cô là em gái của nam cặn bã

 • Reads 1,339,323
 • Votes 49,937
 • Parts 76

Complete, First published Jul 10, 2018

Bạn đang xem: cô là em gái của nam cặn bã

Table of contents

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Tue, Aug 7, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

  Xem thêm: tung hoành cổ đại

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

  Xem thêm: một phần trong cuộc sống của chúng ta

 • Wed, Aug 8, 2018

 • Wed, Aug 8, 2018

Tác giả: Tư Không Mão Mão
  
  Thể loại: Trùng sinh, tiến bộ, showbiz, HE 
   
  Số chương: 76 chương
  
  Tình trạng: đang được trả thành
  
  Giới thiệu: 
   
  Vừa tỉnh giấc, trị hiện nay bản thân xuyên vào một trong những cuốn tè thuyết rét mướt rộp, cô ko cần là nữ giới chủ yếu nhiều kinh nghiệm tay nghề, được hoan nghênh tuy nhiên là em gái của phái mạnh cặn buồn phiền.
  
  Nam cặn buồn phiền vô tè thuyết với tác dụng: trợ canh ty phái mạnh chủ yếu trở thành vững mạnh, bị ngược, nối tiếp bị ngược, ngược tê liệt tâm liệt truất phế, mang lại mặc dù có ngoan ngoãn độc ra sao, bạc đãi ra sao cút chăng nữa thì cũng phát triển thành vật mất mát.
   
  Em gái của phái mạnh cặn bã: là vai phụ nhập vai phụ vật mất mát vô vật mất mát.
  
  Vì ham muốn thay cho thay đổi số phận vật mất mát mái ấm tan cửa ngõ nát nhừ vô tè thuyết, cô nàng ngoan ngoãn nhiệt huyết, trước tiên tôn tạo anh trai cặn buồn phiền, quyết tâm phát triển thành phái mạnh cặn buồn phiền trở thành chàng trai chất lượng.

#17xuyênkhông