giảo xuân bính

Xuân Trì FULL

Xuân Trì FULL

7.9/10

7855

Bạn đang xem: giảo xuân bính

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 18
Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10

32389

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 73
Chúng Ta Kết Hôn Đi

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10

5576

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Chương 74
Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

7.5/10

25748

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Mình Cưới Nhau Đi FULL

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10

19766

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Cặp Đôi Nồng Cháy

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10

37112

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 90
Ngỡ

Ngỡ

7.7/10

25884

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 91
Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10

110777

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Uyên ương rực lửa

Uyên ương rực lửa

8.5/10

29231

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Khác

Chương 59
Thất trọng

Thất trọng

8.5/10

12610

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 3
Ảo Mộng

Ảo Mộng

7.7/10

6724

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Chương 33
Bách niên hảo hợp

Bách niên hảo hợp

8.5/10

139366

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 101
Hãy ở lại mặt mũi anh

Hãy ở lại mặt mũi anh

8.5/10

104205

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 66
Tôi tiếp tục đợi em rất mất thời gian rồi

Tôi tiếp tục đợi em rất mất thời gian rồi

8.5/10

1828

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 1
Tiểu tiên sinh

Tiểu tiên sinh

8.5/10

87691

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 80
Hãn phu

Hãn phu

8.5/10

41571

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 233
Chân Thành

Chân Thành

7.3/10

16020

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 16
Vợ ngọt

Vợ ngọt

8.5/10

550712

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 72
Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10

194793

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 71
Ánh Dương ấm êm Áp

Ánh Dương ấm êm Áp

7.5/10

430252

Trạng thái: Full

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 94
Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

7.5/10

6025

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Giảo Xuân Bính

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Xuân Trì FULL

C18

Xuân Trì FULL

7.9/10

7855

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

C73

Chúng Ta Kết Hôn Thôi FULL

7.2/10

32389

Xem thêm: long huyết chiến thần

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chúng Ta Kết Hôn Đi

C74

Chúng Ta Kết Hôn Đi

7.3/10

5576

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Gia Đấu

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

C66

Xin Em Tại Lại Cạnh Anh FULL

7.5/10

25748

Thể loại: Ngôn Tình

Mình Cưới Nhau Đi FULL

C64

Mình Cưới Nhau Đi FULL

7.3/10

19766

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cặp Đôi Nồng Cháy

C90

Cặp Đôi Nồng Cháy

7.9/10

37112

Thể loại: Ngôn Tình

Ngỡ

C91

Ngỡ

7.7/10

25884

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

C67

Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu FULL

7.1/10

110777

Thể loại: Ngôn Tình

Uyên ương rực lửa

C59

Uyên ương rực lửa

8.5/10

29231

Thể loại: Truyện Khác

Thất trọng

C3

Thất trọng

8.5/10

12610

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ảo Mộng

C33

Ảo Mộng

7.7/10

6724

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Truyện Teen, Ngôn Tình, Truyện Khác, Light Novel

Bách niên hảo hợp

C101

Bách niên hảo hợp

8.5/10

139366

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Hãy ở lại mặt mũi anh

C66

Hãy ở lại mặt mũi anh

8.5/10

104205

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tôi tiếp tục đợi em rất mất thời gian rồi

C1

Tôi tiếp tục đợi em rất mất thời gian rồi

8.5/10

1828

Thể loại: Truyện Ngược, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Tiểu tiên sinh

C80

Tiểu tiên sinh

8.5/10

87691

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Hãn phu

C233

Hãn phu

8.5/10

41571

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chân Thành

C16

Chân Thành

7.3/10

16020

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ ngọt

C72

Vợ ngọt

8.5/10

550712

Thể loại: Truyện Sắc, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

C71

Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

7.5/10

194793

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ánh Dương ấm êm Áp

C94

Ánh Dương ấm êm Áp

7.5/10

430252

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

C8

Mong Rằng, Em Tại Cạnh Cạnh Anh

Thể loại: Ngôn Tình