đô thị tàng kiều

Đô Thị Tàng Kiều

Tác giả: Tam Dương Trư Trư

Bạn đang xem: đô thị tàng kiều

Thể loại: Tiên Hiệp

Upload bìa: Hạc

Số chương: 1633 - gần đầy đầy đủ

Phí download: 30 gạo

Nhóm đọc/download: 0 / 1

Số chuyến đọc/download: 1227 / 7

Cập nhật: 2018-12-04 06:08:30 +0700

Xem thêm: ba trăm năm không gặp thượng tiên

Link download: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6   - xem vấn đề ebook

Chương 1318: Lưỡi Đao Trong Tương Lai! (2)

M

ộ Văn vừa phải nói đến việc phía trên thì đùng một phát cô ý thức được là bản thân tránh việc rằng vì vậy, bởi vậy Mộ Văn ngay tức khắc sửa lại:

- Diệp Lăng Phi, tôi cũng đơn thuần đùa với anh thôi, rất có thể là rằng nhằm anh biết là làm thế nào tôi rất có thể đem hào hứng tuy nhiên nghe được?

- Nói nhằm nghe cũng không tồn tại tương quan gì!

Xem thêm: kiếm đạo độc thần

Chương 1317: Lưỡi ...

Chương 1318: Lưỡi ...

Chương 1319: Chuột ...