Intoxicated là gì

  -  
How is a king to render sound and clear-headed judgment and not “forget what is decreed and pervert the cause of any of the sons of affliction” if he is constantly intoxicated? —Proverbs 31:4-7.

Bạn đang xem: Intoxicated là gì


Nếu lúc nào cũng say sưa thì làm sao một vị vua xét xử công minh, không “quên luật-pháp, và làm hư sự xét-đoán của người khốn-khổ”?—Châm-ngôn 31:4-7.
Priest and prophet —they have gone astray because of intoxicating liquor, they have become confused as a result of the wine, they have wandered about as a result of the intoxicating liquor; they have gone astray in their seeing, they have reeled as to decision.
Thầy tế-lễ và đấng tiên-tri đều choáng-váng vì rượu mạnh, bị rượu nuốt đi, nhân các thứ rượu mạnh mà xoàng-ba; xem sự hiện-thấy thì cắt-nghĩa sai, xử kiện thì vấp-ngã; mửa ra ô-uế đầy bàn-tiệc, chẳng có chỗ nào sạch!”
(2 Peter 2:6-8) The very fact that Lot’s daughters got him intoxicated suggests that they realized that he would not consent to haviethanquangngai.edu.vnng sexual relations with them while he was sober.
(2 Phi-e-rơ 2:6-8) Chính sự kiện hai con gái Lót phải làm ông say cho thấy họ biết rằng nếu tỉnh táo, ông sẽ không đồng ý có quan hệ tính dục với họ.
"Just Dance" talks about being intoxicated in a party, with lyrics like "What"s going on on the floor? / I love this record, baby but I can"t see straight anymore".
Về phần lời bài hát, "Just Dance" đưa vào những phần đứt quãng của giọng hát với câu "What"s going on on the floor? / I love this record, baby but I can"t see straight anymore".
He wrote: "It"s also hard to take the film seriously when scene after scene explores the director"s face with such swooning intoxication.
Anh ấy viethanquangngai.edu.vnết: "Thật khó để xem phim một cách nghiêm túc khi cảnh sau khi khám phá khuôn mặt của đạo diễn với sự say sưa ngất ngây như vậy.
Woe to those who are mighty in drinking wine, and to the men with viethanquangngai.edu.vntal energy for mixing intoxicating liquor, those who are pronouncing the wicked one righteous in consideration of a bribe, and who take away even the righteousness of the righteous one from him!”
Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, có sức-lực đặng pha các thức uống hay say; vì hối-lộ mà xưng kẻ có tội là công-bình, và cướp lấy sự công-bình của người nghĩa!”
On October 31, 1993, Phoenix collapsed and died of combined drug intoxication following a drug overdose on the sidewalk outside the West Hollywood nightclub The viethanquangngai.edu.vnper Room at the age of 23.
Vào ngày 31 tháng 8 năm 1993, Phoenix đột quỵ và chết vì nhồi máu cơ tim do sốc thuốc trên vỉa hè ngoài câu lạc bộ The viethanquangngai.edu.vnper Room ở phía Tây Hollywood, California, tuổi 23.
Magnesium therapy is recommended for people with ventricular arrhythmia associated with torsades de pointes who present with long QT syndrome as well as for the treatment of people with digoxin intoxication-induced arrhythmias.
Điều trị bằng magiê được khuyến cáo cho những người bị rối loạn nhịp thất liên quan đến xoắn đỉnh có biểu hiện mắc hội chứng QT dài cũng như điều trị cho những người bị rối loạn nhịp tim do nhiễm độc digoxin.

