con riêng chỉ muốn học tập

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Bạn đang xem: con riêng chỉ muốn học tập

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

gạo chết mệt boylove

522 26

5

Giới thiệu

Tình yêu

Đam mỹ

Đã Full

Boylove

Thân là con cái riêng biệt xấu xí hổ, người người đều suy nghĩ cậu sẽ theo tuyến phố đấu đá giành giành gia sản, giành giành tình thương yêu với con cái phu nhân rộng lớn. Thế tuy nhiên sinh sống lại một đời, Lê Công Nam chỉ mong muốn tiếp thu kiến thức tiến bộ cho tới, mong muốn sử dụng học thức thay cho thay đổi số phận, gia sản tự động bản thân dẫn đến, tình thương yêu...ừm...vị cơ phụ thân u mất mặt sớm, cá tính lạnh lẽo lùng âm trầm, người mong muốn tiếp cận chỉ hoảng sợ nên mua sắm thêm thắt chục khuôn mạng... Tuy nhiên trần giới lại ko hiểu được anh tiếp tục sử dụng không còn toàn bộ sự êm ả dịu dàng của tớ mang đến cậu...

Hệ thống: Tôi đơn giản người qua chuyện đàng mua sắm nước tương, chớ phỏng vấn tôi

Tag: Đam mỹ, trọng sinh, vườn ngôi trường, căn nhà thụ, khối hệ thống, học tập bá, hào môn thế gia

Truyện này bởi gạo chết mệt boylove được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn giản ý kiến của phiên bản đằm thắm người sáng tác, ko thể hiện nay lập ngôi trường của AudioToon

Thân là con cái riêng biệt xấu xí hổ, người người đều suy nghĩ cậu sẽ theo tuyến phố đấu đá giành giành gia sản, giành giành tình thương yêu với con cái phu nhân rộng lớn. Thế tuy nhiên sinh sống lại một đời, Lê Công Nam chỉ mong muốn tiếp thu kiến thức tiến bộ cho tới, mong muốn sử dụng học thức thay cho thay đổi số phận, gia sản tự động bản thân dẫn đến, tình thương yêu...ừm...vị cơ phụ thân u mất mặt sớm, cá tính lạnh lẽo lùng âm trầm, người mong muốn tiếp cận chỉ hoảng sợ nên mua sắm thêm thắt chục khuôn mạng... Tuy nhiên trần giới lại ko hiểu được anh tiếp tục sử dụng không còn toàn bộ sự êm ả dịu dàng của tớ mang đến cậu...

Hệ thống: Tôi đơn giản người qua chuyện đàng mua sắm nước tương, chớ phỏng vấn tôi

Tag: Đam mỹ, trọng sinh, vườn ngôi trường, căn nhà thụ, khối hệ thống, học tập bá, hào môn thế gia

Truyện này bởi gạo chết mệt boylove được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn giản ý kiến của phiên bản đằm thắm người sáng tác, ko thể hiện nay lập ngôi trường của AudioToon

Tags

Tình yêu

Đam mỹ

Đã Full

Xem thêm: tha thứ cho anh được không

Boylove

Giới thiệu

Tình yêu

Đam mỹ

Đã Full

Boylove

Thân là con cái riêng biệt xấu xí hổ, người người đều suy nghĩ cậu sẽ theo tuyến phố đấu đá giành giành gia sản, giành giành tình thương yêu với con cái phu nhân rộng lớn. Thế tuy nhiên sinh sống lại một đời, Lê Công Nam chỉ mong muốn tiếp thu kiến thức tiến bộ cho tới, mong muốn sử dụng học thức thay cho thay đổi số phận, gia sản tự động bản thân dẫn đến, tình thương yêu...ừm...vị cơ phụ thân u mất mặt sớm, cá tính lạnh lẽo lùng âm trầm, người mong muốn tiếp cận chỉ hoảng sợ nên mua sắm thêm thắt chục khuôn mạng... Tuy nhiên trần giới lại ko hiểu được anh tiếp tục sử dụng không còn toàn bộ sự êm ả dịu dàng của tớ mang đến cậu...

Hệ thống: Tôi đơn giản người qua chuyện đàng mua sắm nước tương, chớ phỏng vấn tôi

Tag: Đam mỹ, trọng sinh, vườn ngôi trường, căn nhà thụ, khối hệ thống, học tập bá, hào môn thế gia

Truyện này bởi gạo chết mệt boylove được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn giản ý kiến của phiên bản đằm thắm người sáng tác, ko thể hiện nay lập ngôi trường của AudioToon

Thân là con cái riêng biệt xấu xí hổ, người người đều suy nghĩ cậu sẽ theo tuyến phố đấu đá giành giành gia sản, giành giành tình thương yêu với con cái phu nhân rộng lớn. Thế tuy nhiên sinh sống lại một đời, Lê Công Nam chỉ mong muốn tiếp thu kiến thức tiến bộ cho tới, mong muốn sử dụng học thức thay cho thay đổi số phận, gia sản tự động bản thân dẫn đến, tình thương yêu...ừm...vị cơ phụ thân u mất mặt sớm, cá tính lạnh lẽo lùng âm trầm, người mong muốn tiếp cận chỉ hoảng sợ nên mua sắm thêm thắt chục khuôn mạng... Tuy nhiên trần giới lại ko hiểu được anh tiếp tục sử dụng không còn toàn bộ sự êm ả dịu dàng của tớ mang đến cậu...

Hệ thống: Tôi đơn giản người qua chuyện đàng mua sắm nước tương, chớ phỏng vấn tôi

Tag: Đam mỹ, trọng sinh, vườn ngôi trường, căn nhà thụ, khối hệ thống, học tập bá, hào môn thế gia

Truyện này bởi gạo chết mệt boylove được cho phép AudioToon đăng lên, nội dung đơn giản ý kiến của phiên bản đằm thắm người sáng tác, ko thể hiện nay lập ngôi trường của AudioToon

Tags

Tình yêu

Đam mỹ

Đã Full

Boylove

Xem thêm: hủy tâm chú

Con Riêng Chỉ Muốn Học Tập

Ngày đầu nhập học

00:00 / 07:51