mau so 04 2013 tt lltp

Mẫu tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp tiên tiến nhất và cơ hội viết

Bạn đang xem: mau so 04 2013 tt lltp

Mẫu tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp tiên tiến nhất và cơ hội viết

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Mẫu tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Các khuôn mẫu tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp (hay thường hay gọi là giấy tờ xác nhận ko chi phí án chi phí sự) được quy toan bên trên Thông tư 16/2013/TT-BTP, bao gồm:

- Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp: Mẫu số 03/2013/TT-LLTP.

Mẫu số 03/2013/TT-LLTP

- Tờ khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp tình huống ủy quyền đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá thể là phụ vương, u của những người ko trở nên niên đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Mẫu số 04/2013/TT-LLTP.

Mẫu số 04/2013/TT-LLTP

- Văn bạn dạng đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 người sử dụng cho tới phòng ban việt nam, tổ chức triển khai chủ yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị xã hội: Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP.

Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP

- Văn bạn dạng đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 người sử dụng cho tới phòng ban tổ chức tố tụng: Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP.

Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP

2. Cách ghi chép tờ khai cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp

* Cách ghi chép khuôn mẫu số 03/2013/TT-LLTP:

- Mục 1: Viết bằng văn bản in hoa, đầy đủ vệt.

- Mục 2: Ghi rõ rệt xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ TP.HCM trực nằm trong Trung ương.

- Mục 3, 4: Trường ăn ý sở hữu điểm thông thường trú và điểm tạm thời trú thì ghi cả nhì điểm.

- Mục 5: Ghi rõ rệt là chứng tỏ quần chúng. # hoặc hộ chiếu.

- Mục 6: Đối với những người từng là quân nhân bên trên ngũ, công chức, người công nhân quốc chống, quân nhân dự bị, dân binh tự động vệ thì ghi rõ rệt dịch vụ nhập thời hạn đáp ứng nhập quân team.

- Mục 7:

+ Phiếu lý lịch tư pháp số một là Phiếu ghi những án tích không được xóa và ko ghi những án tích đang được xóa; vấn đề về cấm đảm nhận dịch vụ, xây dựng, vận hành công ty, liên minh xã chỉ ghi nhập Phiếu lý lịch tư pháp số 1 Khi cá thể, phòng ban, tổ chức triển khai sở hữu đòi hỏi.

+ Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi không thiếu thốn những án tích, bao hàm án tích đang được xóa và án tích không được xóa và vấn đề về cấm đảm nhận dịch vụ, xây dựng, vận hành công ty, liên minh xã.

* Cách ghi chép khuôn mẫu số 04/2013/TT-LLTP:

- Mục 1: Họ và thương hiệu người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người ko trở nên niên; ghi bằng văn bản in hoa, đầy đủ vệt.

- Mục 2: Ghi rõ rệt xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ TP.HCM trực nằm trong Trung ương.

- Mục 3: Ghi rõ rệt vị trí nhằm liên hệ Khi quan trọng.

- Mục 4: Ghi rõ rệt là chứng tỏ quần chúng. # hoặc hộ chiếu.

- Mục 5: Ghi rõ rệt quan hệ nhập tình huống người được ủy quyền là phụ vương, u, phu nhân, ông chồng, con cái của những người ủy quyền; nhập tình huống này sẽ không cần phải có văn bạn dạng ủy quyền.

- Mục 6: Ghi rõ rệt nhập tình huống sở hữu văn bạn dạng ủy quyền.

- Mục 7: Ghi bằng văn bản in hoa, đầy đủ vệt.

- Mục 8,9: Trường ăn ý sở hữu điểm thông thường trú và điểm tạm thời trú thì ghi cả nhì điểm.

- Mục 10: Trường ăn ý là kẻ ko trở nên niên bên dưới 14 tuổi tác thì ko nên ghi nội dung này.

