hãy nắm lấy tay em

 • Reads 46,844
 • Votes 1,531
 • Parts 29

Ongoing, First published Jan 21, 2020

Bạn đang xem: hãy nắm lấy tay em

Table of contents

 • Tue, Jan 21, 2020

 • Tue, Jan 21, 2020

 • Wed, Jan 22, 2020

 • Wed, Jan 22, 2020

 • Wed, Jan 22, 2020

 • Thu, Jan 23, 2020

 • Fri, Jan 24, 2020

 • Sat, Jan 25, 2020

 • Mon, Jan 27, 2020

 • Tue, Jan 28, 2020

 • Wed, Jan 29, 2020

 • Thu, Jan 30, 2020

 • Fri, Jan 31, 2020

  Xem thêm: âu dương y phàm

 • Sat, Feb 1, 2020

 • Sun, Feb 2, 2020

 • Mon, Feb 3, 2020

 • Tue, Feb 4, 2020

 • Wed, Feb 5, 2020

 • Wed, Feb 5, 2020

 • Thu, Feb 6, 2020

 • Sat, Feb 8, 2020

 • Sun, Feb 9, 2020

 • Sun, Feb 9, 2020

 • Mon, Feb 10, 2020

 • Wed, Feb 12, 2020

 • Thu, Feb 13, 2020

  Xem thêm: mê điệp tình nhân chiến

 • Fri, Feb 14, 2020

 • Sat, Feb 15, 2020

 • Sat, Mar 28, 2020

Tình yêu thương là gì? Hứa hứa hẹn là gì? Tại sao chỉ vì như thế một màng trinh bạch nhưng mà xé nhừ tấm lòng, ruồng vứt cô? 
  Người tớ ko tôn trọng chị, ko kính yêu chị, thì luôn luôn sở hữu em ở phía trên. Tiểu Giai, anh yêu thương em!