LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

  -  
cho hỏi lệ phí đăng ký cư trú 2022 là bao nhiêu? tất cả thống độc nhất mức thu lệ phí đăng ký cư trú ko ạ? - thắc mắc của các bạn Khánh Linh đến từ Gia Lai.
*
Nội dung chủ yếu

Lệ phí đk cư trú 2022 là bao nhiêu?

Theo công cụ tại Điều 3 Thông bốn 85/2019/TT-BTC quy định những khoản giá thành thuộc thẩm quyền của HĐND cấp cho tỉnh như sau:

Danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh1. Lệ phí đk cư trú (đối với chuyển động do cơ quan địa phương thực hiện).

Bạn đang xem: Lệ phí đăng ký tạm trú

2. Lệ giá thành cấp chứng tỏ nhân dân (đối với hoạt động do cơ sở địa phương thực hiện).3. Lệ giá thành hộ tịch.4. Lệ phí cấp chứng từ phép lao động cho những người nước ngoài thao tác tại vn (đối với cấp cho phép vì cơ quan địa phương thực hiện).5. Lệ phí cấp cho giấy chứng nhận quyền áp dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.6. Lệ phí cấp thủ tục phép xây dựng.7. Lệ phí đk kinh doanh.

Như vậy, theo phương tiện hiện hành thì HĐND cấp cho tỉnh sẽ mức sử dụng mức thu lệ phí đk cư trú, cụ thể mức thu đk thường trú và đk tạm trú vì chưng HĐND cấp cho tỉnh quyết định.

Căn cứ xác minh mức thu lệ phí đăng ký cư trú theo Điều 5 Thông bốn 85/2019/TT-BTC (được sửa đổi do điểm đ khoản 3 Điều 1 Thông tư 106/2021/TT-BTC) như sau:

Căn cứ xác định mức thu phí và lệ phí...Đối với các khoản lệ phíLệ phí đk cư trú là khoản thu so với người được cơ quan đăng ký cư trú giải quyết việc đăng ký cư trú theo qui định của pháp luật.

Xem thêm: Quán Ăn Ngon Ở Cao Lãnh Đồng Tháp Mà Bạn Nên Ghé Khi Đi Du Lịch

- Lệ phí đăng ký cư trú so với việc đăng ký và cai quản cư trú gồm: Đăng cam kết thường trú, đk tạm trú cả hộ hoặc một người, gia hạn tạm trú, tách hộ, điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, xác thực thông tin về cư trú. Việc đk tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm bợ trú theo danh sách thì lệ phí đăng ký được tính cùng với từng cá nhân như đăng ký tạm trú, gia hạn trợ thời trú cho một người.- địa thế căn cứ điều kiện thực tiễn của địa phương để dụng cụ mức thu lệ giá thành phù hợp, đảm bảo nguyên tắc sau: Mức thu lệ phí so với việc đk cư trú trên cơ quan đk cư trú thuộc thành phố trực ở trong Trung ương cao hơn nữa mức thu đối với các khoanh vùng khác.

Tuy nhiên, theo Biểu nút thu lệ phí đk cư trú phát hành kèm Dự thảo Thông tư lao lý mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đk cư trú khuyến nghị lệ phí đăng ký cư trú như sau:

*

Theo đó, dự loài kiến lệ phí đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần và đk tạm trú là 15.000 đồng/lần đăng ký đối với trường đúng theo công dân nộp hồ sơ trực tiếp.

*

Lệ phí đăng ký cư trú 2022 là bao nhiêu? Thống nhất mức thu lệ phí đk cư trú trên cả nước (Dự kiến)?

Đề xuất thống độc nhất vô nhị mức thu lệ phí đk cư trú bên trên cả nước?

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 7 Dự thảo Thông tư luật mức thu, chế độ thu, nộp và thống trị lệ phí đăng ký cư trú dụng cụ như sau:

Tổ chức thực hiện...2. Bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 5 Thông bốn số 85/2019/TT-BTC ngày 29 mon 11 năm 2019 giải đáp về phí tổn và lệ giá thành thuộc thẩm quyền ra quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và điểm đ khoản 3 Điều 1 Thông tứ số 106/2021/TT-BTC ngày 26 mon 11 năm 2021 sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tứ số 85/2019/TT-BTC.3. Tính từ lúc ngày mon năm 2022, nấc thu, chế độ thu, nộp và thống trị lệ phí đk cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này. Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh có nhiệm vụ trình Hội đồng nhân dân cung cấp tỉnh bãi bỏ quy định về lệ phí đk cư trú tại địa phương.

Theo Dự thảo, công dân nước ta khi triển khai thủ tục đk cư trú với cơ quan đk cư trú phải nộp lệ giá thành theo quy định tại Thông bốn này.

Như vậy, công dân trên cả nước sẽ đóng lệ phí đk cư trú thống duy nhất thay do theo mức công cụ của HĐND cung cấp tỉnh như hiện nay. ủy ban nhân dân cấp tỉnh giấc có trách nhiệm trình HĐND cấp tỉnh bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký cư trú trên địa phương kể từ ngày Thông tư gồm hiệu lực.

Xem thêm: Rau Đay Còn Gọi Là Rau Gì - Rau Đay Có Tác Dụng Như Thế Nào Đối Với Sức Khỏe

Nộp lệ phí đăng ký cư trú ngơi nghỉ đâu?

Căn cứ Điều 3 Dự thảo Thông tư qui định mức thu, chế độ thu, nộp và làm chủ lệ phí đk cư trú cơ chế như sau:

Tổ chức thu lệ tầm giá theo phương tiện tại Thông tứ này gồm: Công an cấp cho xã cùng Công an cung cấp huyện nơi không có đơn vị hành thiết yếu cấp xã.