Chân đế tiếng anh là gì

  -  
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation


Bạn đang xem: Chân đế tiếng anh là gì

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
base
*
basedanh tự lòng, chân đế the base of a pillar/column chân trụ/cột (toán học) đường lòng, mặt đáy the base of a triangle/pyramid lòng tam giác/klặng từ bỏ tháp (toán thù học) số lượng làm cho đại lý phát hành một hệ thống số, tỉ dụ 10 vào khối hệ thống thập phân hoặc 2 vào hệ thống nhị phân (vào bóng chày) một trong các tứ địa chỉ cơ mà tín đồ nghịch nên chạm tới nhằm ghi điểm; góc; gôn địa thế căn cứ air/naval base căn cứ không quân/hải quân military base địa thế căn cứ quân sự chiến lược base of operation địa thế căn cứ tác chiến lớn phối up/establish a base tùy chỉnh cấu hình một căn cứ (ngôn từ học) cội trường đoản cú (hoá học) Bazơ nền tảng, cơ sở she used her family"s history as a base for her novel bà ta dùng lịch sử hào hùng mái ấm gia đình bản thân làm cho nền mang lại cuốn tiểu thuyết của bà ta his arguments had a sound economic base cách thức của ông ta gồm một đại lý kinh tế vững chắc và kiên cố phần hoặc thành phần đa số thêm vào đó các máy khác a drink with a rum base thức uống đem rượu rum làm cho cốt some paints have sầu an oil base một trong những thuốc color bao gồm nhân tố đó là dầu put some moisturizer on as a base before applying your make-up xoa một ít chất kem ướt làm nền trước khi tiến công phấn to lớn be off base (tự Mỹ,nghĩa Mỹ) sai trái to catch somebody toàn thân off base tạo nên ai lâm vào hoàn cảnh tình huống bất thần lớn get to lớn first base (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) bắt đầu khởi công, ban đầu có tác dụng (Việc gì)ngoại động tự phụ thuộc, địa thế căn cứ vào I base my hopes on the good news we had yesterday hy vọng của tôi là phụ thuộc loại tin tốt lành công ty chúng tôi cảm nhận hôm qua this novel is based on historical facts đái ttiết này dựa vào hồ hết sự khiếu nại lịch sử to base oneself on facts phụ thuộc vào thực tế sắp xếp where are you based now? hiện thời anh được bố trí ngơi nghỉ đâu? most of our staff are based in Cairo phần lớn cỗ tsay đắm mưu của Cửa Hàng chúng tôi được bố trí sinh sống Cairô tính từ bỏ hèn kém, đê tiện; khúm vậy, quỵ luỵ ko ngulặng chất base coin đồng xu tiền trộn kỉm quý giá, không quý base metal sắt kẽm kim loại thường (Tech) nơi bắt đầu, nền, cơ bản; rất gốc; chân; đui; cơ số = radix; đáy; đế (năng lượng điện thoại); điểm tựa; trụ; kiềm (bazơ); kho (dữ kiện); đặt nền tang (đ) đại lý, nền, đáy, cơ số b. of point cơ thường trực một điểm b. of cone lòng của hình nón b. of logarithm cơ số của loga b. of triangle lòng tam giác countable b.

Xem thêm: Du Lịch Thượng Hải Hàng Châu Tô Châu, Du Lịch Trung Quốc 6 Ngày Bắc Kinh

cửa hàng đếm được difference b. các đại lý không nên phân equivalent b. đại lý tương tự neighbourhood b. (giải tích) các đại lý ở bên cạnh proper b. (giải tích) cơ sở riêng rẽ
*
/beis/ danh từ bỏ các đại lý, nền, căn nguyên, nền tang lòng, chấn đế căn cứ air base căn cứ không quân military base địa thế căn cứ quân sự base of operation căn cứ tác chiến (toán học) đường lòng, mặt dưới base of a triangle đáy tam giác (toán học) cơ số base of logarithm cơ số của loga (ngôn từ học) nơi bắt đầu từ (hoá học) Bazơ !to be off one"s base (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) mất trí !khổng lồ get khổng lồ first base (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) thi công, bước đầu làm (vấn đề gì) nước ngoài đụng trường đoản cú đặt tên, đặt cơ sở (cái gì) bên trên nhờ vào, căn cứ vào lớn base oneself on facts phụ thuộc thực tế tính từ bỏ hèn mạt, đê tiện; khúm ráng, quỵ luỵ thường, không quý (kyên loại) base metals kim loại thường xuyên trả (tiền) base coin đồng tiền đưa


Xem thêm: Alloy Steel Là Gì ? Phân Loại Và Thành Phần Thép Hợp Kim Thép Hợp Kim

*