ĐẠI SỨ QUÁN IRAQ TẠI VIỆT NAM

  -  
hcm.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – thiết bị 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

Tổng Lãnh sự Anh và Bắc Ai Len

hcm.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – đồ vật 6 8h30 – 12h00 và 13h30 – 17h00

Tổng lãnh sự ba Lan

hcm.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – trang bị 6 8h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00

Tổng lãnh sự Bỉ

hcm.vnn.vn Lịch làm cho việc: đồ vật 2, lắp thêm 3, sản phẩm công nghệ 5, thứ 6 : 9h00 – 12h00

Tổng lãnh sự Canada

Tổng Lãnh sự Campuchia

hcm.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 6 07.30 – 11h30 và 14h00 – 17h00

Tổng lãnh sự cùng hòa Séc

honorary.mzv.cz

Tổng lãnh sự CuBa

hcm.netnam.vn Lịch làm việc: thứ hai – thứ 6 8h00 – 11h30 và 13h30 – 16h30

Tổng lãnh sự Đức

hcm.fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – đồ vật 6 : 8h30 – 11h30

Tổng lãnh sự Hà Lan

minbuza.nl Lịch làm cho việc: thứ 2 – vật dụng 6 8h00 – 12h00 & 12h30 – 16h30

Tổng lãnh sự Hàn Quốc

mofat.go.kr Lịch làm cho việc: thứ hai – sản phẩm 6: 8h30 – 17h30

Tổng Lãnh sự Hungari

Tổng lãnh sự Indonesia

hcm.fpt.vn Lịch làm việc: thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 và 14h00 – 16h30

Tổng lãnh sự Lào

Tổng lãnh sự Malayxia

Tổng Lãnh sự Mỹ

Tổng Lãnh sự Nga

fmail.vnn.vn Lịch làm cho việc: máy 2, 4, 5 8h00 – 13h00 và 15h30 – 19h10 lắp thêm 3, đồ vật 6 : 8h00 – 13h00

Tổng lãnh sự Nhật Bản

Tổng lãnh sự New Zealand

2. DANH SÁCH CÁC TỔNG LÃNH SỰ QUÁN TẠI HÀ NỘI:

Đại sứ tiệm Mông Cổ

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – trang bị 6 9h00 – 12h00 và 15h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Ai Cập

Đại sứ quán Angeria

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ hai – sản phẩm 6 : 8h00 – 16h00

Đại sứ tiệm Ấn Độ

netnam.org.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – đồ vật 6 8h30 – 12h30 & 13h30 – 17h30

Đại sứ quán Hungary

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ hai – thiết bị 5 8h30 – 12h00 và 14h00 – 17h00 máy 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ cửa hàng Inonesia

netnam.vn Lịch làm việc: thứ 2 – máy 6 8h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Argentina

hn.vnn.vn. Lịch có tác dụng việc: thứ hai – sản phẩm 6 8h30 – 12h00 và 13h00 – 16h00

Đại sứ tiệm Anh cùng Bắc Ai Len

Đại sứ quán Áo

bmaa.gv.at Lịch làm việc: thứ 2 – sản phẩm 6 9h00 – 12h30 & 13h30 – 17h00

Đại sứ quán ba Lan

hn.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – máy 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Bangladesh

Đại sứ quán Belarus

belembassy.org Lịch làm việc: thứ 2 – sản phẩm công nghệ 6 : 9h00 – 18h00

Đại sứ tiệm Bỉ

hn.vnn.vn. Lịch làm cho việc: thứ hai – sản phẩm công nghệ 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 16h00

Đại sứ tiệm Brazil

netnam.org.vn Lịch làm việc: thứ 2 – trang bị 6 9h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Bruney

hotmail.com Lịch làm việc: thứ hai – thiết bị 5 8h30 – 12h00 và 13h30 – 16h30 sản phẩm 6 : 8h30 – 12h00 và 14h30 – 16h30

Đại sứ tiệm Bungari

Đại sứ cửa hàng Canada

Đại sứ quán Campuchia

fpt.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – sản phẩm 6 8h00 – 11h30 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán cộng Hòa Séc

embassy.mzv.cz Lịch có tác dụng việc: thứ hai – lắp thêm 6 8h00 – 12h00 & 13h00 – 16h30 Lãnh sự: trang bị 2, 4, 6: 9h00 – 11h30

Đại sứ cửa hàng CuBa

netnam.org.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – lắp thêm 6 8h00 – 12h00 và 14h00 – 17h00 Lãnh sự: vật dụng 3 – lắp thêm 5: 14h00 – 17h00

Đại sứ tiệm Đan Mạch

Đại sứ cửa hàng Đức

fpt.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – máy 6 : 8h30 – 11h30

Đại sứ quán Hà Lan

minbuza.nl Lịch có tác dụng việc: thứ hai – trang bị 6 8h00 – 12h00 và 13h00 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Hàn Quốc

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – đồ vật 5 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00 đồ vật 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ cửa hàng Hungari

hn.vnn.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – trang bị 5 8h30 – 12h00 và 14h00 – 17h00 máy 6 : 8h30 – 13h30

