DISCRETION LÀ GÌ

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
discretion discretiondanh trường đoản cú sự tự do tuân theo ý bản thân don"t keep asking me what lớn do; use your own discretion đừng hỏi tôi mãi nên có tác dụng gì; anh hãy tự bản thân quyết định rước at somebody"s discretion theo ý muốn của ai a supplementary grant may be awarded at the discretion of the committee theo ý của ủy ban, hoàn toàn có thể cấp thêm một khoản tài trợ nữa sự thận trọng; sự xem xét chín chắn To act with discretion hành vi một biện pháp thận trọng This is a secret, but I know I can count on your discretion Đây là 1 điều kín đáo, tuy thế tôi biết rằng tôi hoàn toàn có thể tin vào tính bình an của anh ấy years of discretion; age of discretion tuổi Khủng khôn, tuổi biết suy nghĩ (làm việc Anh 14 tuổi) discretion is the better part of valour liều lĩnh đúng địa điểm thì mới có thể xứng đáng liều lĩnh
*
/dis"kreʃn/ danh từ sự thoải mái làm theo ý bản thân at discretion tuỳ ý, khoác ý, ko ĐK to surrender at discretion đầu mặt hàng không ĐK at the discretion of... theo nguyện vọng của... sự thận trọng lớn act with discretion hành động cẩn trọng sự lưu ý đến có suy xét years of discretion; age of discretion tuổi khôn, tuổi biết lưu ý đến rồi (làm việc Anh 14 tuổi) !discrestion is the better part of valour (nghịch cợt) dịp lâm nguy tiến công bài chuồn là thượng sách (chế phần nhiều anh hèn)
*