Mặn Tiếng Anh Là Gì

  -  

salty, salt, briny are the top translations of "mặn" into English. Sample translated sentence: Bạn không thể uống nước biển vì nó quá mặn. ↔ You can not drink the seawater, for it is too salty.


Nhưng khi rời đi, tôi bỗng thấy vị cay và mặn nơi khoé mắt

But as I left Tony, I felt the sting and salt of tears


*

*

Các tổ tiên cuối cùng phổ biến để Myotragus và Nesogoral đến Majorca và Sardinia khoảng 6 triệu năm trước đây, một thời gian mà tại đó các eo biển Gibraltar đã bị đóng kín và Biển Địa Trung Hải là một tập hợp hồ mặn.

Bạn đang xem: Mặn tiếng anh là gì


The last ancestor common to Myotragus and Nesogoral arrived at Majorca and Sardinia around 6 million years ago, a time at which the Straits of Gibraltar were closed and the Mediterranean Sea was a small collection of salty lakes.
Sự phân tách xảy ra ở nhiệt độ cao, độ mặn thấp và độ pH cao (độ pH thấp cũng làm tách DNA, nhưng vì DNA trở nên không ổn định do axit bị khử purine hóa (bản chất DNA là một loại axit), do đó độ pH thấp ít khi được sử dụng).
Melting occurs at high temperature, low salt and high pH (low pH also melts DNA, but since DNA is unstable due to acid depurination, low pH is rarely used).
Trump nói rằng ông không mặn mà với việc trở thành một nhà đầu tư chứng khoán, nhưng tại thời điểm đó rất khó tìm được một bất động sản hạng nhất với giá tốt trong khi cổ phiếu lúc đó rẻ và tạo ra dòng tiền tốt từ cổ tức.
Trump stated that he was not enthusiastic to be a stock market investor, but that prime real estate at good prices was hard to find at that time and that stocks and equity securities were cheap and generating good cash flow from dividends.
Vào khoảng cuối thế kỷ 16, quan hệ giữa Liên bang Ba Lan-Litva và Đế quốc Ottoman, vốn đã không được mặn nồng cho lắm, lại càng bị làm xấu đi bởi các hành động đòi độc lập của người Cozak ngày càng gia tăng.
Around the end of the 16th century, the relations between the Commonwealth and the Ottomans, never too cordial, further worsened with the growing number of independent actions by Cossacks.
Tuy nhiên, những tuyên bố trong quá khứ rằng cá sấu nước mặn chịu trách nhiệm cho hàng ngàn người tử vong hàng năm có khả năng là cường điệu và có thể làm sai lệch lợi ích cho các công ty da, các tổ chức săn bắn và các nguồn khác có thể hưởng lợi từ việc tối đa hóa nhận thức tiêu cực về cá sấu cho nguồn tài chính đạt được.
However, claims in the past that saltwater crocodiles are responsible for thousands of human fatalities annually are likely to have been exaggerations and were probably falsified to benefit leather companies, hunting organizations and other sources which may have benefited from maximizing the negative perception of crocodiles for financial gain.

Xem thêm: Update Review Và Thông Tin Giá Vé Cáp Treo Đà Lạt Tháng 11, Vé Cáp Treo Đồi Robin Đà Lạt


Ông Achim Fock, quyền Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: “Những diễn biến thời tiết khắc nghiệt gần đây tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, như hạn hán, ngập mặn, đang ảnh hưởng xấu đến đời sống của nông dân, trong đó phần lớn là người nghèo.
“Recent extreme weather in the Mekong River Delta, including drought and salinity intrusion, are negatively affecting the lives of the farmers – most of whom are poor,” said Achim Fock, Acting Country Director for the World Bank in Vietnam.
Mặc dù có sự khác biệt độ mặn trong vùng biển khác nhau, các thành phần tương đối của các muối hòa tan là ổn định trong khắp các đại dương của thế giới.
Despite variations in the levels of salinity in different seas, the relative composition of the dissolved salts is stable throughout the world"s oceans.
Đặc điểm quan trọng là các vùng nước này có xu hướng thay đổi độ mặn trên một số phạm vi có ý nghĩa sinh học theo mùa hoặc trên một khoảng thời gian tương đối gần tương đương.
The important characteristic is that these waters tend to vary in salinity over some biologically meaningful range seasonally or on some other roughly comparable time scale.
Few organisms can survive like D. salina does in such highly saline conditions as salt evaporation ponds.
We pay the bill at the end of the month, but the people that are really going to pay the bill are our grandchildren.
Con người và các động vật khác đã phát triển những giác quan cho phép họ đánh giá được chất lượng của nước bằng cách tránh nước quá mặn hoặc quá hôi.

Xem thêm: Nguyen Shack Ninh Binh - Nguyen Shack Ninh Bình, Xem Đánh Giá Và Giá Phòng


Humans and other animals have developed senses that enable them to evaluate the potability of water by avoiding water that is too salty or putrid.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M