- Mục 11: Kê khai quy trình trú ngụ, công việc và nghề nghiệp, điểm thao tác kể từ Khi kể từ 14 tuổi tác trở lên trên.

- Mục 12: Đối với những người từng là quân nhân bên trên ngũ, công chức, người công nhân quốc chống, quân nhân dự bị, dân binh tự động vệ thì ghi rõ rệt dịch vụ nhập thời hạn đáp ứng nhập quân team.

* Cách ghi chép Mẫu số 05a/2013/TT-LLTP:

Xem thêm: du lich nhat ban saigontourist

- Mục 1: Ghi Trung tâm Lý lịch tư pháp vương quốc hoặc Sở Tư pháp.

- Mục 2: Ghi rõ rệt thương hiệu phòng ban, tổ chức triển khai đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

* Cách ghi chép Mẫu số 05b/2013/TT-LLTP:

- Mục 1: Trung tâm Lý lịch tư pháp vương quốc hoặc Sở Tư pháp.

- Mục 2: Ghi rõ rệt thương hiệu phòng ban tổ chức tố tụng đòi hỏi cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

3. Mẫu Phiếu lý lịch tư pháp

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Mẫu số 06/2013/TT-LLTP.

Mẫu số 06/2013/TT-LLTP

- Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Mẫu số 07/2013/TT-LLTP.

Mẫu số 07/2013/TT-LLTP

4. Cách ghi chép Phiếu lý lịch tư pháp

* Cách ghi chép Phiếu lý lịch tư pháp số 1:

- Mục 1: Ghi rõ rệt thương hiệu phòng ban vận hành hạ tầng tài liệu lý lịch tư pháp.

- Mục 2: Viết bằng văn bản in hoa, đầy đủ vệt.

- Mục 3: Ghi rõ rệt tỉnh/ TP.HCM trực nằm trong Trung ương.

- Mục 4,5: Trường ăn ý sở hữu điểm thông thường trú và điểm tạm thời trú thì ghi cả nhì điểm.

 - Mục 6: Ghi rõ rệt là chứng tỏ quần chúng. # hoặc hộ chiếu.

- Mục 7: Trường ăn ý cá thể không tồn tại đòi hỏi xác nhận vấn đề cấm đảm nhận dịch vụ, xây dựng, vận hành công ty, liên minh xã thì mục 10 ko ghi nhập Phiếu lý lịch tư pháp số 1.

- Mục 8: Thủ trưởng phòng ban vận hành hạ tầng tài liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

* Cách ghi chép Phiếu lý lịch tư pháp số 2:

- Mục 1: Ghi rõ rệt phòng ban vận hành hạ tầng tài liệu lý lịch tư pháp.

- Mục 2: Viết bằng văn bản in hoa, đầy đủ vệt.

- Mục 3: Ghi rõ rệt tỉnh/ TP.HCM trực nằm trong Trung ương.

- Mục 4,5: Trường ăn ý sở hữu điểm thông thường trú và điểm tạm thời trú thì ghi cả nhì điểm.

- Mục 6: Ghi rõ rệt là chứng tỏ quần chúng. # hoặc hộ chiếu.

- Mục 7:

+ Đối với những người không trở nên phán quyết thì ghi theo đòi quy toan bên trên điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư 13/2011/TT-BTP.

+ Đối với những người đã biết thành phán quyết thì ghi theo đòi quy toan bên trên khoản 12 Điều 1 Thông tư 16/2013/TT-BTP.

- Mục 8:

+ Đối với những án tích đang được xóa thì ghi rõ: Đã được xóa án tích ngày …. tháng…. năm….

+ Đối với những án tích không được xóa thì ghi rõ: Chưa được xóa án tích.

- Mục 9: Thủ trưởng phòng ban vận hành hạ tầng tài liệu lý lịch tư pháp hoặc người được ủy quyền ký Phiếu lý lịch tư pháp.

Xem thêm: usci code la gi

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, phấn chấn lòng gửi về E-Mail [email protected].