đến lượt em yêu anh

 • Reads 503,525
 • Votes 10,605
 • Parts 60

Complete, First published Apr 17, 2018

Bạn đang xem: đến lượt em yêu anh

Table of contents

 • Chương 1: Quả nhiên là báo ứng

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 2: Trở lại 4 năm trước

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 4: Gian tình - cây dù

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 5: Giành gối ôm của cô

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 6: Chính là hấp dẫn anh

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 8: Một chút mâu thuẫn

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 9: Vô tình chạm chán nhập quán rượu

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 10: Cách đầu tìm hiểu hiểu

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 12: Hàn Mộ Vân đến

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 13: Cô ra đi ngoài mang lại tôi

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 14: Làm bạn nữ của anh

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 15: Chúng tớ nằm trong ngủ

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 16: Tính toán vô ích

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 17: Cùng cút nhìn biển

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 18: Phong cảnh đẹp

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 20: Chuẩn bị đá quý tặng

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 21: Chính là ngán ghét bỏ hắn

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 22: Mẹ ông xã họp mặt nường dâu

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 23: Đem bản thân uỷ thác mang lại anh

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 24: Đóng cửa ngõ thực hiện chuyện xấu

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 25: Tình yêu thương bị trị hiện

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 26: Phiền toát chi phí cho tới cửa

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 27: Đến lượt em yêu thương anh

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 28: Tâm ý nguội lạnh

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 29: Sau Lúc cãi nhau

  Wed, Apr 18, 2018

  Xem thêm: kết hôn sai lầm

 • Chương 30: Duyên phận tiếp tục hết

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 31: Cô mong muốn ngủ việc

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 32: Làm sao không tồn tại cô

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 33: Sự thiệt dần dần xuất hiện

  Wed, Apr 18, 2018

 • Phần 34: Hết lòng lấp chở

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 35: Rút ngắn ngủn khoảng chừng khắc

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 36: Đối với anh ko vệt diếm

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 37: Hạnh phúc nhỏ của cô

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 38: Cuối nằm trong cũng sáng sủa tỏ

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 39: Lần thứ nhất của cô ý (18+)

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 40: Vô hạn cưng chiều

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 41: Lại thấy vị chuối tiêu

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 43: Cùng nhau cho tới bạc đầu

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 44: Con cá vướng câu

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 45: Nửa tối thực hiện hung tin ( 18+)

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 46: Đến viên dân chính

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 47: Âm mưu kế được như ý

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 49: Coi như thể cầu hôn

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 50: Nếu sở hữu kiếp sau

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 51: Người phụ nữ điên cuồng

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 52: Một phút nguy khốn hiểm

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 54: Lựa lựa chọn gian ngoan nan

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 57: Ngoại truyện 1 - Bánh bao nhỏ Hà Ý

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 58: Ngoại truyện 2 - Hà Tử Nghiệp kiếp trước

  Wed, Apr 18, 2018

 • Chương 59: Ngoại truyện 3 - Hàn Mộ Vân kiếp trước

  Xem thêm: thiếp khuynh thành

  Wed, Apr 18, 2018

 • Wed, Jul 25, 2018

Truyện: Đến lượt em yêu thương anh
  Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
  Mô tả: tân tiến, trọng sinh, sủng, HE
  Nguồn: truyenfull.vn 
  Truyện ko cần bản thân ghi chép hoặc edit. Do thấy ko sở hữu ai đăng full không còn nên bản thân đăng mang lại tiện gọi offline

#803hiendai