ám hắc chi quang

Kurokochii

Nhất niệm trở thành bụt, nhất niệm trở thành ma

1 thought on “[TG] Hắc Ám Chi Quang

  1. N.anh

    Truyện rất rất hay

    Trả điều

Trả điều

Tác giả

Bình luận