Đại sứ tiệm IRaq

netnam.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – sản phẩm 6 8h00 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ quán Iran

Đại sứ cửa hàng Israel

emisrael-vn.org Lịch làm cho việc: thứ hai – đồ vật 6 8h30 – 12h00 và 13h00 – 17h00 Trừ vật dụng 6 : cho 16h00

Đại sứ tiệm Lào

Đại sứ quán Libya

Đại sứ tiệm Malaysia

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – thứ 5 8h00 – 12h00 & 13h15 – 16h45 thiết bị 6 : 8h00 – 12h30 & 14h15 – 16h45

Đại sứ tiệm Mehico

sre.gob.mx Lịch làm việc: thứ 2 – máy 6 : 8h00 – 15h00

Đại sứ cửa hàng Mianmar

Đại sứ quán Mỹ

Đại sứ quán Nauy

mfa.no Lịch làm việc: thứ hai – máy 6 : 9h00 -16h00

Đại sứ tiệm Nam Phi

foreign.gov.za Lịch có tác dụng việc: thứ hai – máy 6 8h30 – 12h00 & 12h45 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Nga

hn.vnn.vn. Lịch làm cho việc: máy 2, 4, 5 8h00 – 13h00 & 15h30 – 19h10 đồ vật 3, thứ 6 : 8h00 – 13h00

Đại sứ tiệm New Zealand

fpt.vn. Lịch làm việc: thứ 2 – lắp thêm 6 8h30 12h00 và 13h00 – 17h00

Đại sứ quán Palestine

hn.vnn.vn.


Bạn đang xem: đại sứ quán iraq tại việt nam


Xem thêm: Hơi Quá Nhiệt Là Gì - Hơi Bảo Hòa Và Quá Nhiệt Là Gì


Xem thêm: Cái Gì To Bằng Con Voi Nhưng Chẳng Nặng Gram Nào, Đáp Án Câu Đố: Cả


Lịch làm việc: thứ hai – đồ vật 6: 8h00 – 15h00

Đại sứ quán Phần Lan

fpt.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – đồ vật 5 8h00 – 12h00 & 13h00 – 17h00 trang bị 6 : 8h00 – 13h00

Đại sứ quán Pháp

Đại sứ quán Philipines

Đại sứ tiệm Rumania

Đại sứ cửa hàng Singapore

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – vật dụng 6 8h30 – 12h30 và 13h30 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Slovakia

hn.vnn.vn Lịch làm việc: thứ hai – đồ vật 5 8h00 – 12h30 và 13h30 – 17h00 sản phẩm 6 : 8h00 – 13h30

Đại sứ quán Srilanka

fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – sản phẩm 6 : 8h30 – 16h30

Đại sứ tiệm Tây Ban Nha

fpt.vn Lịch làm việc: thứ 2 – sản phẩm 6 : 8h30 – 15h30

Đại sứ tiệm Thái Lan

netnam.org.vn Lịch làm cho việc: thứ hai – vật dụng 6 8h30 – 12h00 & 13h30 – 17h00

Đại sứ quán Thỗ Nhĩ Kì

fpt.vn Lịch làm cho việc: thứ 2 – thứ 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h00

Đại sứ cửa hàng Thụy Điển

Đại sứ quán Thụy Sĩ

han.rep.admin.ch Lịch làm cho việc: thứ 2 – thiết bị 5 8h30 – 12h00 và 13h00 – 17h30 thiết bị 6 : 8h30 – 12h30

Đại sứ cửa hàng CHDCND Triều Tiên

Đại sứ cửa hàng Trung Quốc

Đại sứ tiệm Úc

fpt.vn Lịch làm việc: thứ hai – trang bị 6 8h30 – 12 và 13h00 – 17h00

Đại sứ quán Ukraina

hn.vnn.vn Lịch có tác dụng việc: thứ 2 – thiết bị 6 8h30 – 12h00 & 14h00 – 17h30

Đại sứ tiệm Ý

embitaly.org.vn Lịch có tác dụng việc: thứ hai – lắp thêm 6 8h30 – 13h00 & 14h00 – 17h00

1. Thủ tục xin cấp visa, gia hạn visa, xin giấy miễn thị thực trên Việt Nam.2. Cung ứng xin giấy phép lao động.3. Cung ứng xin Lý lịch tư pháp.4. Thủ tục xin Thẻ trợ thì trú.5. Cung cấp Đổi giấy tờ lái xe pháo Việt Nam.6. Thương mại & dịch vụ pháp lý:– giấy tờ thủ tục kết hôn, ly hôn, nhận bé nuôi, quá kế tất cả yếu tố nước ngoài,…– thủ tục đăng ký thành lập và hoạt động doanh nghiệp.– thủ tục mua nhà cho tất cả những người nước ngoại trừ và các thủ tục pháp luật khác.Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc tìm kiếm công ty để cung ứng thực hiện các dịch vụ trên? Hãy liên hệ với chúng tôi để được nhân viên hướng dẫn thủ tục rõ ràng, dễ dàng hiểu.