Ý NGHĨA CỦA ELASTIC TRONG TIẾNG ANH

  -  
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

elastic
*

elastic /i"læstik/ tính từ giãn nở ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), bầy hồi; mềm dẻo nhún dancing (bước đi...) bồng bột, bốc đồngelastic conscience lương trung tâm để từ tha thứ danh từ dây chun, dây cao su
dãn đượcđàn hồiHookean elastic solid: đồ gia dụng rắn bọn hồi Hookeapparent elastic limit: giới hạn đàn hồi biểu kiếnapparent elastic limit: giới hạn lũ hồi quy ướcapparent elastic range: miền lũ hồi biểu kiếnapparent elastic range: miền bọn hồi quy ướcbeam (on elastic foundation): dầm trên nền bầy hồibeam on elastic base: dầm trên nền lũ hồibeam on elastic foundation: rầm trên nền lũ hồibeam on elastic foundation: dầm trên nền đàn hồibeam on elastic support: dầm bên trên gối đàn hồibeam on elastic supports: dầm trên gối (tựa) đàn hồibent on elastic foundation: mổ trên nền đàn hồibent on elastic foundation: trụ bên trên nền đàn hồicase foundation with elastic pad: móng hộp tất cả đệm lũ hồicoefficient of elastic uniform restraint: thông số nén bọn hồi đềucommercial elastic limit: giới hạn bầy hồi kỹ thuậtcontinuous elastic foundation: nền bầy hồi liên tụcconventional elastic limit: giới hạn đàn hồi quy ướcdepth of elastic embedment: độ sâu của ngàm bọn hồielastic aftereffect: hậu quả lũ hồielastic aftereffect: tác dụng bầy hồielastic anisotropy: tính dị hướng bọn hồielastic arch: vòm bầy hồielastic bandage: bảng lũ hồielastic bar: thanh đàn hồielastic barrier: màng đàn hồielastic base: nền bọn hồielastic beam: dầm đàn hồielastic bearing: gối tựa bọn hồielastic behaviour: trạng thái bầy hồielastic bending: sự uốn đàn hồielastic bending: uốn nắn ngang lũ hồielastic bitumen: bitum đàn hồielastic body: vật dụng thể bọn hồielastic buckling: uốn nắn dọc đàn hồielastic cartilage: sụn bầy hồielastic centre: tâm đàn hồielastic clip: clip bọn hồielastic clutch: khớp trục đàn hồielastic coefficient: hệ số bọn hồielastic collision: va chạm bọn hồielastic come-back: sự bọn hồielastic compression: sự nén đàn hồielastic connection: sự nối bầy hồielastic connection: côn trùng nối bọn hồielastic constant: môđun lũ hồielastic constant: hằng số lũ hồielastic constants: các hằng số bọn hồielastic constraint: sự ép bọn hồielastic coupling: khớp bầy hồielastic curve: đường đàn hồielastic curve: con đường cong bọn hồielastic deflection: độ võng đàn hồielastic deformation: sự đổi thay dạng bọn hồielastic deformation: phát triển thành dạng đàn hồielastic deformation modulus: môđun đổi mới dạng đàn hồielastic design: thiết kế lũ hồielastic design spectrum: phổ thiết kế lũ hồielastic dilatation: sự giãn nở đàn hồielastic distortion: độ võng lũ hồielastic dynamic responses: ứng xử hễ học bọn hồielastic dystrophy: loạn dưỡng mô bầy hồielastic elongation: sự giãn dài bầy hồielastic energy: năng lượng lũ hồielastic energy of body: năng lượng lũ hồi của đồ thểelastic equilibrium: sự cân bằng lũ hồielastic equilibrium: cân bằng bọn hồielastic expansion: sự giãn nở lũ hồielastic extension: giãn nở đàn hồielastic failure: sự phá hỏng bọn hồielastic fatigue: độ mỏi lũ hồielastic fiber: sợi bọn hồielastic floor: sàn bọn hồielastic force: lực đàn hồielastic forces: lực lũ hồielastic foundation: móng lũ hồielastic foundation: nền bầy hồielastic foundation base: nền đàn hồielastic foundation model: quy mô nền bọn hồielastic gum: gôm bầy hồielastic half-plane: nửa khía cạnh phẳng bầy hồielastic half-space: nửa không gian bầy hồielastic hysteresis: trễ bọn hồielastic hysteresis: tính trễ đàn hồielastic hysteresis: tính bọn hồi trễelastic impact: sự va đập đàn hồielastic impact: sự va chạm bầy hồielastic joint: mối nối lũ hồielastic limit: giới hạn đàn hồielastic line: đường đàn hồielastic line method: phương thức đường lũ hồielastic loss: mất mát bọn hồielastic material: trang bị liệu bọn hồielastic medium: môi trường đàn hồielastic membrane: màng đàn hồielastic modulus: suất đàn hồielastic modulus: môđun bọn hồielastic modulus: môđun lũ hồi (loại một)elastic movement: chuyển động bọn hồielastic nonuniform compression factor: thông số nén đàn hồi không đềuelastic packing: sự nén chặt bầy hồielastic packing ring: xéc măng bởi séc đàn hồielastic plate: bạn dạng đàn hồielastic potential: thế lũ hồielastic pulse: mạch lũ hồielastic quartz: thạch anh lũ hồielastic range: khoảng lũ hồielastic range: đới lũ hồielastic range: vùng bầy hồielastic range: miền lũ hồielastic ratio: hệ số đàn hồielastic reaction: phản lực đàn hồielastic reaction: phản