đình của tớ, giết! Cướp người phụ phái nữ của tớ, giết! Dám động thủ trước mặt mũi ta? Càng cần giết! Sau Lúc rơi xuống vạn thế luân hồi, Đàm Vân ở đầu cuối cũng lưu giữ rời khỏi đằm thắm phận của tôi - Lúc tớ tỉnh dậy, cả trái đất tiếp tục run rẩy rẩy bên dưới chân tôi!

DANH SÁCH CHƯƠNG

Tên chương

Ngày đăng

Lượt xem

Chapter 219

03/03/2023 21:47

1.079

Chapter 218

03/03/2023 21:47

378

Chapter 217

03/01/2023 16:18

1.128

Chapter 216

20/12/2022 11:37

914

Chapter 215

11/12/2022 11:10

733

Chapter 214

11/12/2022 11:10

505

Chapter 213

24/11/2022 10:45

957

Chapter 212

06/11/2022 16:23

596

Chapter 211

29/10/2022 10:40

644

Chapter 210

16/10/2022 18:59

689

Chapter 209

09/10/2022 10:51

684

Chapter 208

08/10/2022 12:47

647

Chapter 207

07/10/2022 21:27

734

Chapter 206

06/10/2022 21:39

528

Chapter 205

12/09/2022 17:58

655

Chapter 204

12/09/2022 17:58

494

Chapter 203

12/09/2022 17:58

637

Chapter 202

12/09/2022 17:58

483

Chapter 201

12/09/2022 17:57

573

Chapter 200

12/09/2022 17:57

631

Chapter 199

12/09/2022 17:57

502

Chapter 198

12/09/2022 17:57

490

Chapter 197

12/09/2022 17:57

590

Chapter 196

12/09/2022 17:57

661

Chapter 195

12/09/2022 16:32

535

Chapter 194

12/09/2022 13:44

681

Chapter 193

12/09/2022 13:44

705

Chapter 192

12/09/2022 13:44

496

Chapter 191

12/09/2022 13:44

533

Chapter 190

12/09/2022 12:19

498

Chapter 189

12/09/2022 12:19

751

Chapter 188

12/09/2022 12:19

563

Chapter 187

12/09/2022 12:19

479

Chapter 186

12/09/2022 12:19

578

Chapter 185

12/09/2022 09:31

665

Chapter 184

12/09/2022 09:31

423

Chapter 183

12/09/2022 09:31

583

Chapter 182

11/09/2022 22:19

626

Chapter 181

11/09/2022 22:19

515

Chapter 180

11/09/2022 09:44

653

Chapter 179

10/09/2022 11:17

631

Chapter 178

09/09/2022 11:27

716

Chapter 177

09/09/2022 11:27

475

Chapter 176

07/09/2022 17:27

569

Chapter 175

06/09/2022 21:51

611

Chapter 174

04/09/2022 22:15

736

Chapter 173

03/09/2022 18:16

804

Chapter 172

02/09/2022 15:38

994

Chapter 171

01/09/2022 15:50

561

Chapter 170

31/08/2022 18:50

859

Chapter 169

31/08/2022 18:50

545

Chapter 168

31/08/2022 10:26

758

Chapter 167

23/07/2022 17:56

522

Chapter 166

23/07/2022 17:56

492

Chapter 165

23/07/2022 17:56

633

Chapter 164

23/07/2022 17:56

458

Chapter 163

23/07/2022 17:56

460

Chapter 162

23/07/2022 17:56

504

Chapter 161

23/07/2022 17:56

510

Chapter 160

23/07/2022 17:56

558

Chapter 159

23/07/2022 17:56

643

Chapter 158

23/07/2022 17:56

473

Chapter 157

23/07/2022 17:56

469

Chapter 156

23/07/2022 17:56

494

Chapter 155

23/07/2022 17:56

521

Chapter 154

23/07/2022 17:56

707

Chapter 153

23/07/2022 17:56

483

Chapter 152

23/07/2022 17:56

480

Chapter 151

23/07/2022 17:56

457

Chapter 150

23/07/2022 17:56

598

Chapter 149

23/07/2022 17:56

496

Chapter 148

23/07/2022 17:55

533

Chapter 147

23/07/2022 17:55

515

Chapter 146

23/07/2022 17:55

463

Chapter 145

23/07/2022 17:55

453

Chapter 144

23/07/2022 17:55

439

Chapter 143

23/07/2022 17:55

469

Chapter 142

23/07/2022 17:55

579

Chapter 141

23/07/2022 17:55

479

Chapter 140

23/07/2022 17:55

686

Chapter 139

23/07/2022 17:55

591

Chapter 138

23/07/2022 17:55

431

Chapter 137

23/07/2022 17:55

520

Chapter 136

23/07/2022 17:55

492

Chapter 135

23/07/2022 17:55

