Functional requirements là gì

  -  
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/viethanquangngai.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/non-functional-requirement-va-chuyen-ve-cai-xo-be-header.jpg?fit=1023%2C666&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/viethanquangngai.edu.vn/wp-content/uploads/2019/05/non-functional-requirement-va-chuyen-ve-cai-xo-be-header.jpg?fit=1023%2C666&ssl=1" />

Chuyện là bên mình tất cả cái xô bể, chắp vá cũng được 7-8 lớp. Về bạn dạng chất, nó vẫn đựng nước được. Dẫu vậy ngoài đặc điểm đó ra, nó trông như thiết bị bỏ.

Mẹ bản thân thì vẫn khoái dùng loại xô này, với không nỡ quăng quật nó đi :3

Nhưng các lần về quê mình lại chẳng muốn dùng nó tí nào? Kỳ cục zậy đó? cùng là một cái xô bể, nhưng có người mong muốn dùng, có người không.

Đó là vấn đề của unique of Service. Ánh xạ qua trái đất phần mềm, nó đó là Non-Functional Requirement