Xem thêm: Vé Xe Huế Đi Đà Nẵng 【Cập Nhật 2021】, Vé Xe Huế Đi Đà Nẵng Giá Rẻ Lịch Trình Chạy 24H


Even people who are resting quietly in extreme heat or humidity may run the risk of water intoxication if they drink large amounts of water over short periods for rehydration.
Ngay cả những người đang nghỉ ngơi yên tĩnh trong quá nóng hoặc độ ẩm có thể có nguy cơ nhiễm độc nước nếu họ uống một lượng nước lớn trong thời gian ngắn để bù nước.
Nazirites were to abstain from the product of the viethanquangngai.edu.vnne and all intoxicating beverages, requiring self-denial.
(Psalm 104:15; Ecclesiastes 9:7) But it does warn: “Wine is a ridiculer, intoxicating liquor is boisterous, and everyone going astray by it is not wise.”
Kinh-thánh không cấm dùng các thức uống có chất rượu mà cơ thể có thể “đốt” đi như nhiên liệu hay thực phẩm (Thi-thiên 104:15; Truyền-đạo 9:7).
Furious with himself and suffering the effects of what he couldn"t possibly have known was steroid intoxication, he destroyed the washer in a fit of rage.
Quá bực với bản thân và chịu ảnh hưởng của thuốc mà hắn không thể nào biết được chính là nhiễm độc steroid nên hắn phá cái máy giặt cho hả giận
From 1989 to 2007 Woodard built replicas of the Dreamachine, a stroboscopic contrivance deviethanquangngai.edu.vnsed by Brion Gysin and Ian Sommerviethanquangngai.edu.vnlle involviethanquangngai.edu.vnng a slotted cylinder, made of copper or paper, rotating about an electrical lamp—when observed with closed eyes the machine can trigger mental aberrations that are comparable to substance intoxication and/or dreaming.
Từ năm 1989 đến năm 2007, Woodard đã chế tạo các mô phỏng của Dreamachine, một thiết bị sáng đèn do Brion Gysin và Ian Sommerviethanquangngai.edu.vnlle chế tạo ra, nó bao gồm một ống trụ có rãnh, làm bằng đồng hoặc giấy, xoay quanh một chiếc đèn điện—khi nhìn vào nó với đôi mắt nhắm lại, máy có thể kích thích những ảo giác về tâm lý tương tự như hiệu ứng của say ma tuý hoặc nằm mơ.
“Wine is a ridiculer, intoxicating liquor is boisterous, and everyone going astray by it is not wise.”
“Rượu nho là kẻ chế giễu, men say thì buông tuồng; ai để chúng xui lầm lạc chẳng phải là người khôn”.
The depressant effect on the central nervous system (similar to ethanol intoxication) is a potential hazard when working with n-butanol in enclosed spaces, although the odour threshold (0.2–30 ppm) is far below the concentration which would have any neurological effect. n-Butanol is of low toxicity to aquatic vertebrates and invertebrates.
Tác động trầm cảm lên hệ thần kinh trung ương (tương tự như nhiễm độc ethanol) là một nguy cơ tiềm ẩn khi làm viethanquangngai.edu.vnệc với n-butanol trong các không gian kín, mặc dù ngưỡng mùi (0,2-30 ppm) thấp hơn nhiều so với nồng độ có thể có bất kỳ tác dụng thần kinh. n-butanol có độ độc thấp đối với động vật có xương sống và động vật không xương sống dưới nước.
Levels of even less than 0.1% can cause intoxication, with unconsciousness often occurring at 0.3–0.4%.
Nồng độ thậm chí thấp hơn 0,1% có thể sinh ra tình trạng say, nồng độ 0,3-0,4% gây ra tình trạng hôn mê.

Xem thêm: Top 12 Khách Sạn Quận Thanh Xuân Hà Nội, Khách Sạn Quận Thanh Xuân Gần Hà Nội Giá Rẻ


Recall, though, this point: “When, now, the director of the feast tasted the water that had been turned into wine . . . , called the bridegroom and said to him: ‘Every other man puts out the fine wine first, and when people are intoxicated, the inferior.’”
Nhưng cần phải nhớ điều này: “Một khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu...ông mới gọi vị tân lang mà nói: “Phàm người ta, trước tiên ai cũng thết rượu hảo hạng đã; khi khách ngà ngà thì đãi rượu xoàng hơn” (Giăng 2:9, 10, bản dịch của linh-mục Nguyễn Thế Thuấn).
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M