ứng lũ hồielastic recovery: sự hồi phục đàn hồielastic recovery: sự tái sinh đàn hồielastic refusal: độ chối đàn hồielastic region: miền đàn hồielastic region: vùng biến chuyển dạng bọn hồielastic region: đới bọn hồielastic relaxation: sự nới bọn hồielastic resin: nhựa đàn hồielastic resistance: sức cản đàn hồielastic restoring force: lực khôi phục lũ hồielastic restraint: ngàm đàn hồielastic restraint: sự ngàm lũ hồielastic scattering: sự tán xạ lũ hồielastic scattering: tán xạ bầy hồielastic settlement: độ lún đàn hồielastic shear: sự trượt lũ hồielastic shear coefficient: hệ số trượt lũ hồielastic shortening: co ngắn bọn hồielastic shortening: sự teo ngắt lũ hồielastic slab: phiên bản đàn hồielastic solid: đồ dùng rắn bầy hồielastic stability: sự ổn định lũ hồielastic stability: độ ổn định định lũ hồielastic stability: tính ổn định định bầy hồielastic stage: giai đoạn lũ hồielastic state: trạng thái bọn hồielastic strain: trở nên dạng đàn hồielastic strain: sự đổi thay dạng bọn hồielastic strain energy: tích điện biến dạng bọn hồielastic strain potential energy: chũm năng vươn lên là dạng lũ hồielastic strain range: miền vươn lên là dạng đàn hồielastic strength: độ bền lũ hồielastic strength: giới hạn bầy hồielastic stress: ứng suất bầy hồielastic găng limit: giới hạn ứng suất bầy hồielastic structures: kết cấu bầy hồielastic subgrade reaction: phản lực nền lũ hồielastic support: giá gối đàn hồielastic support: gối bầy hồi biến đổi dạngelastic support: gối tựa đàn hồielastic surface: mặt bầy hồielastic system: hệ bầy hồielastic theory: lý thuyết đàn hồielastic tissue: mô bọn hồielastic vibration: sự dao động bọn hồielastic vibration: dao động bọn hồielastic wave: sóng lũ hồielastic waves: sóng đàn hồielastic weights method: phương thức tải trọng bầy hồielastic wheel: bánh xe lũ hồielastic yield: trở thành dạng bầy hồiflooring on elastic: sàn bên trên nền bọn hồiimperfectly elastic: bầy hồi không trả toàninfinite elastic plane: mặt phẳng vô hạn bọn hồiinstantaneous elastic modulus: môdun bọn hồi tức thờilong-term elastic modulus: môđun đàn hồi duy trìloss due khổng lồ elastic shortening: mất mát bởi vì co ngắn bầy hồimethod of elastic analysis: phương pháp nghiệm bọn hồimethod of elastic center: cách thức tâm lũ hồimethod of elastic loads: phương pháp tải trọng lũ hồimethod of elastic weight: phương pháp tải trọng đàn hồimethod of elastic weights: cách thức tải trọng bầy hồimethod of partial elastic deformations: phương thức biến dạng bầy hồi viên bộmulti-mode elastic method: phương pháp đàn hồi dạng phứcnatural elastic limit: giới hạn lũ hồi thựcpartially elastic: bầy hồi không xuất xắc đốiperfect elastic: bọn hồi hoàn toànperfectly elastic: lũ hồi hoàn hảoperfectly elastic: lũ hồi hoàn toànperfectly elastic: bầy hồi tốt đốiperfectly elastic bar: thanh lũ hồi lý tưởngplate on elastic foundation: bạn dạng trên nền bầy hồiprimitive elastic limit: giới hạn lũ hồi ban đầuprimitive elastic limit: giới hạn lũ hồi ban đầu (mẫu chưa cứng nguội)short-term elastic modulus: môđun đàn hồi ngắn hạnsingle-mode elastic method: phương pháp lũ hồi dạng đơnslab on elastic bed: tấm trên nền đàn hồislab on elastic foundation: bạn dạng trên nền lũ hồistresses beyond the elastic limit: ứng suất ko kể giới hạn bầy hồistresses in the elastic range: ứng suất trong miền lũ hồistresses within the elastic limit: ứng suất trong giới hạn đàn hồitheory of partial elastic deformation: định hướng biến dạng đàn hồi viên bộtheory of total elastic deformations: lý thuyết đàn hồi cục bộtorsionally elastic: bọn hồi xoắnupper elastic limit: giới hạn đàn hồi trênuseful elastic limit: giới hạn lũ hồi bao gồm íchmềm dẻoLĩnh vực: xây dựngkéo đượcLĩnh vực: toán & tinmặt đàn hồicommercial elastic limitgiới hạn chảy o chất đàn hồi Chất biến dạng tức thời rồi con quay về hình dạng cũ khi hết ứng lực. o co dãn, đàn hồi, mềm dẻo § elastic collision : sự va chạm đàn hồi Sự va chạm trong đó động năng toàn phần của những hạt trước và sau thời điểm va chạm đều bằng nhau § elastic deformation : biến dạng đàn hồi Sự biến dạng tạm thời của một chất lỏng khi không thể ứng lực nữa thì hình dạng trở lại như ban đầu § elastic limit : giới hạn đàn hồi ứng suất cực đại tác dụng lên một vật thể nhưng không biến dạng vĩnh viễn khi lực đã nhả § elastic scattering : tán xạ đàn hồi Kiểu tán xạ vào đó nơtron va vào hạt nhân của một nguyên tử cùng chuyển một phần động năng lịch sự nguyên tử § elastic wave : sóng đàn hồi Sóng lan truyền qua môi trường ko biến dạng vĩnh viễn, ví dụ sóng địa chấn