453

Chapter 134

23/07/2022 17:55

507

Chapter 133

23/07/2022 17:55

471

Chapter 132

23/07/2022 17:55

506

Chapter 131

23/07/2022 17:55

441

Chapter 130

23/07/2022 17:55

535

Chapter 129

23/07/2022 17:55

490

Chapter 128

23/07/2022 17:54

383

Chapter 127

23/07/2022 17:54

462

Chapter 126

23/07/2022 17:54

510

Chapter 125

23/07/2022 17:54

581

Chapter 124

23/07/2022 17:54

459

Chapter 123

23/07/2022 17:54

448

Chapter 122

23/07/2022 17:54

355

Chapter 121

23/07/2022 17:54

427

Chapter 120

23/07/2022 17:54

553

Chapter 119

23/07/2022 17:54

491

Chapter 118

23/07/2022 17:54

423

Chapter 117

23/07/2022 17:54

441

Chapter 116

23/07/2022 17:54

688

Chapter 115

23/07/2022 17:54

501

Chapter 114

23/07/2022 17:54

548

Chapter 113

23/07/2022 17:54

491

Chapter 112

23/07/2022 17:54

460

Chapter 111

23/07/2022 17:54

563

Chapter 110

23/07/2022 17:54

514

Chapter 109

23/07/2022 17:54

463

Chapter 108

23/07/2022 17:53

446

Chapter 107

23/07/2022 17:53

401

Chapter 106

23/07/2022 17:53

468

Chapter 105

23/07/2022 17:53

579

Chapter 104

23/07/2022 17:53

430

Chapter 103

23/07/2022 17:53

398

Xem thêm: tổng tài và cô vợ nhỏ

Chapter 102

23/07/2022 17:53

431

Chapter 101

23/07/2022 17:53

531

Chapter 100

23/07/2022 17:53

486

Chapter 99

23/07/2022 17:53

453

Chapter 98

23/07/2022 17:53

373

Chapter 97

23/07/2022 17:53

510

Chapter 96

23/07/2022 17:53

402

Chapter 95

23/07/2022 17:53

381

Chapter 94

23/07/2022 17:53

536

Chapter 93

23/07/2022 17:53

307

Chapter 92

23/07/2022 17:53

431

Chapter 91

23/07/2022 17:53

426

Chapter 90

23/07/2022 17:53

1.101

Chapter 89

23/07/2022 17:53

526

Chapter 88

23/07/2022 17:52

376

Chapter 87

25/07/2021 23:08

1.930

Chapter 86

22/07/2021 18:15

920

Chapter 85

19/07/2021 22:30

1.039

Chapter 84

18/07/2021 06:01

794

Chapter 83

04/07/2021 19:35

887

Chapter 82

04/07/2021 14:16

831

Chapter 81

29/06/2021 08:48

1.082

Chapter 80

29/06/2021 08:48

936

Chapter 79

29/06/2021 08:48

818

Chapter 78

29/06/2021 08:48

872

Chapter 77

29/06/2021 08:48

810

Chapter 76

29/06/2021 08:48

865

Chapter 75

29/06/2021 08:48

907

Chapter 74

29/06/2021 08:47

983

Chapter 73

29/06/2021 08:47

921

Chapter 72

29/06/2021 08:47

872

Chapter 71

29/06/2021 08:47

988

Chapter 70

29/06/2021 08:47

872

Chapter 69

29/06/2021 08:47

958

Chapter 68

29/06/2021 08:47

871

Chapter 67

29/06/2021 08:47

938

Chapter 66

29/06/2021 08:47

870

Chapter 65

29/06/2021 08:47

924

Chapter 64

29/06/2021 08:46

1.156

Chapter 63

29/06/2021 08:46

1.058

Chapter 62

29/06/2021 08:46

876

Chapter 61

29/06/2021 08:46

1.002

Chapter 60

29/06/2021 08:46

870

Chapter 59

29/06/2021 08:46

977

Chapter 58

29/06/2021 08:46

1.025

Chapter 57

29/06/2021 08:46

900

Chapter 56

29/06/2021 08:46

940

Chapter 55

29/06/2021 08:46

882

Chapter 54

29/06/2021 08:45

915

Chapter 53

29/06/2021 08:45

849

Chapter 52

29/06/2021 08:45

904

Chapter 51

29/06/2021 08:45

850

Chapter 50

29/06/2021 08:45

963

Chapter 49

29/06/2021 08:45

843

Chapter 48

29/06/2021 08:45

896

Chapter 47

29/06/2021 08:44

839

Chapter 46

29/06/2021 08:44

842

Chapter 45

29/06/2021 08:44

890

Chapter 44

29/06/2021 08:44

868

Chapter 43

29/06/2021 08:44

984

Chapter 42

29/06/2021 08:43

803

Chapter 41

29/06/2021 08:43

