Khách Sạn Ngọc Ánh Quy Nhơn

  -  
FilterRooms.RoomsRequest<0>.Adults.value + ( FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value?FilterRooms.RoomsRequest<0>.Child.value:0) khách


Bạn đang xem: Khách sạn ngọc ánh quy nhơn

11 nai lưng Văn Ơn,, việt nam

https://i.travelapi.com/hotels/25000000/24410000/24400200/24400144/d00b8ea0_b.jpg

Giảm giá 15% mang lại đặt chống sớm


*

1 && (RoomsPrice.totalRoomClasses > 0 || RoomsPrice.RoomClassesRecomments.length>0)"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg> -1 }"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg ng-click="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgtoggleSelectionMealName(meal)"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg> meal
*

Giai đoạn không có giá! hết sức tiếc cửa hàng chúng tôi không có mức giá trong thời gian này.

Xin sung sướng chọn thời gian khác hoặc liên hệ 1900 1870 sẽ được hỗ trợ


0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg class="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgcol-xs-12 no-padding recomment-available"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>

Rấc tiếc, viethanquangngai.edu.vn không kiếm thấy chống thoả yêu cầu của bạn. Vui tươi chọn lại số lượng phòng hoặc tham khảo gợi nhắc dưới đây.


*

0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>Loại phòngCác lựa chọnTổng giáGiữ phòng0 || (roomClass.TotalPrice>0 || UserTypes.isAgent)"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg data-index="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgClassIndex"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>
roomClass.TotalMealTypeShowed?1:0) }}"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg class="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgroom"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg ng-if="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg$first || mealType.firstFilter"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>


Xem thêm: Giá Vé Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Vườn Quốc Gia Bạch Mã, Vuon Quoc Gia Bach Ma

*

0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg data-html="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgtrue"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg class="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgcapacity v-tooltip"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg data-toggle="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgtooltip"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg data-placement="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgbottom"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg data-delay="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgshow"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg:100, "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpghide"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg:50"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg title="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgSức chứa tối đa: roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult>0 ? ("https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg, "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult + "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg trẻ em em"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg):"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg roomClass.Rooms<0>.MaxAdults !=roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults?("https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpghoặc "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults + "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg bạn lớn, "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg + roomClass.Rooms<0>.MaxChils +"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg trẻ em"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg):"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg (childAgeFrom + "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg - "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg + childAgeTo tuổi)"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>Tối nhiều roomClass.Rooms<0>.MaxAdults bạn lớn 0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg> và roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ em | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ con em

Phòng buổi tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng không hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng cửa sổ mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg:"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / nhà vệ sinh nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn tắm Jacuz

0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg ng-init="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgshowFacRoom =false"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>

fac

Thu gọn app phòng


1"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgInternal"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgB2B"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgVINPEARL"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgSMD"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg)"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>x roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity +"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg chống ngủ"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg + (roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays.length>1&&roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.Quantity>2?"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg, giường:"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg:"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg)
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgInternal"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgB2B"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgVINPEARL"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgSMD"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg)"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg> Tùy lựa chọn giường:
1 && (roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgInternal"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgB2B"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgVINPEARL"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgSMD"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg)"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>2"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg class="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgv-padding-bottom-5"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg ng-repeat="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgitemBedType in roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.BedSummaryDisplays track by $index"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>itemBedTypeitemBedType
1 && !(roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgInternal"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgB2B"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg|| roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgVINPEARL"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg || roomClass.Rooms<0>.Supplier=="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgSMD"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg)"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>itemBedType.description


Xem thêm: Ngày 22 Tháng 12 Là Ngày Gì? Ý Nghĩa Ngày 22 Tháng 12 22/12 Là Ngày Gì

0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.MaxAdults tín đồ lớn 0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg> & roomClass.Rooms<0>.MaxPaxNotAdult trẻ nhỏ | roomClass.Rooms<0>.IncludeAdults tín đồ lớn & roomClass.Rooms<0>.MaxChils trẻ em (childAgeFrom + "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg - "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg + childAgeTo tuổi)

Phòng về tối đa roomClass.Rooms<0>.MaxPax khách

Hướng roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Direction

roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Acreagem²

Phòng ko hút thuốc

Phòng không cửa sổ

Phòng hành lang cửa số mở

(roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity?roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.BedQuantity +"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg "https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg:"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg)+ roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.SubRoomHotels<0>.BedSummarys<0>.Name

Ban công

Bồn tắm & vòi hoa sen

Vòi hoa sen / bồn tắm nằm

Bồn tắm

Vòi hoa sen

Hồ bơi

Cửa số

Máy lạnh

Hồ ngâm

Bồn rửa mặt Jacuz

0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>roomClass.Rooms<0>.RoomInfomations.Toilet Toilet


0"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg ng-init="https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpgshowFacRoom =false"https://viethanquangngai.edu.vn/khach-san-ngoc-anh-quy-nhon/imager_1_3838_700.jpg>