Điều 172 bộ luật lao động

  -  

Trường hợp fan lao động nước ngoài không thuộc diện cấp chứng từ phép lao động, gồm:

1. Tín đồ lao động nước ngoài quy định trên cácKhoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 172 của bộ luật Lao động.

Bạn đang xem: điều 172 bộ luật lao động

2. Những trường hợp fan lao động nước ngoài khác không thuộc diện cấp thủ tục phép lao động, bao gồm:

a) dịch chuyển trong nội cỗ doanh nghiệp trực thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ thương mại trong biểu cam đoan dịch vụ của vn với Tổ chức thương mại dịch vụ thế giới, gồm những: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

b) Vào nước ta để hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ tư vấn về trình độ và chuyên môn hoặc thực hiện các trách nhiệm khác giao hàng cho công tác làm việc nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thỏa thuận (ODA) theo khí cụ hay thỏa thuận trong những điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của vn và nước ngoài;

c) Được cỗ Ngoại giao cấp chứng từ phép hoạt động thông tin, báo mạng tại nước ta theo cách thức của pháp luật;

d) Được cơ quan, tổ chức triển khai của nước ngoài cử sang nước ta giảng dạy, nghiên cứu tại trường nước ngoài thuộc phạm vi cai quản của cơ quan thay mặt ngoại giao quốc tế hoặc tổ chức triển khai quốc tế tại vn hoặc được Bộ giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, phân tích tại các cơ sở giáo dục, huấn luyện và đào tạo tại Việt Nam;

đ) tình nguyện viên có chứng thực của cơ quan thay mặt ngoại giao quốc tế hoặc tổ chức quốc tế trên Việt Nam;

e) Vào Việt Nam thao tác làm việc tại vị trí chăm gia, công ty quản lý, giám đốc điều hành quản lý hoặc lao rượu cồn kỹ thuật có thời gian thao tác dưới 30 ngày và thời hạn cộng dồn không thực sự 90 ngày vào 01 năm;

g) Vào vn thực hiện thỏa thuận hợp tác quốc tế nhưng cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo qui định của pháp luật;

h) học sinh, sinh viên đã học tập tại các trường, cơ sở huấn luyện và đào tạo ở quốc tế có thỏa thuận thực tập trong những cơ quan, tổ chức, công ty tại Việt Nam;

i) Thân nhân member cơ quan thay mặt nước kế bên tại Việt Nam làm việc sau khi được cỗ Ngoại giao cấp cho phép, trừ trường hợp điều ước nước ngoài mà nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa nước ta là thành viên gồm quy định khác;

k) tất cả hộ chiếu công vụ vào thao tác làm việc cho phòng ban nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị - làng mạc hội;

l) các trường hợp khác vì chưng Thủ tướng bao gồm phủ ra quyết định theo ý kiến đề nghị của cỗ Lao cồn - yêu thương binh với Xã hội.

*

Việc xác nhận fan lao động quốc tế không trực thuộc diện cấp giấy phép lao động được quy định:

1. Sở Lao động - yêu quý binh với Xã hội tất cả thẩm quyền xác nhận người lao động quốc tế không trực thuộc diện cấp thủ tục phép lao động.

2. Người sử dụng lao động ý kiến đề xuất Sở Lao rượu cồn - yêu quý binh và Xã hội vị trí người quốc tế dự kiến làm cho việc xác thực người lao động nước ngoài không trực thuộc diện cấp thủ tục phép lao động trước tối thiểu 07 ngày làm cho việc, kể từ ngày bạn lao rượu cồn nước ngoài bắt đầu làm việc, trừ những trường hợp chế độ tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 172 của bộ luật Lao hễ và Điểm e Khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

Xem thêm: Mẫu Công Văn Đề Nghị Cấp Lại Mật Khẩu, Có 3 Cách Cập Nhật Tài

Thời hạn chứng thực người lao động nước ngoài không trực thuộc diện cấp chứng từ phép lao động không thật 02 năm và theo thời hạn của một trong các trường hợp hiện tượng tại Điều 11 Nghị định này.

3. Hồ sơ đề nghị chứng thực không ở trong diện cấp chứng từ phép lao động, bao gồm:

a) Văn phiên bản đề nghị chứng thực người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

b) danh sách trích ngang về bạn lao động quốc tế với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bước đầu và ngày ngừng làm việc; vị trí các bước của bạn lao động nước ngoài;

c) Các sách vở để chứng tỏ người lao động quốc tế không ở trong diện cấp chứng từ phép lao động;

d) Giấy tờ chứng minh người lao động quốc tế không nằm trong diện cấp chứng từ phép lao rượu cồn là 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 phiên bản sao tất cả chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn đúng theo pháp hóa lãnh sự, nhưng nên dịch ra giờ Việt và xác thực theo luật của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Hành Lý Ký Gửi Được Mang Theo Những Gì, Quy Định Chung Về Chính Sách Hành Lý

4. Vào thời hạn 03 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày dấn đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không trực thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao đụng - yêu thương binh và Xã hội có văn bạn dạng xác dấn gửi người sử dụng lao động. Trường đúng theo không xác thực thì tất cả văn bạn dạng trả lời cùng nêu rõ lý do.