864

Chapter 40

29/06/2021 08:43

875

Chapter 39

29/06/2021 08:43

837

Chapter 38

29/06/2021 08:43

840

Chapter 37

29/06/2021 08:42

856

Chapter 36

29/06/2021 08:42

806

Chapter 35

29/06/2021 08:42

1.199

Chapter 34

29/06/2021 08:42

1.018

Chapter 33

29/06/2021 08:42

747

Chapter 32

29/06/2021 08:42

677

Chapter 31

29/06/2021 08:42

802

Chapter 30

29/06/2021 08:41

762

Chapter 29

29/06/2021 08:41

850

Chapter 28

29/06/2021 08:41

787

Chapter 27

29/06/2021 08:41

771

Chapter 26

29/06/2021 08:41

831

Chapter 25

29/06/2021 08:41

714

Chapter 24

29/06/2021 08:41

771

Chapter 23

29/06/2021 08:41

813

Chapter 22

29/06/2021 08:41

782

Chapter 21

29/06/2021 08:41

795

Chapter 20

29/06/2021 08:41

816

Chapter 19

29/06/2021 08:40

704

Chapter 18

29/06/2021 08:40

753

Chapter 17

29/06/2021 08:40

898

Chapter 16

29/06/2021 08:40

758

Chapter 15

29/06/2021 08:40

860

Chapter 14

29/06/2021 08:40

800

Chapter 13

29/06/2021 08:40

836

Chapter 12

29/06/2021 08:40

816

Chapter 11

29/06/2021 08:40

808

Chapter 10

29/06/2021 08:40

814

Chapter 9

29/06/2021 08:40

984

Chapter 8

29/06/2021 08:40

772

Chapter 7

29/06/2021 08:40

878

Chapter 6

29/06/2021 08:40

1.125

Chapter 5

29/06/2021 08:39

995

Chapter 4

29/06/2021 08:39

1.024

Chapter 3

29/06/2021 08:39

824

Chapter 2

29/06/2021 08:39

1.041

Chapter 1

29/06/2021 08:39

1.269

Chapter 0

29/06/2021 08:39

1.577

 • Bình luận
 • Facebook

(Hãy Báo cáo những comment ko hoặc và Thích những comment tích cực)

hãy comment với văn hóa truyền thống nhằm rời bị khóa tài khoản

ĐỀ XUẤT BẠN ĐỌC

17 Years Old That Summer Days Miracle

Tác giả: Không rỏ

Trạng thái: Đang tiến thủ hành

Thể loại: Manhwa , Romance , School Life

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 8

Vô Địch Từ Cưỡng Hôn Ma Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Trạng thái: Đang tiến thủ hành

Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu , Xuyên Không

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 170

Tây Du

Tác giả: Trịnh Kiện Hoà - Đặng Chí Huy

Trạng thái: Đã trả thành

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Martial Arts , Truyện Màu

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 291

Cẩm Lý thiếu thốn phái nữ của tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Trạng thái: Đã trả thành

Thể loại: Cổ Đại , Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 117

Ta Là Chí Tôn

Tác giả: Đang cập nhật

Trạng thái: Đang tiến thủ hành

Thể loại: Action , Manhua , Truyện Màu

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 178

BẢNG XẾP HẠNG

 • 01

  Tôi Thăng cấp cho một mình Chapter 200 8.911.193 lượt xem

 • 02

  Cô Đi Mà Kết Hôn Với Chồng Tôi Đi Chapter 68 1.751.178 lượt xem

 • 03

  Hoán Đổi Diệu Kỳ Chapter 483 243.244 lượt xem

 • 04

  Thể Thao Cực Hạn Chapter 481 78.666 lượt xem

 • 05

  Hoá Thân Thành Mèo - Eleceed Chapter 278 76.234 lượt xem

 • 06

  Tôi Thăng cấp cho 1 mình SS2 Chapter 90 75.418 lượt xem

 • 07

  Tân Thế Giới Tuyệt Vời Chapter 197 73.123 lượt xem

 • 08

  Ánh Sao Ban Mai Chapter 77.5 50.320 lượt xem

 • 09

  Người Xấu Chapter 183 50.154 lượt xem

  Xem thêm: scandal hàng đầu

 • 10

  Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 242 47.824 lượt xem

THỂ LOẠI

 • Adventure
 • Chuyển Sinh
 • Mystery
 • Supernatural
 • Truyện Màu